Quy trình thành lập công ty ở Nga năm 2021 (Thủ tục)

logo accACC
Quỳnh Anh

Nga là một nhà nước cộng hòa liên bang với 85 thực thể liên bang, có nền một nền kinh tế hỗn hợp có thu nhập trung bình cao với nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Năm 2016 kinh tế Nga đứng hàng thứ 13 trên thế giới và đứng thứ 5 châu Âu theo GDP danh nghĩa hoặc đứng thứ 6 trên thế giới và đứng thứ 2 châu Âu theo GDP theo sức mua tương đương. Để tiếp tục phát triển hơn nữa nền kinh tế của mình, Nga đã mở cửa cho nhiều quốc gia thực hiện hoạt động đầu tư, thành lập công ty, trong đó có Việt Nam. thành lập công ty tại Nga năm 2021 dưới góc độ đầu tư ra nước ngoài được tiến hành như sau:

Mối quan hệ song phương Nga – Việt có lợi cho nhà đầu tư

1. Trường hợp thành lập công ty nước ngoài đầu tư tại Nga nhưng dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Xác định các điều kiện để được đầu tư

 • Trong trường hợp phải xin chấp thuận đầu tư thì phải xác định xem trường hợp của mình thuộc gì trong một trong 03 các trường hợp sau:
 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội
 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
 • Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Mỗi trường hợp sẽ có những điều kiện riêng và có độ khó dựa theo cơ quan chấp thuận

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận tại Việt Nam

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
 • Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài với trường hợp cần chế độ báo cáo hoạt động đầu tư
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài đối với xúc tiến đầu tư
 • Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay
 • Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.
 • Các tài liệu khác liên quan

Bước 3: Nộp hồ sơ và chờ kết qủa

 • Nhà đầu tư kê khai thông tin Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 08 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 15 ngày tiếp theo.
 • Trường hợp chấp thuận thì được phép thực hiện đầu tư tại Nga và thành lập công ty quản lý

Bước 4: Thành lập công ty ở Nga

 • Tuân thủ quy định của pháp luật Nga

2. Trường hợp thành lập công ty nước ngoài đầu tư tại Nga nhưng không dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Xác định các điều kiện để được đầu tư

 • Chỉ khi đáp ứng điều kiện và không thuộc trường hợp xin chấp thuận đầu tư thì doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư thành lập công ty tại Nga

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin tư các đầu tư tại Việt Nam

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép. Trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với chế độ báo cáo thực hiện hoạt động đầu tư
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài nếu hoạt động xúc tiến đầu tư

Bước 3: Nộp hồ sơ và chờ kết qủa

 • Nhà đầu tư kê khai thông tin Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 15 ngày tiếp theo. Hồ sơ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận khi có đủ đầu mục tài liệu và số lượng theo quy định

Bước 4: Thành lập công ty ở Nga

 • Sau khi xin được giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài ở Việt Nam thì dựa vào quy định của Ngà để thành lập công ty theo quy định

3. Một số lưu ý khi thành lập công ty ở Nga năm 2021

 • Khi thành lập, cần phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, Nga và điều ước mà hai bên cùng ký kết
 • Đây là một thủ tục khá phức tạp cho nên hồ sơ càng chi tiết thì khả năng thành công càng cao

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật ACC chúng tôi Quy trình thành lập công ty ở Nga năm 2021. Với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm, đã từng soạn thảo và nộp các bộ hồ sơ đầu tư thành lập công ty ra nước ngoài, được quý khách hàng ủy quyền cho nên các bạn có thể tự tin lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Hơn 20 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp lý, Luật ACC sẽ làm hài lòng các bạn, chỉ cần gửi thông tin đến chúng tôi qua:

 • Hotline tư vấn pháp luật: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979
 • Mail: info@accgroup.vn

Viết một bình luận