Thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp năm 2021

logo accACC
Nguyen Vi

Hiện nay, nhằm tinh giản bộ máy nhà nước, và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, tránh tình trạng thiếu linh hoạt trong phối hợp nhiệm vụ chung nhà nước đặt ra mà việc thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũng trở nên phổ biến hơn ở các tỉnh thành trên toàn quốc. Vậy nên, nhiều tỉnh thành, huyện lị cũng bắt tay vào thực hiện những đề án thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện nhằm tinh giản bộ máy và hạn chế được những bất cập về cơ chế. Nếu bạn vẫn còn gặp những vướng mắc trong việc tìm hiểu về trung tâm dịch vụ nông nghiệp là gì, đề án thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây.

1.Trung tâm dịch vụ nông nghiệp là gì?

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các hoạt động sự nghiệp về khuyến nông, khuyến lâm, chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật, các dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn  huyện, thành phố. Các trung tâm này sẽ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động theo quy định; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp là cơ sở thực hiện một số nội dung sau: tổ chức thực hiện các dự án khuyến nông, dự án quy hoạch, kế hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; Tổ chức thực hiện điều tra, dự tính, báo cáo tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả; Tổ chức khảo nghiệm, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện dịch vụ khuyến nông, tư vấn nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản , vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện chế độ thông tin báp cáo định kỳ, đột xuất về ủy ban nhân dân xã, phòng kinh tế và cơ quan chuyên môn thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định. 

2.Đề án thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện là gì? Nội dung của đề án thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

Đề án thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện thuộc đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập xây dựng, trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập. Nội dung đề án được quy định tại Điều 8, nghị định  120/2020 bao gồm các điều sau:

 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
 • Mục tiêu, phạm vi hoạt động và danh mục dịch vụ sự nghiệp công đơn vị dự kiến cung cấp;
 • Loại hình và tên gọi của đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức;
 • Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động và mức độ tự chủ tài chính;Báo cáo giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí, điều kiện thành lập;
 • Dự kiến về nhân sự (trong đó xác định rõ số lượng cấp phó của đơn vị theo quy định tại Điều 6 Nghị định này và hướng dẫn chi tiết của bộ quản lý ngành, lĩnh vực); vị trí việc làm, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc, trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết;
 • Phương án tổ chức thực hiện và lộ trình triển khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Kiến nghị của cơ quan, tổ chức xây dựng đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có);
 • Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

3.Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Để tiến hành việc Thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp thì cần phải tuân thủ những trình tự, thành lập đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định 120/2020 như sau:

 • Hồ sơ Thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp bao gồm một số giấy tờ, văn bản pháp luật quy định. Theo đó, Hồ sơ trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:
 • Tờ trình của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);
 • Văn bản thẩm định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
 • Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức thẩm định;
 • Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan (kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan) và các tài liệu khác có liên quan đến thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
 • Trình tự, thủ tục Thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp:
 • Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gửi 01 bộ hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đến cơ quan, tổ chức thẩm định để thẩm định; đối với các cơ quan, tổ chức liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan, tổ chức đó vào mục nơi nhận của văn bản hoặc tờ trình đề nghị thành lập (trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành).
 • Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải lập danh mục hồ sơ theo quy định. Hồ sơ gửi là văn bản chính được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập và các tài liệu khác có liên quan.

Nếu bạn đang có nhu cầu muốn thực hiện việc Thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp, lập  đề án thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện nhưng vẫn còn đang phân vân và gặp các vướng mắc về trình tự, thủ tục Thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

 

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Khiếu nại: 1800.0006

Văn phòng: (028) 777.00.888

Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận