Để được bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền thì cá nhân cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn gì?

Ngoại giao là một trong những nghề lâu đời nhất. Từ khi hình thành các quốc gia và giao lưu giữa các quốc gia đã có công tác ngoại giao. Trước thế kỷ 16, không có cấp bậc ngoại giao thực sự. Các sứ giả được nhà vua lựa chọn từ các thương gia, thương nhân và quan lại triều đình, sau đó chính họ sẽ chọn những người bạn đồng hành của mình, thường là từ giới quý tộc, giàu có và đôi khi là của chính họ. Qua các thời đại, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao có các chức danh khác nhau: khách mời, sứ giả, công sứ... Khi các cơ quan đại diện thường trú xuất hiện, các chức danh đại biện và đại sứ xuất hiện, và có nhiều chức danh khác nhau: đặc mệnh toàn quyền, đại sứ, đặc mệnh toàn quyền, Đặc mệnh toàn quyền, Đặc sứ và Công sứ. Đặc mệnh toàn quyền...

1. Khái niệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao ở cấp cao nhất (cấp đại sứ) đối với việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được bổ nhiệm cùng với Nguyên thủ quốc gia. Thông thường, người giữ chức danh Đại sứ có chức năng ngoại giao là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, được ghi nhận trong luật tập quán quốc tế và được khẳng định trong Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ nhiệm, và học hàm của ông chỉ đứng sau nguyên thủ quốc gia nước sở tại. Các đại sứ được hỗ trợ bởi các cố vấn, thư ký, tùy viên, quản trị viên và một nhóm các tùy viên chuyên trách từ tin tức, văn hóa, quân sự và các ngành khác... Các đại diện đóng quân tại nước tiếp nhận để tiến hành đàm phán dưới sự hướng dẫn của chính phủ, hiểu tình hình của nước sở tại và thông báo cho chính phủ, đồng thời bảo vệ nước sở tại và Quyền lợi của công dân nước sở tại thúc đẩy sự phát triển quan hệ lâu dài giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.
Khái niệm đại sứ quán được hiểu là cơ quan đại diện ngoại giao.

2. Điều khoản phục vụ của đặc phái viên, đặc mệnh toàn quyền.

2.1.Những trường hợp đặc biệt của việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Điều 12 Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định:
Trường hợp ứng viên lớn hơn tuổi bổ nhiệm thông thường thì ứng viên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được xem xét bổ nhiệm căn cứ vào các yếu tố như điều kiện bên ngoài, lĩnh vực công tác, năng lực và uy tín cá nhân quy định tại Mục số 1 của Quyết định này.

2.2 Nguyên tắc bổ nhiệm Đặc phái viên, Đặc mệnh toàn quyền trong trường hợp đặc biệt

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 104/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Theo đó, mặc dù các ứng viên đại sứ đặc mệnh toàn quyền đã đủ tuổi bổ nhiệm nhưng vẫn phải được xem xét bổ nhiệm theo nguyên tắc đối ngoại và các yếu tố như điều kiện bên ngoài, lĩnh vực công tác, năng lực và uy tín cá nhân.
- Việc cử đại sứ đặc mệnh toàn quyền trong trường hợp đặc biệt phải chặt chẽ, khách quan, công bằng, công khai và tuân thủ quy định;
- Sau khi được bổ nhiệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền thực hiện đủ nhiệm kỳ theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện nước ngoài của Việt Nam;
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước cử Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đối với từng trường hợp cụ thể.

2.3.Điều kiện năng lực và uy tín cá nhân.

Theo Điều 14 Nghị định số 104/2018/NĐ-CP Luật sửa đổi, bổ sung về Văn phòng đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành, vấn đề được quy định như sau: Sau đó:
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được bổ nhiệm theo diện đặc cách nếu đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây về năng lực và uy tín:
- Có kiến ​​thức chuyên sâu và hiểu biết về nước sở tại và các tổ chức quốc tế.
- Uy tín, kinh nghiệm và năng lực vượt trội trong lĩnh vực ngoại giao.

2.4.Điều Kiện Yêu Cầu Bên Ngoài.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 104/2018/NĐ-CP Luật Văn phòng đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành, vấn đề được quy định như sau: Sau đó:
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được bổ nhiệm trong những trường hợp đặc biệt để đáp ứng một trong các yêu cầu bên ngoài sau:
- Thúc đẩy một hoặc một số lĩnh vực hợp tác đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam với nước tiếp nhận hoặc tổ chức quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng và kinh tế.
- Xử lý một hoặc một số vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích của Việt Nam trong quan hệ của Việt Nam với nước hoặc tổ chức quốc tế tiếp nhận.

2.5.Điều Kiện Khu Vực Làm Việc.

Lĩnh vực công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được bổ nhiệm bất thường bao gồm một trong các lĩnh vực sau:
1. Các nước láng giềng hoặc một phần của Đông Nam Á.
2. Các nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, Liên hợp quốc hoặc có quan hệ khu vực quan trọng với Việt Nam đáp ứng yêu cầu đối ngoại của từng thời kỳ.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo