Hướng dẫn thành lập công ty tại Czechia năm 2021

logo accACC
Quỳnh Anh

Czechia – Cộng hòa Séc là một nước cộng hòa nghị viện thống nhất và là một quốc gia phát triển với nền kinh tế thị trường xã hội tiên tiến, thu nhập cao . Đây là một quốc gia phúc lợi với mô hình xã hội châu Âu, chăm sóc sức khỏe toàn dân và giáo dục đại học miễn phí. Có thể nói, những yêu tố hài hòa giữa con người, văn hóa, xã hội là thế mạnh để quốc gia này thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. Và khi có nhu cầu và đáp ứng mọi điều kiện, cùng nền tài chính ổn định, nhà đầu tư Việt Nam cũng được đầu tư vào đây để mở rộng thị trường và thu hút lợi nhuận từ một trong những nền kinh tế hưng thịnh nhất của châu Âu

Cộng hòa Séc là quốc gia hưng thịnh ở Châu Âu

1. Thành lập công ty tại Czechia theo trường hợp dự án xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Với trường hợp này, thẩm quyền sẽ thuộc về Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, tùy mỗi cơ quan chấp thuận mà thời gian giải quyết hồ sơ khác nhau nhưng phải chú ý rằng chỉ được chấp thuận khi soạn thảo hồ sơ đầy đủ. Thông thường, một bộ hồ sơ cơ bản bao gồm các giấy tờ chính sau:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
 • Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài với trường hợp cần chế độ báo cáo hoạt động đầu tư
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài đối với xúc tiến đầu tư
 • Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay
 • Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.
 • Các tài liệu khác liên quan

2. Thành lập công ty tại Czechia theo trường hợp dự án không cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Khác với trường hợp trên, trường hợp này thủ tục đơn giản hơn một chút và thời gian thực hiện ngắn hơn. Theo đó, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép. Trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với chế độ báo cáo thực hiện hoạt động đầu tư
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài nếu hoạt động xúc tiến đầu tư

3. Thành lập công ty tại Czechia

 • Được tiến hành theo pháp luật quốc gia này
 • Khi tham gia thị trường, cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể với loại hình đầu tư tại đây

Trên đây là toàn bộ những tư vấn của Luật ACC về vấn đề Hướng dẫn thành lập công ty tại Czechia năm 2021. Có thể nói, với những thông tin trên chỉ một phần cung cấp về thủ tục đầu tư ra nước ngoài và trên thực tế, còn có nhiều yếu tố phát sinh. Do đó, để được tư vấn và tìm hiểu kỹ hơn, hãy liên hệ với Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn để được đội ngũ chuyên viên, Luật sư của chúng tôi giải đáp qua:

 • Hotline tư vấn pháp luật: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979
 • Mail: info@accgroup.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận