whatsapp viber zalo phone zalo mail

Thông báo mời thầu (cập nhật 2022)

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu. Vậy thông báo mời thầu là gì. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây.

thong bao moi thau

Thông báo mời thầu (cập nhật 2022)

1. Thông báo mời thầu là gì ?

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

  1. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;

2. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. d) Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

Như vậy, thông báo mời thầu là một trong những giấy tờ quan trọng trong thủ tục đấu thầu. Thông báo mời thầu cũng là một điều kiện quan trọng để hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư.

2. Mẫu thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: ……

– Loại gói thầu:…

– Nội dung chính của gói thầu: …

– Thời gian thực hiện hợp đồng:…

Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

Nguồn vố:……

Hình thức lựa chọn nhà thầu:………

Phương thức lựa chọn nhà thầu:………

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ … giờ ngày …….đến ……giờ ngày …….(trong giờ hành chính).

Địa điểm bán………..;điện thoạ:…………. Fax……

Giá bán một bộ HSMT: ………(bằng chữ: …….).

Bảo đảm dự thầu :

– Số tiền …… (bằng chữ: ……);

– Hình thức bảo đảm: …

Thời điểm đóng thầu: ……..giờ……phút ngày

Thời điểm mở thầu: …..ngày…….tại …..kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Lưu ý:

– Nguồn vốn: nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu. Trong trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: ghi rõ đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

3. Khi đăng tải thông báo mời thầu phải đính kèm các tài liệu gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả quy định như sau:

Điều 13. Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng

  1. Đối với lựa chọn nhà thầu, trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau đây:

a) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá;

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá được phê duyệt.

4. Phương thức đăng ký thông báo mời thầu

Sẽ có nhiều cách để đăng ký thông báo mời thầu, bạn có thể đăng ký qua một trong ba phương thức sau:

-Nộp trực tiếp tại Tòa soạn báo đấu thầu

-Gửi thông tin dưới dạng file đính kèm vào địa chỉ email thongtin@baodauthau.vn

-Gửi thông tin qua đường văn thư

5. Chi phí đăng tải thông báo mời thầu?

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 24 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả quy định như sau:

  1. c) Chi phí đăng tải thông báo mời thầu là 330.000 đồng/gói thầu/thứ tiếng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thông báo mời thầu. Nếu còn thắc mắc hay câu hỏi gì, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.

Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.