Thủ tục thành lập công ty tại Iceland năm 2021

logo accACC
Vũ Ngân

Trong nền kinh tế hội nhập, nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng tăng cao, Nhà nước khuyến khích thực hiện đầu tư ra nước ngoài để mở rộng thị trường kinh doanh. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ những thông tin về thành lập công ty tại Iceland đến các bạn đọc.

1.Việc đầu tư ra nước ngoài có được phép không?

 Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Vậy việc thành lập công ty tại Iceland không những được sự cho phép mà còn được Nhà nước khuyến khích thực hiện.

2.Thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Quốc hội có thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư ra nước ngoài:

– Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên.

– Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền chấp nhận chủ trương ra nước ngoài:

-Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

– Dự án đầu tư không thuộc trường hợp “Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên” có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Các trường hợp không thuộc diện chấp nhận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì thuộc thẩm quyền của Bộ kế hoạch và đầu tư.

3.Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

-Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định việc đầu tư ra nước ngoài

-Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài bao gồm các ngành cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương, ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư. Đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện.

-Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép.

-Có quyết định đầu tư ra nước ngoài

-Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

3. Quy tình, thủ tục thành lập công ty tại Iceland.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  • Đối với các trường hợp thuộc diện chấp nhận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài

-Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án.

-Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép.

-Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước quy định của Luật đầu tư 2020 hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2020

-Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề có điều kiện bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, kinh doanh bất động sản, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

  • Đối với các trường hợp không thuộc diện cấp nhận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì nhà đầu tư cần thực hiện đăng kí đầu tư ra nước ngoài, hồ sơ bao gồm:

Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

+ Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định

+ Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép theo quy định

+ Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện thì nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ kế hoạch và đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận và đầu tư.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra nước ngoài

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

  • Điều kiện để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài:

-Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra nước ngoài.

-Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.

-Có tài khoản vốn theo quy định của Luật đầu tư 2020.

Thẩm quyền chuyển vốn ra nước ngoài thuộc Ngân hàng nhà nước hoặc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

5.Những lưu ý khi thành lập công ty tại Iceland.

Thứ nhất, trước khi thực hiện việc thành lập công ty tại Iceland, trước hết bạn cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Thứ hai, tuân thủ nghĩa vụ thuế và tài chính: Nhà đầu tư phải có xác nhận của cơ quan thuế về nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra iceland.

Thứ ba, về việc chuyển vốn ra iceland: Các hình thức chuyển tiền dịch vụ, mang tiền đi du lịch hay thông qua giao dịch bất hợp pháp để tiến hành đầu tư đã từng bị cơ quan chức năng cảnh báo. Việc chuyển vốn sẽ được thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các chấp thuận từ quốc gia tiếp nhận đầu tư.

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và ngược lại phải được thông qua một tài khoản mở tại một tổ chức tín dụng trong nước dưới sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Trên đây là những thông tin về quy trình, thủ tục thành lập công ty tại Iceland mà Công ty Luật ACC cung cấp đến bạn đọc. Nếu bạn đang có nhu cầu về các vấn đề pháp lý hoặc cần được hỗ trợ thì hãy liên lạc đến Công ty Luật ACC để được cung cấp thông tin chi tiết.

Email: info@accgroup.vn
Hotline: 1900 3330

Zalo: 084 696 7979

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận