Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Đàm Như

Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Đàm Như

02/01/2022

Khi đã chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu tới bên mời thầu thì bên mời thầu sẽ có thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng với những nhà dự thầu có hồ sơ được chấp nhận. Vậy mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng có dạng như thế nào? Cần đảm bảo các nội dung gì? Cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề trên nhé.

thu chap thuan ho so du thau va trao hop dong

Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

1. Khái niệm thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng

Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định tại khoản 31 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013.

Còn mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng được hiểu đơn giản là: mẫu thư được lập ra để ghi chép về việc chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng, mẫu nêu rõ nội dung chấp thuận, thông tin hồ sơ dự thầu…

2. Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng được quy định tại đâu?

Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11/7/2019 quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

3. Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng gồm những nội dung gì?

Đối với một mẫu thư nói chung và mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng nói riêng thường gồm các nội dung cơ bản như sau:

  • Tên tiêu đề thư: Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng;
  • Địa danh, ngày tháng năm lập thư;
  • Kính gửi: Là nơi sẽ nhận thư;
  • Về việc: Tức là nội dung chính của thư để người nhận có thể nắm được mục đích thư;
  • Căn cứ theo văn bản: Cơ sở để lập thư này;
  • Nội dung thư: Về việc chấp thuận hồ sơ dự thầu của nhà dự thầu nào đó;
  • Các đề nghị liên quan để chuẩn bị đủ hồ sơ và ký hợp đồng;
  • Xác định hiệu lực của thư;
  • Đại diện ký ghi rõ họ tên, chức danh.

4. Mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng mới nhất 2022

Từ những nội dung đã nêu trên, chúng ta có thể hình dung được phần nào mẫu mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng, cụ thể như sau:

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”]

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng.

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì ghi tên, số hiệu của phần mà Nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là ____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là ____[ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:

– Thời gian hoàn thiện hợp đồng: [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng];

– Thời gian ký kết hợp đồng: [ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 22 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của Hồ sơ mời thầu với số tiền ___ và thời gian hiệu lực___[ghi số tiền và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5 Chương VII – Điều kiện cụ thể của hợp đồng của Hồ sơ mời thầu].

Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày___ tháng___năm___ [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để quy định thời hạn cuối cùng cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, hoàn thiện, ký kết hợp đồng nhưng không muộn hơn 28 ngày, kể từ ngày phát hành văn bản thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng] mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng theo các quy định cập nhật mới nhất năm 2022. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận