Thành viên thành lập công ty cổ phần làm việc không đúng luật pháp

Anh Vinh có thắc mắc:

Chào Luật sư

Cách đây 1 năm tôi có thành lập công ty cp cùng 2 người nữa, vốn góp là 1 tỷ đồng, giám đốc hiện tại góp 50%, tôi và 1 người nữa góp mỗi người 25%, nhưng không ai góp tiền vào công ty,do giám đốc và người kia làm việc ngoài của cá nhân dựa trên danh nghĩa công ty nhưng không chia lợi nhuận theo đúng cổ phần công ty cam kết, tôi không đồng ý và muốn rút cổ phần, nhưng 2 người kia lảng tránh việc để tôi rút cp và vẫn tự làm việc cá nhân trên danh nghĩa công ty, trong trường hợp này tôi có bị thiệt thòi những gì, ông giám đốc bị sai phạm như thế nào? trong trường hợp này xin luật sư tư vấn giúp tôi việc phải làm sao cho đúng, xin cảm ơn!

Luật sư giải đáp:

1. Nghĩa vụ góp vốn của cổ đông sáng lập

Khoản 1 điều 80 Luật Doanh nghiệp quy định về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông như sau:

“Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty”.

Mặt khác, Điều 79 Luật Doanh nghiệp cũng quy định: cổ đông được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào quy định trên, nếu cổ đông không góp vốn vào công ty thì không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản, tương ứng với nghĩa vụ trên, cổ đông sẽ không có căn cứ xác lập một cách đương nhiên quyền được phân chia cổ tức từ hoạt động kinh doanh của công ty trừ khi đại hội đồng cổ đông công ty có quyết định khác.

Hiện nay, các cổ đông trong công ty của bạn đều không góp vốn đúng cam kết ban đầu, do vậy, cần xem xét ở góc độ pháp luật vấn đề này sẽ cần phải xử lý như thế nào, vui lòng xem điểm 2 dưới đây.

2. Xử lý các trường hợp cổ đông sáng lập không góp vốn theo cam kết

Khoản 3 điều 84 Luật Doanh nghiệp quy định:

Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.

Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

3. Yêu cầu của bạn

Trường hợp của bạn chưa góp vốn vào công ty theo cam kết, và hiện nay bạn đang có mong muốn được rút khỏi công ty, không tham gia góp vốn mua cổ phần nữa, căn cứ vào quy định của pháp luật, bạn có thể đề nghị công ty áp dụng 3 giải pháp nêu trên, cụ thể: (i) đề nghị các cổ đông khác góp vốn thay; (ii) Đề nghị một trong số các cổ đông có nhu cầu và có năng lực nhận góp thay; (iii) Tìm kiếm một người khác không phải là cổ đông sáng lập để góp thay.

Căn cứ vào thực tế thực hiện, công ty hoàn thiện hồ sơ báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để thay đổi thông tin cổ đông sáng lập theo thực tế việc góp vốn thay.

Trường hợp công ty không thực hiện theo các đề nghị của bạn, để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có thể làm văn bản trình bày và lưu giữ lại một bản cũng như lưu trữ lại chứng cứ của việc chuyển phát văn bản này tới tay doanh nghiệp để thể hiện việc bạn đã công khai thông tin về chủ ý không tham gia góp vốn mua cổ phần của mình và không liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp sau này.

Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong  số 04-1088/4/3 để được trợ giúp.

Thân chúc bạn sức khỏe, thành công.

Trân trọng./.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1019 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo