Thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học (2021)

logo accACC
Nguyen Vi

Trong thời đại phát triển khoa học công nghệ lớn mạnh như hiện nay phải kể đến những trung tâm nghiên cứu khoa học đã góp phần rất quan trọng trong việc mở rộng những đề tài, những nghiên cứu và đưa ra những phát minh lớn, sáng chế độc đáo và tối tân không chỉ để áp dụng trong sản xuất, kinh doanh mà những sản phẩm từ sự nghiên cứu khoa học cũng khiến cho cuộc sống của con người trở nên tiện nghi hơn, hiện đại hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học nhưng vẫn còn gặp vướng mắc về những điều kiện thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học và thủ tục để thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học ngoài công lập thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây.


1.Những đối tượng nào được phép thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học

Trung tâm nghiên cứu khoa học là một trong những loại hình thực hiện của tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập do doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức Việt Nam thành lập. Theo đó, những đối tượng được phép thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học bao gồm: 

 • Cá nhân: cá nhân hoàn toàn có thể thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người đứng đầu trung tâm nghiên cứu khoa học phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp với việc nghiên cứu khoa học của trung tâm.
 • Doanh nghiệp, tổ chức trong nước hoặc tổ chức có vốn nước ngoài: đối với những chủ thể này thì công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh của những tổ chức này có thể thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học nhưng cần lưu ý phải cần thực hiện thêm thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh của tổ chức phải phù hợp với trung tâm nghiên cứu khoa học đó.

2.Để thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học cần đáp ứng những điều kiện luật định gì?

Để có thể thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học bạn cần phải đáp ứng những điều kiện pháp luật quy định bao gồm các điều khoản sau:

 • Điều lệ tổ chức và hoạt động
 • Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.
 • Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 • Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Người đại diện.
 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động.
 • Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ.
 • Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập thì lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật khoa học và công nghệ.
 • Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.
 • Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có).
 • Cam kết tuân thủ pháp luật.
 • Nhân lực khoa học và công nghệ
 • Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức. Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.
 • Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.


3.Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học

Để có thể thành lập thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học thì cần phải thực hiện việc thành lập theo trình tự, thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP. Theo đó, các trung tâm khoa học công nghệ cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện việc thành lập trung tâm hướng nghiệp theo thủ tục sau:

 • Hồ sơ thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học:
 • Điều lệ của trung tâm: nội dung bao gồm việc giới thiệu tên trung tâm, trụ sở chính, người đại diện, lĩnh vực nghiên cứu, vốn điều lệ.
 • Đề án, phương hướng hoạt động
 • Bảng danh sách nhân lực: theo đó trung tâm phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên bao gồm alfm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 02 người có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ót nhất có 03 người làm việc chính thức tại trung tâm.
 • Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của trung tâm nghiên cứu khoa học
 • Danh sách thành viên sáng lập
 • Bảng kê khai cơ sở vật chất hất đáp ứng điều kiện hoạt động của trung tâm nghiên cứu khoa học 
 • Hồ sơ cá nhân của nhân lực, người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ, bao gồm các giấy tờ như: bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân, các bằng cấp liên quan, bản sao lý lịch khoa học, bản sao quyết định bổ nhiệm,….
 • Hợp đồng thuê nơi đặt trụ sở chính của trung tâm
 • Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học
 • Chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ như trên
 • Trung tâm nghiên cứu khoa học nộp hồ sơ cho sở khoa học và công nghệ nơi trung tâm đặt trụ sở chính. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ này. 
 • Trong quá trình cấp, sở khoa học và công nghệ sẽ lập hội đồng thẩm định để thẩm định về chất lượng của trung tâm
 • Thời gian thẩm định và ra kết quả: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

4.Dịch vụ tư vấn làm thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học của công ty luật ACC

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc  thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học mà công ty Luật ACC xin gửi đến quý khách hàng Dịch vụ tư vấn, làm thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học. Theo đó, Với dịch vụ này của công ty Luật ACC đảm bảo cho khách hàng các quyền lợi như:

 • Tư vấn cho quý khách hàng những quy định liên quan đến điều kiện, trình tự thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học
 • Tiến hành soạn hồ sơ thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học một cách chính xác, đầy đủ để đảm bảo việc thẩm định và xét duyệt từ cơ quan có thẩm quyền được thực hiện nhanh chóng nhất
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học một cách trọn gói, hiệu quả, chi phí không phát sinh.
 • Trả kết quả đến tận tay khách hàng nếu có yêu cầu, thực hiện tư vấn những vấn đề liên quan đến các vấn đề pháp lý sau khi thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học.

 

Nếu bạn đang có nhu cầu muốn thực hiện việc  thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học

 nhưng vẫn còn đang phân vân không biết về điều kiện thành lập và gặp các vướng mắc về trình tự, thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

 

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Khiếu nại: 1800.0006

Văn phòng: (028) 777.00.888

Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận