Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của ĐĐKD Dn Hoạt Động Theo IRC (Cập nhật 2023)
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của ĐĐKD DN hoạt động theo IRC là thủ tục mà doanh nghiệp phải thực hiện khi có sự thay đổi về hoạt động của địa điểm kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về thủ tục này, Quý khách vui lòng theo dõi bài viết dưới đây.

Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của ĐĐKD Dn Hoạt Động Theo IRC
Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của ĐĐKD Dn Hoạt Động Theo IRC

1. Doanh nghiệp hoạt động IRC là gì?

IRC (Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư) là giấy phép do Phòng kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp. Giấy phép này chứng nhận doanh nghiệp có Dự án đầu tư tại Việt Nam. Thể hiện rõ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu, quy mô dự án như thế nào, các quyền, nghĩa vụ, ưu đãi được hưởng…

Doanh nghiệp hoạt động theo IRC chính là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có Dự án đầu tư tại Việt Nam.

2. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo IRC?

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Ngoài ra, theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018, quy định: “Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

3. Khi nào đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của ĐĐKD DN hoạt động theo IRC?

Thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh là một thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh, như: địa chỉ địa điểm kinh doanh, người đứng đầu địa điểm kinh doanh, các thông tin đăng ký thuế của địa điểm kinh doanh,...

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của ĐĐKD DN hoạt động theo IRC

Để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh, người thực hiện cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

 1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (mẫu Phụ lục II-13 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh (mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) đối với các công ty đang hoạt động Giấy chứng nhận đầu tư (IRC) (kê khai thông tin về doanh nghiệp theo Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):
  1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

5. Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục II-13 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

PHỤ LỤC II-13

TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Nội dung đăng ký thay đổi:

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)

6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của ĐĐKD DN hoạt động theo IRC

Khi có những thay đổi trong quá trình kinh doanh thì cũng cần thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh.

6.1. Cách thực hiện

 • Trực tiếp: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh.
 • Trực tuyến: Người đại diện theo pháp luật gửi hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

6.2. Quy trình thực hiện

Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện DN hoạt động theo IRC được thực hiện theo quy trình gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh DN hoạt động theo IRC chuẩn bị hồ sơ gồm giấy tờ như đã nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở (Trường hợp chuyển trụ sở địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi địa điểm kinh doanh đã đăng ký thì gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

Trường hợp thay đổi trụ sở của địa điểm kinh doanh, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, địa điểm kinh doanh phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế;

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi xem xét hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra kết quả:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh  nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh  nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

7. Kết quả thực hiện thủ tục

Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh mới.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.345 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Văn bằng bảo hộ sáng chế là gì? Quy định về hiệu lực

     Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ "Văn bằng bảo hộ sáng chế" nhưng chưa rõ nó là gì và tại sao lại quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về khái niệm này, quy trình đăng ...

  Lượt xem: 1.582

  default_image

  Thương mại hóa sáng chế là gì? Đối tượng tham gia và Nội qui

  Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về khái niệm thương mại hóa sáng chế, đối tượng tham gia trong quá trình này, và nội qui, quy định quanh việc sáng chế. Bằng cách tập trung vào từ khóa SEO quan trọng ...

  Lượt xem: 3.815

  default_image

  Sáng chế mật là gì? Nội quy, Nguyên tắc bảo vệ sáng chế mật

      Bài viết này sẽ dẫn bạn đi sâu vào thế giới của sáng chế mật - một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực quản lý sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc định nghĩa và ý nghĩa của ...

  Lượt xem: 1.208

  default_image

  Những điều cần biết về bằng sáng chế - Điều kiện, Cách đăng kí

      Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bằng sáng chế, điều kiện để đăng ký nó, cách thức thực hiện quy trình đăng ký, cũng như lợi ích và rủi ro liên quan. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào từng ...

  Lượt xem: 1.211

  default_image

  Người sáng chế tiếng anh là gì? Phân tích các thuật ngữ liên quan

  Người Sáng Chế Tiếng Anh và Thuật Ngữ Liên Quan Tiếng Anh, một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, đã trải qua một quá trình phát triển dài hơn hàng thế kỷ. Đằng sau sự thành công và sự ...

  Lượt xem: 1.718

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo