Thông báo 349/TB-VPCP – Kết luận liên quan đến luật phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch covid-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm

Văn Hoá

Thông báo 349/TB-VPCP – Kết luận liên quan đến luật phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch covid-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm

Văn Hoá

29/12/2021

PHONG CHONG MA TUY

Thông báo 349/TB-VPCP – Kết luận Hội nghị trực tuyến Toàn quốc

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 349/TB-VPCPHà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

A. Thông tin về hội nghị

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện các cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm, thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm; đại diện lãnh đạo Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. Tại đầu cầu các địa phương có lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và lãnh đạo các xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận như sau:

B. Về công tác phòng, chống ma túy:

– Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực, song công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn vô cùng khó khăn, phức tạp. Ngay trong thời kỳ giãn cách phòng, chống dịch COVID-19, các đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn để tổ chức sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp vẫn tiếp tục gia tăng. Các lực lượng chức năng cần tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ cả giảm cung và giảm cầu ma túy, phù hợp với các quy định của pháp luật, vì lợi ích của chung của nhân dân, đất nước, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

– Phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an, y tế, lao động mà cần có sự vào cuộc, tham gia tích cực, trách nhiệm của các bộ, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống ma túy cần kết hợp nhuần nhuyễn, đồng bộ với các phong trào thi đua, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở, dưới chỉ đạo chung của cấp ủy, chính quyền địa phương.

– Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (i) Bố trí nguồn kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các hoạt động về phòng, chống ma túy, trong đó ưu tiên cho công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện ma túy; (ii) Tổ chức quán triệt chuyên sâu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; (iii) Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm các cấp phù hợp với điều kiện của địa phương.

C. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19:

– Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2.

– Trong dịp Tết Nguyên đán, tổ COVID-19 cộng đồng, công an, dân quân, y tế và các lực lượng ở địa phương cần tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiêm vét vắc xin, phát hiện, hỗ trợ người bệnh, không để người nào đang cách ly, tự điều trị tại nhà không có Tết.

D. Về công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm

– Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm ở nước ta đã có nhiều tiến bộ, nhất là đã thực hiện chuyển đổi mạnh sang quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương đã tích cực thúc đẩy các vùng chuyên canh, sản xuất thực phẩm an toàn gắn với xây dựng bản đồ sản xuất nông sản thực phẩm an toàn và đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm… Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn không ít bất cập, nhất là xuất phát từ việc còn tồn tại số lượng rất lớn các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

– Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm yêu cầu: mặc dù đã mạnh mẽ chuyển đổi cơ chế quản lý, song trong mọi trường hợp phải quản lý chặt chẽ các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời tiếp tục có cơ chế đối thoại, trao đổi nhằm tiếp tục hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách quản lý ngày càng phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

– Trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2022, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm. Từng địa phương phải luôn chú trọng việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho người dân trong các khu phong tỏa, cách ly; sẵn sàng năng lực y tế ứng phó hiệu quả việc ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, nhất là tại vùng đang có dịch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– UB XH, UB QPAN của QH;
– TANDTC, VKSNDTC;
– Các Bộ: CA, YT LĐTBXH;
– Các cơ quan thành viên BCĐ TW ATTP,
UBQG PCAIDSMTMD;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTgCP, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: TH, NC, KTTH, PL;
– Lưu: VT, KGVX (3) CĐ
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận