Thị trường ngoại hối và pháp luật về hoạt động ngoại hối

Mạnh Hùng

Thị trường ngoại hối và pháp luật về hoạt động ngoại hối

Mạnh Hùng

01/01/2022

1. Giới thiệu về thị trường ngoại hối.

Thị trường ngoại hối là nơi mua, bán các loại ngoại hối. Đối tượng của các giao dịch trên thị trường ngoại hối gồm nhiều loại tiền nước ngoài, các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài (séc, thẻ thanh toán, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng…). Như vậy thì thị trường ngoại hối là gì? Thị trường ngoại hối bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về thị trường ngoại hối. Để tìm hiểu hơn về thị trường ngoại hối các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về thị trường ngoại hối nhé.

thi truong ngoai hoi

Thị trường ngoại hối

2. Ngoại hối là gì?

Căn cứ theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối 2005 tại Khoản 1 Điều 4 quy định về Ngoại hối bao gồm:

 • Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);
 • Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;
 • Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;
 • Vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;
 • Đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế.

3. Hoạt động ngoại hối.

Căn cứ theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối 2005 tại Khoản 8 Điều 4 quy định về hoạt động ngoại hối như sau:

 • Hoạt động ngoại hối là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối.

4. Đối tượng của hoạt động ngoại hối.

Căn cứ theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối 2005 tại Điều 36 về đối tượng và phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối như sau:

Đối tượng được hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối gồm các ngân hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các tổ chức khác được phép hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối bao gồm:

 • Các ngân hàng được tiến hành việc cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện cung ứng một số dịch vụ ngoại hối trên cơ sở đăng ký các hoạt động này theo điều kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định;
 • Các tổ chức khác được hoạt động cung ứng một số dịch vụ ngoại hối theo giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

5. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng và các tổ chức khác khi thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Căn cứ theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối 2005 tại Điều 39 vê trách nhiệm của tổ chức tín dụng và các tổ chức khác khi thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối như sau:

 • Chấp hành nghiêm túc và hướng dẫn khách hàng thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Kiểm tra các giấy tờ, chứng từ liên quan của khách hàng phù hợp với các giao dịch theo quy định tại Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật về quản lý ngoại hối.
 • Có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ để thực hiện việc thanh toán các giao dịch vãng lai ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức và cá nhân.
 • Chịu sự thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật.

6. Kết luận thị trường ngoại hối.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về thị trường ngoại hối và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến thị trường ngoại hối. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về thị trường ngoại hối đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về thị trường ngoại hối vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

 

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận