Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải công khai để các bên tham gia đấu thầu đều biết. Nhưng cụ thể như thế nào về thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu? Hay nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào? Trong bài viết lần này chúng tôi sẽ cung cấp tới quý khách hàng những nội dung về vấn đề thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022). Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

thoi gian dang tai ke hoach lua chon nha thau

Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là bản kế hoạch được thực hiện theo quy định điều 34 Luật Đấu thầu số 43/2013/qh13, kế hoạch lựa chọn nhà thầu là căn cứ để lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự án.

2. Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu là bao lâu?

Căn cứ quy định tại khoản 1 – Điều 9 – Thông tư số 11/2019/TT-BKHDT (có hiệu lực từ 01/02/2020) quy định thời gian đăng tải thông tin về dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cụ thể như sau:

Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày các văn bản này được phê duyệt, thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Như vậy, thời gian đăng thông tin về dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày các văn bản này được phê duyệt. Thời gian đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu và phát hành hồ sơ đấu thầu: Theo quy định tại khoản 1 – Điều 8 – Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cụ thể:

– Các thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Danh sách ngắn; Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: Đăng tải thông tin phải bảo đảm không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

– Thời hạn bắt đầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Nội dung đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm những gì?

Căn cứ quy định tại khoản 1 – Điều 8 – Luật Đấu thầu năm 2013 quy định các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

+ Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển.

+ Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu.

+ Danh sách ngắn. + Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

+ Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng.

+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

+ Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

+ Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất.

+ Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu.

+ Thông tin khác liên quan.

4. Quy trình đăng tải thông tin về đấu thầu

Về quy trình đăng tải thông tin về đấu thầu, căn cứ theo quy định tại Điều 5 – Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Điều 8 – Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT thì bên mời thầu sẽ tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trực tuyến.

5. Vi phạm thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia bị xử phạt như thế nào?

Điều 22 – Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định mức xử phạt về vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu như sau:

– Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư muộn hơn so với quy định nhưng trước thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như sau:

+ Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sau thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

+ Đăng tải thông tin về đấu thầu không đầy đủ nội dung hoặc không đúng thẩm quyền.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng tải các thông tin về đấu thầu.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu” (Cập nhật 2022) mà ACC gửi đến quý khách hàng. Đây là hoạt động bắt buộc phải thực hiện, nếu vi phạm về thời hạn đăng tải sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 22 Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Nếu còn gì thắc mắc về thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hãy liên hệ với ACC để được giải đáp!

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận