Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Chia DN

Theo quy định, đối với doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức thì phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp chia doanh nghiệp dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, do đó, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo theo trình tự, thủ tục cụ thể.

Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Chia DN
Thông Báo Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức DN G2, G3, G4 Trên Mạng Do Chia DN

1. G2, G3, G4 là gì?

Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng thì G2, G3, G4 được quy định cụ thể như sau:

 • G2 hay trò chơi G2 là trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp;
 • G3 hay trò chơi G3 là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp;
 • G4 hay trò chơi G4 là trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, trò chơi điện tử G3, trò chơi điện tử G4 thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị và sử dụng hợp pháp phần mềm trò chơi điện tử.

Người chơi trò chơi điện tử trên mạng là cá nhân giao kết hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử hoặc điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng để chơi trò chơi điện tử.

Theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng:

“Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi Phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có Phần vốn góp từ 30% vốn Điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động”.

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng tổ chức lại doanh nghiệp do chia doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó phải tiến hành thủ tục thông báo bằng văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động. Thời hạn phải tiến hành thông báo là 05 (năm) ngày kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp do chia doanh nghiệp.

2. Thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện:

 • Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.
 • Nội dung thông báo bao gồm: Tên doanh nghiệp; số giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng; những nội dung thay đổi.
 • Khi nhận thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.
 • Thời gian tiếp nhận: Tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ Thứ hai đến thứ sáu.

Cách thức thực hiện:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động;
 • Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến;
 • Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:

 • Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.
 • Nội dung thông báo bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp;
  • Số giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng;
  • Những nội dung thay đổi: Thay đổi do chia doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng tổ chức lại doanh nghiệp (chia doanh nghiệp).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng chia doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.
 • Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp tổ chức lại (chia doanh nghiệp).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 • Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (313 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo