Thành Lập Công Ty Tư Vấn Quản Lý (Điều Kiện, Thủ Tục, Quy Trình, Hồ Sơ Cập Nhật 2023)

Bài viết dưới đây sẽ trình bày rõ ràng và đầy đủ những nội dung quan trọng trong quá trình Xin cấp giấy phép thành lập công ty tư vấn quản lý (cập nhật 2022) giúp người đọc có cái nhìn tổng quan phục vụ cho việc kinh doanh của mình.

thành lập công ty tư vấn quản lý
thành lập công ty tư vấn quản lý

1. Ngành nghề tư vấn quản lý là gì?

Theo hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ban hành theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì ngàng hoạt động tư vấn quản lý quy định như sau:

"702 - 7020 - 70200: Hoạt động tư vấn quản lý

Nhóm này gồm:

Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp họat động đối với người kinh doanh hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

 • Quan hệ và thông tin cộng đồng;
 • Hoạt động vận động hành lang;
 • Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;
 • Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý.

Loại trừ các trường hợp sau:

 • Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);
 • Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 69100 (Hoạt động luật pháp);
 • Hoạt động kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế được phân vào nhóm 69200 (Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế);
 • Kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và công nghệ khác được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan), 7490 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);
 • Hoạt động quảng cáo được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);
 • Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm);
 • Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục).

Vậy hoạt động tư vấn mua nhà, tư vấn mua máy móc, thiết bị y tế không nằm trong hoạt động tư vấn quản lý theo quy định trên.

2. Điều kiện thành lập công ty tư vấn quản lý

Ngành nghề bạn đăng ký kinh doanh không nằm trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật đầu tư 2014. Bởi vậy để hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh bạn chỉ cần nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật để nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Hồ sơ mở cửa hàng tư vấn quản lý

Hồ sơ mở cửa hàng tư vấn quản lý như thế nào phụ thuộc vào quyết định lựa chọn mô hình kinh doanh của bạn. Bạn sẽ phải thực hiện chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết. Để phục vụ cho việc mở cửa hàng tư vấn quản lý của mình.

Nên lựa chọn mô hình doanh nghiệp để kinh doanh

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có hồ sơ thành lập riêng. Nhìn chung, hồ sơ thành lập doanh nghiệp có các loại giấy tờ như sau: 

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập 
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao y chứng thực giấy tờ tùy thân: CMND hoặc Căn cước hoặc hộ chiếu đối với thành viên, cổ đông là cá nhân.
 • Bản sao y chứng thực Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với thành viên, cổ đông là tổ chức. Nếu thành viên, cổ đông là tổ chức phải cử người đại diện góp vốn tại công ty mới. Người đại diện góp vốn này phải cung cấp bản sao y chứng thực giấy tờ tùy thân.

Có thể sẽ phải bổ sung các giấy tờ tài liệu khác đối với loại hình doanh nghiệp bạn chọn.

Nếu lựa chọn mô hình hộ kinh doanh

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh sẽ đơn giản hơn hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ thành lập bao gồm: 

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân. Hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực. Của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh. Hoặc của người đại diện hộ gia đình
 • Bản sao chứng thực biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

4. Thủ tục thành lập công ty tư vấn quản lý

Thủ tục thành lập công ty tư vấn quản lý (Nếu lựa chọn mô hình doanh nghiệp)

Trình tự thủ tục thành lập công ty tư vấn quản lý về cơ bản như sau:

 • Bước 1: Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian nhận thông báo khoảng 3 ngày làm việc.
 • Bước 2: Nếu nhận được thông báo hợp lệ từ Bước 1, bạn, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp lên Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Bước 3: Sau 1-2 ngày nộp bản giấy sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư
 • Bước 4: Đặt khắc con dấu doanh nghiệp và công bố mẫu con dấu.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh (Nếu lựa chọn mô hình hộ kinh doanh)

 • Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận.
 • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây:
  • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
  • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Nếu không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Dịch vụ thành lập công ty tư vấn quản lý của ACC

Khách hàng cung cấp

Chỉ cần CMND công chứng

Phí dịch vụ trọn gói

Thành lập công ty: ……..Tham khảo thêm: https://accgroup.vn/dich-vu-thanh-lap-cong-ty

Xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:….

6. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tư vấn quản lý của ACC

Không phải đi lại

Nhận giấy phép tại nhà

Dịch vụ trọn vẹn từ A – Z

Cung cấp tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan đến thuế và kinh doanh.

Nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ thành lập công ty tư vấn quản lý, hãy liên hệ với ACC để được chúng tôi hỗ trợ.

7. Câu hỏi thường gặp

Điều kiện để đặt trụ sở công ty là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì trụ sở chính của Công ty không được đặt tại khu tập thể, nhà chung cư có mục đích để ở. Những mặt bằng thuê theo dạng sàn thương mại hoặc nhà riêng biệt có đầy đủ hợp đồng thuê hợp pháp thì hoàn toàn có thể đăng ký thành lập công ty.

Đặt tên công ty cần lưu ý gì?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì tên công ty sẽ không được phép trùng với tên doanh nghiệp đã tồn tại trước đó. Số lượng công ty thành lập ngày càng nhiều nên việc trùng lặp ngày càng khó tránh khỏi

Để vốn điều lệ như thế nào cho hợp lý?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ kê khai và chịu trách nhiệm đối với số vốn mà mình đã kế khai khi tiến hành mở công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên kê khai một cách trung thực và phù hợp với mong muốn của các đối tác, ngành nghề, mở rộng phát triển sau này. Thời hạn góp vốn là trong vòng 90 ngày kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hãy nhớ rằng, tăng vốn điều lệ rất dễ nhưng giảm vốn thì rất khó.

Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp gì?

Loại hình khi thành lập công ty rất quan trọng, về cơ bản tại Việt Nam thì việc lựa chọn loại hình công ty dựa trên số lượng thành viên cùng mở công ty là chính: Ví dụ chỉ có một mình mở công ty thì có thể thành lập công ty TNHH 1 TV hoặc doanh nghiệp tư nhân; Ví dụ khi chỉ có 2 người để thành lập công ty thì có thể lựa chọn Công ty hợp danh hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty cổ phần có một đặc điểm là phải có số lượng cổ đông từ 3 người trở lên. Công ty cổ phần có số lượng cổ đông góp vốn trên 100 người thì được gọi là công ty đại chúng.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1017 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo