Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức Dn G2, G3, G4 Trên Mạng Do Tách Dn

Các doanh nghiệp khi thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại doanh nghiệp đều phải thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi tách doanh nghiệp cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do tách doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.

Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức Dn G2, G3, G4 Trên Mạng Do Tách Dn
Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức Dn G2, G3, G4 Trên Mạng Do Tách Dn

 

1. Trình tự thực hiện

         Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

* Cách thức thực hiện:

  • Cách thứ nhất: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Cách thứ hai: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia: Tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản trên Hệ thống dịch vụ công và tiến hành lựa chọn thủ tục hành chính, điền các thông tin theo yêu cầu và tải hồ sơ thay đổi cơ cấu tổ chức do tách doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.
  • Cách thứ ba: Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính, ghi rõ nơi nhận là Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thời gian nhận hồ sơ được tính kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính nhận được hồ sơ trực tiếp từ đơn vị bưu chính chuyển phát.

         * Lưu ý:

Trường hợp nộp trực tuyến, tổ chức/cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến: Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

        

         Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ thông báo

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ cho tổ chức/cá nhân có yêu cầu.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.

         Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xử lý và giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 do tách doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung: Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện ra thông báo hướng dẫn tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông không thực hiện cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 do tách doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Lưu ý, đối với trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

         Bước 4: Tổ chức/cá nhân nhận kết quả

 • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức/cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).
 • Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến, tổ chức/cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.
 • Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do tách công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:

 • Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do tách công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.
 • Nội dung thông báo bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp;
  • Số giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng;
  • Những nội dung thay đổi: Thay đổi do tách doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

3. Thời hạn giải quyết: 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng tổ chức lại doanh nghiệp (tách doanh nghiệp).

4. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 do tách doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

        

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (870 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo