Thủ tục thành lập hợp tác xã kiểu mới chi tiết năm 2021

logo accACC
Quỳnh Anh

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là hợp tác xã kiểu mới là một trong các nhận định của Đảng tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX (ngày 9/3/2020) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Vậy, để thành lập hợp tác xã kiểu mới thì cần thực hiện các bước gì, thủ tục ra sao. Tất cả sẽ được Luật ACC giải đáp trong bài viết dưới đây!

Thành lập hợp tác xã kiểu mới

Thành lập hợp tác xã kiểu mới

1. Hợp tác xã kiểu mới là gì?

Theo luật Hợp tác xã năm 2012 thì đây là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã kiểu mới ở đây chính xác là hợp tác xã được quy định trong Luật hợp tác xã năm 2012 với những đặc điểm như sau:

– Bản chất của hợp tác xã là được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên hợp tác xã, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về kinh tế, xã hội và văn hóa.

– Thành viên hợp tác xã có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã.

– Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm.

2. Thủ tục thành lập hợp tác xã kiểu mới

Bước 1: Xác định nhu cầu hợp tác, liên hiệp hợp tác xã

 • Với nhu cầu này, được thể hiện ở việc là nhu cầu của những người có thể hợp tác, góp vốn cùng nhau xây dựng hợp tác xã dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm mà hợp tác dự định sản xuất ở địa phương
 • Phân tích, đánh giá những thuận lợi khó khăn, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhằm định hướng phát triển cho hợp tác xã và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương trong vấn đề này

Bước 2: Chuẩn bị thành lập hợp tác xã

 • Sáng lập viên tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã. Vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Báo cáo với chính quyền địa phương

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập hợp tác xã

 • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Điều lệ
 • Phương án sản xuất, kinh doanh
 • Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
 • Nghị quyết hội nghị thành lập
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả
 • Văn bản ủy quyền không công chứng cho các cá nhân, tổ chức khác thực hiện dịch vụ

Bước 4: Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Cụ thể tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Bước 5: Nhận kết quả và thực hiện thủ tục về thuế

 • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
 • Nếu hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định, hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành thành lập hợp tác xã kiểu mới

Để thành lập hợp tác xã có hiệu quả hơn, cần phải tuân thủ những quy định trước khi thành lập như:

 • Xác định nhu cầu hợp tác
 • Tìm sáng lập viên và tiến hành công tác vận động
 • Tổ chức hội nghị thành lập

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi liên quan đến thủ tục thành lập hợp tác xã kiểu mới. Khi có nhu cầu, liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn tốt nhất bởi các chuyên viên có kinh nghiệm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận