Thành Lập Công Ty Tư Vấn Tài Chính (Điều Kiện Cấp Phép 2023)

Công ty tài chính là một hình thức tổ chức tín dụng phổ biến hiện này. ACC xin được cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục Thành lập công ty tư vấn tài chính (Điều kiện cấp phép 2020).

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, các công tài chính, ngân hàng cũng ngày càng lớn mạnh. Đối với những nhà đầu tư có mong muốn thành lập công ty tài chính, điều kiện thành lập công ty tài chính và thủ tục xin giấy phép kinh doanh tư vấn tư tài chính là những vấn đề quan trọng cần phải nắm rõ. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt thông tin của những ai quan tâm, ACC xin được phép tư vấn về thủ tục Thành lập công ty tư vấn tài chính (Điều kiện cấp phép 2020).

Thành lập công ty tư vấn tài chính (Điều kiện cấp phép 2020)
Thành lập công ty tư vấn tài chính (Điều kiện cấp phép 2020)

1. Công ty tài chính là gì?

Cụm từ “công ty tài chính” đã trở nên rất quen thuộc, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ. Theo Luật Tổ chức tín dụng, công ty hoạt động tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng nhưng không phải là ngân hàng. Hay người ta gọi là phi ngân hàng. Công ty có chức năng huy động vốn, cho vay tiêu dùng cá nhân, cung ứng các dịch vụ về lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Tuy nhiên, công ty hoạt động tài chính không được làm dịch vụ thanh toán và nhận tiền gửi dưới 01 năm.

2. Các loại hình công ty tài chính

Theo quy định tại Điều 3 NĐ 79/2002/NĐ-CP, các nhà đầu tư có thể thành lập công ty tài chính tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

 • Công ty Tài chính Nhà nước: là Công ty Tài chính do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.
 • Công ty Tài chính cổ phần: là Công ty Tài chính do các tổ chức và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của pháp luật, được thành lập dưới hình thức Công ty cổ phần.
 • Công ty Tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng: là Công ty Tài chính do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.
 • Công ty Tài chính liên doanh: là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn góp giữa bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
 • Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài: là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhưng hiện này chủ yếu chỉ có 3 loại hình công ty tài chính là Công ty tài chính TNHH một thành viên, Công ty tài chính TNHH hai thành viên trở lên, Công ty tài chính cổ phần.

3. Điều kiện thành lập công ty tài chính

Do kinh doanh công ty tài chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên khi muốn thành lập công ty tài chính thì nhà đầu tư phải đảm bảo những điều kiện luật định. Cụ thể: 

 • Thứ nhất, có phương án kinh doanh khả thi;
 • Thứ hai, đáp ứng được 05 điều kiện sau: 
  • Vốn pháp định của công ty tài chính nhà nước, cổ phần, công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng là 50 tỷ VND. Vốn pháp định của công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài là 5 triệu USD;
  • Thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính. Cụ thể: 

a) Đối với cá nhân

 • Phải là người am hiểu về hoạt động ngân hàng, có đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm các quy định pháp luật;
 • Phải có đủ khả năng tài chính để góp vốn và cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả (mức độ hỗ trợ do Hội đồng quản trị quyết định theo từng trường hợp cụ thể).

b) Đối với tổ chức

 • Phải chứng minh có đủ khả năng tài chính và có cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả, thiếu khả năng thanh khoản (mức độ hỗ trợ do Hội đồng quản trị quyết định theo từng trường hợp cụ thể);
 • Là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản có 500 tỷ đồng; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

Trường hợp là Tổ chức tín dụng phải đảm bảo: Tổng tài sản có tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% tổng dư nợ tại thời điểm xin góp vốn thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần; không vi phạm các qui định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

 • Người quản trị điều hành phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động của công ty tài chính và quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 12 Quy chế 40/2007. 

 • Công ty phải có điều lệ về tổ chức và hoạt động với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định hiện hành của pháp luật;
 • Có nhu cầu hoạt động trên địa bàn xin hoạt động.

Đối với các công ty tài chính liên doanh hoặc công ty tài chính có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải đảm bảo thêm một điều kiện là được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động của công ty tài chính và cho phép hoạt động tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo thông tư 30/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ 08/02/2016 các ngân hàng thương mại Việt Nam muốn làm cổ đông sáng lập của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

4. Thành lập công ty tài chính

Thủ tục thành lập công ty tài chính gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và lựa chọn một trong các hình thức công ty tài chính pháp luật đã quy định.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tài chính

Hồ sơ thành lập tài chính bao gồm: 

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty, phương án hoạt động: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu.
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty, lý lịch (theo mẫu) các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc)
 • Bản sao các giấy tờ: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập, bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức.
 • Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn. Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức vốn điều lệ của các bên góp vốn.
 • Hồ sơ chứng minh điều kiện tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của công ty
 • Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn. Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp, các tài liệu phải nộp gồm:
  • Quyết định thành lập
  • Điều lệ ban hành
  • Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành
  • Văn bản cử người đại diện pháp nhân của Doanh nghiệp
  • Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất.
 • Một số giấy tờ khác (trong trường hợp cần thiết).

Bước 3: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ được nộp tại Phòng kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư trực thuộc tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Thời hạn giải quyết: 03 – 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Bước 4: Nhận kết quả

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Thành lập công ty tư vấn tài chính – Điều kiện mở công ty tư vấn tài chính – Điều kiện thành lập công ty tư vấn tài chính – Giấy phép kinh doanh tư vấn tài chính do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1197 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo