Thay Đổi Nội Dung Hoạt Động Của VPĐD DN Hoạt Động Theo IRC (Cập nhật 2023)
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, đặc biệt là VPĐD của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài vốn là vấn đề nan giải của nhiều người. ACC xin giới thiệu Thay đổi nội dung hoạt động của VPĐD DN hoạt động theo IRC.

Thay Đổi Nội Dung Hoạt Động Của VPĐD DN Hoạt Động Theo IRC
Thay Đổi Nội Dung Hoạt Động Của VPĐD DN Hoạt Động Theo IRC

1. Văn phòng đại diện doanh nghiệp hoạt động theo IRC là gì?

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014  thì văn phòng đại diện được hiểu như sau:

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, công ty mẹ, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật”. Như vậy Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, không được được ký kết các hợp đồng kinh tế với dấu của Văn phòng đại diện, nhưng vẫn ký kết hợp đồng theo sự uỷ quyền của Doanh nghiệp đã mở Văn phòng đại diện đó sẽ đóng dấu doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện doanh nghiệp hoạt động theo IRC chính là văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có Dự án đầu tư tại Việt Nam.

2. Thay đổi nội dung hoạt động của VPĐD là gì?

Thay đổi nội dung hoạt động của VPĐD là một thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, như: địa chỉ văn phòng đại diện, người đứng đầu văn phòng đại diện, các thông tin đăng ký thuế của văn phòng đại diện,...

3. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của VPĐD

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm những giấy tờ sau:

 1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (mẫu Phụ lục II-13 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện(mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) đối với các công ty đang hoạt động Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)  (kê khai thông tin về doanh nghiệp theo Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):
  1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục II-13 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

PHỤ LỤC II-13

TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Nội dung đăng ký thay đổi:

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)

5. Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của VPĐD DN hoạt động theo IRC

Khi một doanh nghiệp muốn mở văn phòng đại diện thì cần phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Và tương ứng khi có những thay đổi trong quá trình kinh doanh thì cũng cần thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.

5.1. Cách thực hiện

 • Trực tiếp: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện.
 • Trực tuyến: Người đại diện theo pháp luật gửi hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

5.2. Quy trình thực hiện

Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện DN hoạt động theo IRC được thực hiện theo quy trình gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện DN hoạt động theo IRC chuẩn bị hồ sơ gồm giấy tờ như đã nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở (Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký thì gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện dự định chuyển đến).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp thay đổi trụ sở của văn phòng đại diện, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế;

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi xem xét hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra kết quả:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh  nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh  nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

6. Kết quả thực hiện thủ tục

Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.412 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Officetel có được đăng ký tạm trú không?

    Officetel, một mô hình văn phòng kết hợp với căn hộ chung cư, đã trở thành một xu hướng phổ biến trong thị trường bất động sản tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những vấn ...

  Lượt xem: 1.205

  default_image

  Lệ phí gia hạn tạm trú hết bao nhiêu tiền?

    Gia hạn tạm trú là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tư cách pháp lý của cá nhân khi sinh sống và làm việc tại một địa điểm nào đó ngoài nơi thường trú. Việc này đặc biệt quan trọng đối với ...

  Lượt xem: 3.483

  default_image

  Thẻ tạm trú là gì? Quy định và Thủ tục

      Thẻ tạm trú là một khái niệm quen thuộc với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đây là một loại giấy tờ pháp lý quan trọng, giúp xác định và bảo vệ quyền lợi cũng như ...

  Lượt xem: 1.642

  default_image

  Phân biệt thẻ tạm trú và visa

      Phân biệt giữa thẻ tạm trú và visa là một vấn đề quan trọng đối với những người nước ngoài đang sống hoặc dự định sống tại Việt Nam. Cả hai loại giấy tờ này đều liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ ...

  Lượt xem: 2.257

  default_image

  Mẫu giấy tạm trú ct07

    Mẫu giấy tạm trú ct07 là một loại giấy tờ quan trọng mà bất kỳ ai đang sinh sống tạm thời tại một địa điểm mới đều cần phải hoàn thiện. Đây là một phần của quy trình đăng ký tạm trú mà theo quy định ...

  Lượt xem: 3.207

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo