whatsapp viber zalo phone zalo mail

Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Hiện nay, mọi quy trình của hoạt động đấu thầu nói chung, thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn thầu nói riêng đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là về thời gian, thời hạn thực hiện những hoạt động đó. Do vậy, thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là một trong những nội dung được pháp luật quy định. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp thông tin về thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu để giúp đỡ khách hàng.

tham dinh ket qua lua chon nha thau

Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

          1. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm những công việc gì?

– Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu;

– Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

– Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn một túi hồ sơ và hai giai đoạn hai túi hồ sơ; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;

– Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng; kiểm tra sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng;

– Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa bên mời thầu với tổ chuyên gia; giữa các cá nhân trong tổ chuyên gia;

– Các nội dung liên quan khác.

        2.  Cơ quan tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu?

Theo quy định của pháp luật, chủ thể có thẩm quyền tiến hành hoạt động thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là:

– Đơn vị thẩm định.

– Chủ đầu tư.

         3. Trình tự thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu?

Bước 1: Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Bước 2: Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

Bước 3: Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn một túi hồ sơ và hai giai đoạn hai túi hồ sơ; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;

Bước 4: Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính;

Bước 5: Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng; kiểm tra sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng;

Bước 6: Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa bên mời thầu với tổ chuyên gia; giữa các cá nhân trong tổ chuyên gia;

Bước 7: Phê duyệt: Chủ đầu tư/ Người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

         4. Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu?

Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu là 30 ngày làm việc, bao gồm:

– Thẩm định: tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình (bao gồm cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).

– Phê duyệt: tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hoặc báo cáo thẩm định).

        5.  Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu?

Khoản 5, Điều 9 và Điểm d, Khoản 6, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Nói tóm lại, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là một thủ tục hết sức quan trọng, quyết định trực tiếp đến kết quả lựa chọn nhà thầu. Vì lẽ đó, thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là một yếu tố được quy định hết sức cụ thể. Qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng thông tin về thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Mong rằng quý khách hàng cảm thấy thông tin của ACC là hữu ích và đón đọc bài viết.

Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.