Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn

Huy Trọng Bùi

Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn

Huy Trọng Bùi

01/12/2021

Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn là một vấn đề đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhận biết được những băng khoăn của khách hàng Công ty Luật ACC xin cung cấp đến bạn bài viết dưới đây. Thông qua bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn biết Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn. Mời bạn cùng tham khảo bài viết này nhé!

Tham quyen giai quyet tranh chap hop dong dan su 1

Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn

1. Mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng … năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn)

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ Hợp đồng thuê nhà được ký kết vào ngày … tháng … năm … giữa Ông/ Bà Nguyễn Văn A  và Ông/ Bà Trần Thị B

Kính gửi: Ông/ Bà ……………………………………………………………………………………………..

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………….

Hợp đồng thuê nhà được ký kết vào ngày … tháng … năm … Tuy nhiên, vì lý do như sau: (trình bày chi tiết về sự việc). Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước.

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng và Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở, cho nên tôi thông báo:

  • Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số……………………………………………… sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.
  • Yêu cầu …………………………………………………………………………………………………………..

Quý ông/ bà vui lòng phản hồi và thực hiện đúng các nội dung nêu trên.

Trân trọng./

       Người thông báo        

(Ký và ghi rõ họ tên) 

2. trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng 

  • Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
  • Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
  • Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

3. Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn là gì?

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn là sự báo trước cho bên thuê hoặc bên cho thuê về sự chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong trường hợp hợp đồng thuê nhà này chưa đến hạn thanh lý nhưng một trong hai bên muốn thanh lý hợp đồng.

Trong thông báo sẽ nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn và lý do này phải được quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc do luật quy định.

4. Công ty Luật ACC

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với ACC để được giải đáp. ACC mong muốn đem đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất. ACC xin cảm ơn!

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận