Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn (2022)

Nguyen Vi

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn (2022)

Nguyen Vi

02/08/2021

Hiện nay, đào tạo nghề là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để kinh doanh dịch vụ này, trước hết doanh nghiệp cần phải thành lập một cơ sở giáo dục nghề nghiệp (hay trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp hoặc trường cao đẳng) hoặc một cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (hoặc cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp). Bài viết dưới đây sẽ lựa chọn một dạng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp là thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn để đưa ra tư vấn cho các bạn về quy trình cũng như thủ tục thành lập chi tiết, mời các bạn theo dõi.

1.Điều kiện thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn

Để thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn, trước tiên các bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp với các loại hình (CTCP, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân),  với ngành nghề phù hợp với hoạt động đào tạo mà các bạn đang hướng đến. Sau đó bạn cần phải đáp ứng các điều kiện để được cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trung tâm đào tạo ngắn hạn. Cụ thể:

Điều kiện về đáp ứng việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn được quy định tại Nghị định số 143/2016//NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là bộ); quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
 • Quy mô đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Quy mô đào tạo trình độ sơ cấp tối thiểu 150 học sinh/năm;
 • Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2;
 • Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng;

Đáp ứng được các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định như sau:

 • Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề; tiện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học;
 • Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo;
 • Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thời gian hoạt động không quá 50 năm tính từ ngày quyết định cho phép thành lập. Trường hợp có thời gian hoạt động dài hơn 50 năm thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2.Thủ tục thành lập trung trung đào tạo ngắn hạn

2.1. Hồ sơ thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn

Để thực hiện việc  thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn, ta cần chuẩn bị những hồ sơ như sau:

(i) Văn bản đề nghị cho phép thành lập của doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 143/2016/NĐ-CP);

(ii) Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 143/2016/NĐ-CP;

(iii) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy;

(iv) Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

(v) Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân.

Đối với những cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên thì cần chuẩn bị thêm những tài liệu sau:

(i) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các thành viên góp vốn;

(ii) Danh sách trích ngang các thành viên Ban sáng lập;

(iii) Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên cam kết góp vốn thành lập;

(iv) Dự kiến Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường trung cấp, trường cao đẳng.

2.2.  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2.3. Thời gian giải quyết dự kiến là 30 ngày làm việc

3.Thủ tục sau thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn

Sau khi các bạn thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn, để trung tâm có thể đi vào hoạt động, cần thực hiện tiếp thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thủ tục, quy trình, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

3.1. Hồ sơ cần chuẩn bị:

Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

(i) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

(ii) Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Vb Nghị định số 143/2016/NĐ-CP và kèm theo các giấy tờ chứng minh;

(iii) Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

(iv) Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động;

(v) Danh sách trích ngang của cán bộ, nhân viên;

(vi) Hợp đồng thuê địa điểm;

(vii) Chương trình, nội dung và kế hoạch giảng dạy (đề cương bài giảng chi tiết) của từng chuyên ngành trung tâm đăng ký.

(viii) Bảng kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập của trung tâm

(ix) Phôi giấy chứng nhận tự in của Trung tâm để cấp cho học viên (theo mẫu);

(x) Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy;

(xi) Công văn báo cáo địa phương nơi đặt địa điểm hoạt động (có xác nhận và được sự đồng ý của UBND phường, xã về môi trường sư phạm, điều kiện trật tự an ninh, vệ sinh môi trường… )

(xii) Tài liệu cần thiết khác (tùy thuộc vào trình độ đào tạo, ví dụ sơ cấp/trung cấp…

 

Ngoài ra, các bạn cần chuẩn bị tài liệu về nhân sự như sau:

Thứ nhất, Đối với giám đốc trung tâm:

(i) Bản sao chứng thực CMND/CCCD;

(ii) Bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của giám đốc trung tâm (giám đốc trung tâm phải là người có bằng đại học về một chuyên ngành đăng ký hoạt động và có thời gian làm công tác đào tạo ít nhất 03 năm);

(iii) Bản sao chứng thực giấy xác nhận kinh nghiệm đào tạo;

(iv) Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

(v) Hợp đồng lao động;

(vi) Quyết định bổ nhiệm.

Thứ hai, Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

(i) Bản sao chứng thực CMND/CCCD;

(ii) Bản sao chứng thực các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên

(ii) Bản sao chứng chỉ chứng chỉ sư phạm

(iv) Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương

(v) Hợp đồng lao động

3.2.  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

3.3.  Thời gian giải quyết dự kiến:  25 ngày làm việc

4.Dịch vụ  thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn tại Công ty Luật ACC 

Công ty Luật ACC là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ về thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn.

Trình tự Công ty Luật ACC thực hiện khi cung cấp dịch vụ như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để Công ty Luật ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • Công ty Luật ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin Công ty Luật ACC chúng tôi cung cấp về thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong và sau quá trình thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn. Trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hay các dịch vụ khác có liên quan hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Trân trọng!

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận