Thủ Tục Cấp, Điều Chỉnh Gcn Đủ Điều Kiện Sản Xuất Chai Lpg Mini

Trong thời buổi kinh tế thị trường, bất cứ ngành nghề kinh doanh nào cũng phải đáp ứng những điều kiện không chỉ về mặt chất lượng mà để được công nhận, ngành nghề kinh doanh đó phải đáp ứng những điều kiện pháp luật tương ứng.

Kinh doanh khí nói chung và kinh doanh liên quan đến việc sản xuất chai LPG mini cũng không ngoại lệ; là một ngành nghề kinh doanh hạn chế và kinh doanh có điều kiện, được pháp luật quy định chi tiết trong những văn bản luật và dưới luật tương ứng.

ACC với dịch vụ pháp lý “Thủ tục cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini” gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác & đáng tin cậy nhất.

Thủ Tục Cấp, Điều Chỉnh Gcn Đủ Điều Kiện Sản Xuất Chai Lpg Mini
Thủ Tục Cấp, Điều Chỉnh Gcn Đủ Điều Kiện Sản Xuất Chai Lpg Mini

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai lpg mini

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini được quy định cụ thể, chi tiết tại Điều 42 Nghị định 87/2018/NĐ – CP ngày 01/08/2018 quy định chi tiết về kinh doanh khí. Theo đó, hồ sơ nay bao gồm:

 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini (theo mẫu tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo nghị định này);
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/ Hợp tác xã/ Hộ kinh doanh;
 3. Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG mini;
 4. Quy trình sản xuất chai LPG của doanh nghiệp;
 5. Quy trình về chế tạo an toàn chai LPG;
 6. Quy trình kiểm trả chất lượng của chai LPG mini;
 7. Bản sao giấy chứng nhận chứng nhận kiểm định, máy, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất chai LPG mini;
 8. Tài liệu chứng minh việc doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

2. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất chai lpg mini

 • Sản xuất chai LPG theo quy định tại quy chuẩn quy định quốc gia;
 • Công bố hợp quy chai LPG mini phù hợp với quy chuẩn quy định quốc gia;
 • Lập hồ sơ chai LPG mini theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với quy định tại quy chuẩn ký thuật quốc gia tương ứng;
 • Không đưa các chai có số seri giống nhau ra thị trường;
 • Tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy.

3. Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai lpg mini

Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí (Điều 7 Nghị định 87/2018/ NĐ – CP):

Thương nhân phải đáp ứng những điều kiện sau để có thể tiến hành thực hiện việc sản xuất khí:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Cơ sở sản xuất, chế biến khí được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
 • Dây chuyền, máy, thiết bị đã được kiểm định theo quy định của pháp luật;
 • Có phòng thủ nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 (một) năm của thương nhân, tổ chức có phòng thử nghiệm đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Đáp ứng các quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. (Có thể tham khảo thủ tục liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy của ACC)

Ngoài ra, các điều kiện cụ thể để thương nhân sau khi đáp ứng các điều kiện về kinh doanh khí có thể sản xuất chai LPG mini bao gồm: đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm; có các thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn chai LPG theo quy định.

Thuơng nhân cần lưu ý để đảm bảo những quy định trên cho doanh nghiệp trước khi thực hiện những thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.

Trình tự thực hiện thủ tục (Điều 43 Nghị định 87/2018):

 • Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân có đủ những điều kiện quy định tại Nghị định 87/2018/ NĐ – CP nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường Công nghiệp trực thuộc Bộ Công thương);

Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;

 • Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản nêu rõ lý do;

 • Bước 3: Cấp giấy chứng nhận và nộp phí thẩm định

Trường hợp thương nhân đủ điều kiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini cho thương nhân.

Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện có hiệu lực 10 năm kể từ ngày được cấp mới bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 36 và khoản 1 Điều 44 Nghị định 87, việc cấp Giấy chứng nhận sản xuất chai LPG thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương. Như vậy, trường hợp này, giấy chứng nhận này sẽ do Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường Công nghiệp trực thuộc Bộ Công thương có thẩm quyền cấp.

4. Thủ tục cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai lpg mini

Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định 87/2018/NĐ – CP Giấy chứng nhận đủ điều kiện được điều chỉnh trong trường hợp:

 • Thay đổi về đăng kí kinh doanh của thương nhân;
 • Thay đổi về địa chỉ trụ sở chính của thương nhân;
 • Thay đổi thông tin liên quan đến thông tin thương nhân đăng kí.

Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini:

Thương nhân nộp hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Nghị định 87/2018;
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

Trình tự thực hiện thủ tục:

Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) để đượ xem xét việc điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn của giấy chứng nhận sau khi cấp điều chỉnh không thay đổi (10 năm kể từ ngày được cấp mới giấy chứng nhận).

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini của ACC:

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (457 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo