Thủ tục thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ năm 2022

Nguyen Vi

Thủ tục thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ năm 2022

Nguyen Vi

04/08/2021

 Vậy để thành lập một trung tâm dạy trẻ tự kỷ cần điều kiện gì? Thủ tục thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ ra sao?Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về thủ tục thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ . Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ. 

1.Trung tâm dạy trẻ tự kỷ là gì?

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ là cơ sở cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của trẻ tự kỷ. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm có hai loại hình: công lập và ngoài công lập.

Trung tâm công lập là đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước thành lập, được nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và được bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định.

Trung tâm ngoài công lập là đơn vị sự nghiệp hoạt động trợ giúp người khuyết tật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật.

2.Chức năng của trung tâm dạy trẻ tự kỷ

 • Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;
 • Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;
 • Tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;
 • Hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng;
 • Cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật.

3.Điều kiện thành lập một trung tâm dạy trẻ tự kỷ 

Để thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ như sau: \

3.1. Điều kiện về tên của Trung tâm

 • Tên của Trung tâm được quy định như sau:

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập + tên riêng.

 • Tên của Trung tâm được ghi trên quyết định thành lập, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của Trung tâm.

3.3. Điều kiện thành lập

Việc thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ  công lập, cho phép thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ tư thục phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Điều kiện để trung tâm dạy trẻ tự kỷ hoạt động giáo dục

 • Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc điểm trẻ tự kỷ, gồm:
 1. a) Trụ sở, phòng làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;
 2. b) Phòng học, phòng chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của trung tâm;
 3. c) Khu nhà ở cho học sinh đối với trung tâm có người khuyết tật nội trú;
 4. d) Phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng để đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng nghiệp, dạy nghề;

đ) Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của trung tâm.

 • Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục có trình độ chuyên môn phù hợp với các phương thức giáo dục trẻ tự kỷ .
 •  Nội dung chương trình giáo dục và tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp với các phương thức giáo dục trẻ tự kỷ 

 

4.Hồ sơ thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ

Hồ sơ thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ bao gồm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ xin cấp phép thành lập và đăng ký hoạt động giáo dục trung tâm dạy trẻ tự kỷ:

 • Hồ sơ xin cấp phép thành lập 
 1. a) Văn bản đề nghị thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập;
 2. b) Đề án thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập theo quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục
 1. a) Văn bản đề nghị cho phép hoạt động giáo dục, trong đó nêu rõ điều kiện đáp ứng hoạt động tương ứng với các nhiệm vụ;
 2. b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm.

5.Thủ tục thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ

Thủ tục hành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ như sau:

Bước 1: Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp

Bước 2: Thủ tục xin thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ

 • Thẩm quyền cấp quyết định thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

 • Trình tự thực hiện:
 1. a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Nội vụ để thẩm định;
 2. b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan có tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, phạm vi, đối tượng, tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; cơ chế tài chính của trung tâm; điều kiện bảo đảm hoạt động khi được thành lập; tính khả thi của việc thành lập trung tâm; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm;
 3. c) Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập có văn bản giải trình bổ sung làm rõ và báo cáo Sở Nội vụ;
 4. d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm; nếu không đồng ý thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Bước 3: Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục.
 • Trình tự thực hiện:
 1. a) Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo;
 2. b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều kiện hoạt động và quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

6.Những câu hỏi thường gặp khi thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ

Thành lập trung tâm cần phải có giấy phép gì?

Phải có có cấp phép hoạt đồng và đăng ký hoạt động giáo dục trung tâm dạy trẻ tự kỷ của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Điều kiện thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ quan trọng nhất?

Tất cả các điều kiện đều quan trọng và cần được đáp ứng đầy đủ.

Nếu thiếu điều kiện thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ sẽ bị xử lý như thế nào?

Sẽ bị từ chối hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện sau khi đã thành lập doanh nghiệp, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính vì kinh doanh không đủ điều kiện.

ACC Group có dịch vụ tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ không?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách toàn bộ các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ  cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình thành lập trung tâm dạy trẻ tự kỷ ?

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận