Thủ tục thành lập trung tâm gia sư năm 2022

Nguyen Vi

Thủ tục thành lập trung tâm gia sư năm 2022

Nguyen Vi

04/08/2021

Vậy để thành lập một trung tâm gia sư cần điều kiện gì? Thủ tục thành lập trung tâm gia sư ra sao?Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về thủ tục thành lập trung tâm gia sư . Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình thành lập trung tâm gia sư. 

1.Trung tâm gia sư là gì?

Theo quy định pháp luật, không có định nghĩa về trung tâm gia sư, tuy nhiên, căn cứ vào tính chất hoạt động, có thể hiểu trung tâm gia sư là một tổ chức thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài trường. Hiện này ngoài tên gọi là trung tâm gia sư, còn xuất hiện nhiều cá nhân mở trung tâm môi giới gia sư, nhưng trung tâm này chỉ thực hiện hoạt động môi giới mà không tổ chức giảng dạy.

2.Nguyên tắc thành lập và các trường hợp không được tổ chức dạy thêm ở trung tâm gia sư

2.1. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

 1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.
 2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.
 3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.
 4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.
 5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

2.2. Các trường hợp không được dạy thêm

 1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
 2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
 3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.
 4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:
 5. a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;
 6. b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

3.Điều kiện thành lập một trung tâm gia sư 

Hiện nay, việc thành lập trung tâm gia sư không phải là một ngành nghề cần có giấy phép thành lập hay đề án thành lập trung tâm gia sư, mà chỉ cần đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền, do đó, để thành lập một trung tâm gia sư, trước hết phải đáp ứng để thành lập một doanh nghiệp:

3.1 Điều kiện về chủ thể

– Cá nhân: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn

– Pháp nhân: Đang hoạt động và thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam

Ngoài ra, cá nhân, pháp nhân để đáp ứng thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam phải không thuộc các trường hợp không được phép thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

Ví dụ: cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước…

3.2. Về năng lực tài chính

– Nhà đầu tư phải đảm bảo góp đủ số vốn đã cam kết

– Đủ năng lực tài chính để chi trả và vận hành công ty liên doanh

– Góp đủ vốn pháp định đối với trường hợp pháp luật quy định vốn pháp định

Lưu ý: Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

3.3 Về điều kiện ngành nghề kinh doanh

– Không kinh doanh ngành ngành nghề pháp luật cấm kinh doanh

– Đáp ứng các quy định về ngành nghề kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ví dụ, để kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư khác như ngành nghề kinh doanh, hạn chế tiếp cận thị trường….đối với thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Ví dụ, tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong công ty…

3.4. Về địa điểm kinh doanh

 • Phải có trụ sở kinh doanh rõ ràng và có thực.
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

3.5. Về tên doanh nghiệp

 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
 1. a) Loại hình doanh nghiệp;
 2. b) Tên riêng.
 1. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 2. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 3. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

2.5. Điều kiện về con dấu doanh nghiệp

 1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
 3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

3.6. Điều kiện khác

Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về thuế, môi trường… khi thành lập doanh nghiệp.

4.Hồ sơ thành lập trung tâm gia sư

Hồ sơ thành lập trung tâm gia sư bao gồm: 

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 1. a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 2. b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 1. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ xin thành lập trung tâm gia sư bao gồm:

 • Thủ tục thành lập trung tâm gia sư

Thủ tục xin thành lập trung tâm gia sư như sau:

Bước 1: Đăng ký kinh doanh

 • Chuẩn bị hồ sơ: chuẩn bị các hồ sơ như đã liệt kê ở mục 4.2
 • Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty dịch vụ ăn uống đặt trụ sở
 • Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp
 • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
 • Chi phí thành lập công ty dịch vụ ăn uống: theo quy định về phí và lệ phí của Nhà nước

Bước 2: Đăng ký hoạt động trung tâm gia sư với phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư

 • Những câu hỏi thường gặp khi thành lập trung tâm gia sư

Điều kiện thành lập trung tâm gia sư quan trọng nhất?

Tất cả các điều kiện đều quan trọng và cần được đáp ứng đầy đủ.

Nếu thiếu điều kiện thành lập trung tâm gia sư sẽ bị xử lý như thế nào?

Sẽ bị từ chối hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện sau khi đã thành lập doanh nghiệp, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính vì kinh doanh không đủ điều kiện.

Trung tâm gia sư có được tổ chức dạy thêm không ?

Được tổ chức dạy thêm nhưng phải đăng ký hoạt động dạy thêm và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

ACC Group có dịch vụ tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm gia sư không?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách toàn bộ các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập trung tâm gia sư  cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình thành lập trung tâm gia sư ?

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận