CÔNG TY LUẬT ACC

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

02/02/2022

Hiện nay, mọi hoạt động trong quá trình đấu thầu đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng một số thông tin cơ bản về thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

thong bao ket qua lua chon nha thau

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

          1. Quy định về thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu?

Việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định tại Mục 32 Chương 1 Phần thứ nhất Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

          2. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là gì?

Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu).

Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản đến nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu hợp đồng tại Chương VI đã được ghi các thông tin cụ thể của gói thầu và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi hoàn thiện hợp đồng.

          3. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu?

Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm:

– Tên nhà thầu trúng thầu;

– Giá trúng thầu;

– Loại hợp đồng;

–  Thời gian thực hiện hợp đồng;

– Các nội dung cần lưu ý (nếu có);

– Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu;

– Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

          4. Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu?

[Đơn vị mời thầu] thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, với các nội dung sau:

  1. Thông tin về gói thầu:

– Số E-TBMT:

– Tên gói thầu:

– Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có):

– Tên Bên mời thầu:

– Hình thức lựa chọn nhà thầu:

– Thời gian thực hiện hợp đồng:

– Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

– Mã số doanh nghiệp hoặc số Đăng ký kinh doanh của nhà thầu:

– Tên nhà thầu:

– Giá dự thầu:

– Giá trúng thầu:

  1. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu:

– …

– …

  1. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:

          5. Thời hạn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu?

Khoản 6 Điều 20 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định (…); gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu.

Nói tóm lại, qua phạm vi bài viết trên, ACC Group mong rằng quý khách hàng đã hiểu hơn về thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, nếu quý khách hàng còn gì thắc mắc về vấn đề trên, hãy liên hệ với ACC Group để được giải đáp trực tiếp.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ