Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Chuyển Đổi

Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Chuyển Đổi
Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Chuyển Đổi

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ G2, G3, G4 trên mạng khi thay đổi cơ cấu tổ chức do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục gì? Mời quý khách theo dõi bài viết Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng do chuyển đổi để hiểu rõ hơn về thủ tục.

1. Những quy định của pháp luật về DN G2, G3, G4

DN G2, G3, G4 hay cụ thể hơn là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ G2, G3, G4 được quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Cụ thể:

 • Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
 • Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.

Về phân loại trò chơi điện tử, khoản 1 Điều 31 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP xác định như sau:

 • G1: là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.
 • G2: là trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.
 • G3: là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.
 • G4: là trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp – gọi tắt là trò chơi G4.

2. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng khi nào?

Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.

3. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng do chuyển đổi

Để thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng, người thực hiện thủ tục cần phải:

Bước 1: Gửi hồ sơ thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Nội dung của thông báo: Tên doanh nghiệp; số giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng; những nội dung thay đổi.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả.

4. Xử phạt hành vi không thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng

Đối với hành vi không thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng, căn cứ vào Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, mức xử phạt được xác định như sau:

 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm.

Như vậy, để tránh bị kiểm tra và xử phạt không đáng có, khi có sự thay đổi, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức cơ cấu tổ chức DN G2, G3, G4 trên mạng tới Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận