Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty tại Lào năm 2021

logo accACC
Quỳnh Anh

Lào là một quốc gia không giáp biển, lại có cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và phần lớn lực lượng lao động thiếu kĩ năng và vẫn là một trong những nước nghèo nhất Đông Nam Á. Kinh tế Lào phụ thuộc nhiều vào đầu tư và thương mại với các nước láng giềng và Việt Nam được xem là một trong những nhà đầu tư xếp thứ ba tại quốc gia này. Điều này chứng tỏ có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam muốn hoạt động kinh tế tại đây cũng như tìm kiếm lợi nhuận, tăng cường nguồn vốn tạo điều kiện cho Lào phát triển. Do vậy, dưới đây là những Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty tại Lào năm 2021 của Luật ACC

Lào là một trong những láng giềng của Việt Nam và hoạt động đầu tư của nước ta tại đây khá phổ biến

1. Hoạt động đầu tư thành lập công ty tại Lào là gì?

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.
 • Tương tự như vậy, hoạt động đầu tư thành lập công ty tại Lào là việc một nhà đầu tư Việt Nam chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam để góp vốn, thành lập một trong các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Lào trên cơ sở của pháp luật Việt Nam về hoạt động đầu tư ra nước ngoài và của Lào với quy định điều kiện để các nhà đầu tư được thành lập.

2. Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty tại Lào

2.1 Điều kiện để được thành lập công ty tại Lào

 • – Hoạt động đầu tư thành lập công ty tại Lào phù hợp với nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong đó nhấn mạnh về tuân thủ hệ thống pháp luật về đầu tư tại Lào
 • – Nhà đầu tư không đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Lào các ngành nghề không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài và đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định
 • – Nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra Lào có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép.
 • – Có quyết định đầu tư ra nước ngoài được cấp bởi cơ quan Việt Nam
 • – Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

2.2 Các hồ sơ phải nộp khi thành lập công ty tại Lào

Điều 74 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài, nhà đầu tư nộp thỏa thuận, hợp đồng với đối tác nước ngoài về việc đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương kèm theo tài liệu về tư cách pháp lý của đối tác nước ngoài.

Trừ trường hợp không thuộc diện chủ trường chấp thuận đầu tư thì các doanh nghiệp Việt Nam được phép thành lập công ty với bộ hồ sơ gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép. Trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với chế độ báo cáo thực hiện hoạt động đầu tư
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài nếu hoạt động xúc tiến đầu tư

2.3. Nơi nộp hồ sơ khi thành lập công ty tại Lào

 • Ở Việt Nam thì nhà đầu tư kê khai thông tin Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 15 ngày tiếp theo. Hồ sơ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận khi có đủ đầu mục tài liệu và số lượng theo quy định
 • Sau khi được chấp thuận thì tuân thủ các quy định của Lào về nộp hồ sơ tại đây

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật ACC chúng tôi hướng dẫn đăng ký thành lập công ty tại Lào năm 2021 Với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm, đã từng soạn thảo và nộp các bộ hồ sơ đầu tư thành lập công ty ra nước ngoài, được quý khách hàng ủy quyền cho nên các bạn có thể tự tin lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Hơn 20 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp lý, Luật ACC sẽ làm hài lòng các bạn, chỉ cần gửi thông tin đến chúng tôi qua:

 • Hotline tư vấn pháp luật: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979
 • Mail: info@accgroup.vn

Viết một bình luận