Thủ Tục Thành Lập Công Ty Khắc Dấu 2023

Thành lập công ty khắc dấu khá phức tạp và không hề dễ dàng vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần đáp ứng các điều kiện nhất định.  Do vậy, khi thành lập công ty thì phải kiểm tra quy định của pháp luật về hồ sơ; thủ tục trình tự. Bài viết cung cấp dịch vụ, thủ tục thành lập công ty khắc dấu (Dịch vụ trọn gói 2023).

Thành lập công ty khắc dấu
Thành lập công ty khắc dấu

1. Khái niệm

 • Ngành nghề sản xuất con dấu gồm sản xuất con dấu có hình Quốc Huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về xin giấy phép an ninh trật tự.
 • Giấy phép kinh doanh là Văn bản ghi nhận sự cho phép các cá nhân; tổ chức được phép thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan nhà nước. Là căn cứ ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu; là căn cứ xác thực năng lực pháp lý cho một doanh nghiệp.
 • Giấy phép an ninh trật tự là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất kinh doanh các ngành; nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Điều kiện thành lập công ty khắc dấu

 • Được đăng ký cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh phải có lý lịch rõ ràng; không thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.
  • Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.
  • Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
  • Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo; người được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
  • Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.
 • Địa điểm kinh doanh không nằm những trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.
 • Chỉ những cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được tiến hành sản xuất con dấu.
 • Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

3. Thành lập doanh nghiệp khắc dấu

Hồ sơ xin giấy phép thành lập công ty khắc dấu

Tùy theo các loại hình công ty, sẽ có các thành phần tài liệu hồ sơ khác nhau; nhưng về cơ bản những tài liệu dưới đây cần có:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ của công ty;
 • Danh sách cổ đông/ thành viên sáng lập/ người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:
  • Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền; Giấy tờ cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ; Chứng minh nhân dân của người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

Nộp hồ sơ thành lập công ty

 • Bạn nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở công ty.
 • Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư; hoặc qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia theo trình tự thủ tục; trả phí theo quy định nội dung công bố.  Bao gồm nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khắc dấu và nộp hồ sơ thông báo mã con dấu của doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp đăng ký con dấu phải thực hiện công bố mẫu dấu cùng với thông tin công ty. Mẫu dấu có thể thiết kế theo ý tưởng của doanh nghiệp nhưng đảm bảo có đủ mã số thuế; tên công ty trên con dấu.

Tiến hành đăng ký chữ ký số và đóng thuế

 • Công ty sau khi đi vào hoạt động sẽ cần đóng các loại thuế bao gồm: thuế Môn bài; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp. Để tiến hành đóng thuế trực tuyến thuận lợi để doanh nghiệp nên đăng ký chữ ký số online.

Mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản với Sở Kế hoạch Đầu tư

 • Công ty cần thực hiện Đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch về tài chính. Người đại diện công ty tới ngân hàng mang theo chứng minh nhân dân con dấu; giấy đăng ký doanh nghiệp để đăng ký số tài khoản ngân hàng vào số tài khoản cụ thể với sở kế hoạch đầu tư.

4. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Thẩm quyền giải quyết

 • Hộ kinh doanh: Công an cấp huyện.
 • Doanh nghiệp: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an.

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Bước 1: Nộp hồ sơ tới Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội:

 • Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc bưu chính hoặc Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành; nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.
 • Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành; nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền bản cứng hồ sơ hợ lệ.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trao Giấy biên nhận.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

 • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

5. Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty khắc dấu

 • Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ Chiếu passport của các thành viên sáng lập.
 • Đối với một số ngành nghề có điều kiện, ACC sẽ hướng dẫn quý khách chuẩn bị thêm giấy tờ.

6. Dịch vụ thực hiện đăng ký thành lập công ty khắc dấu của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

7. Những câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty khắc dấu

Khách hàng cần cung cấp gì khi đăng ký thành lập công ty khắc dấu?

 • Khách hàng chỉ cần cung cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu cho ACC. ACC sẽ hoàn thiện tất cả các hồ sơ còn lại.

Chi phí trọn gói khi đăng ký thành lập công ty khắc dấu là bao nhiêu?

 • ACC cung cấp dịch vụ trọn gói: Đối với thành lập loại hình công ty: 5.000.000 đồng.

Những giấy phép con nào cần thiết khi thành lập công ty khắc dấu?

 • Để được kinh doanh dịch vụ con dấu thì doanh nghiệp cần xin Giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự. Giá dịch vụ xin Giấy phép từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng.

Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Ninh Trật Tự (Thủ tục 2020)

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Mới Nhất 2020

Quy Trình Các Bước Làm Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1022 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (9)

  Thành
  Minh có đăng ký phù hiệu xe nhưng giờ gia hạn thì bên htx không làm tròn cứ hẹn tới hẹn lui. Mình xin ra htx đó thì khó khăn với mình
  TRẢ LỜI
  Tuan
  Cho mình hỏi, mình vừa ra nhập htx vận tải nhưng muốn gỡ phù hiệu nhưng không liên hệ được với htx mà mình tham gia thì Hải làm cách nào và thủ tục ra làm sao? Xin tư vấn, xin cảm ơn
  TRẢ LỜI
  Nguyễn Công Nhất
  Cho mình hỏi, trước xe mình có đăng ký kinh doanh vận tải ở HTX ở Đồng Nai nhưng giờ phù hiệu hết hiệu lực, giờ mình muốn đăng ký phù hiệu ở Sở GTVT HCM, mình có làm thủ tục xin phù hiệu, bên HCM yêu cầu hoàn thành thủ tục ở Đồng Nai trước. Vậy mình có cần làm thủ tục hủy phù hiệu xe tải không? thủ tục như thế nào. Cảm ơn.
  TRẢ LỜI
  N
  Phương Nguyễn
  Quản trị viên
  Chào anh. Cảm ơn anh đã liên hệ đến ACC. ACC đã nhận thông tin và phản hồi về mail. Anh vui lòng kiểm tra mail nhé. Thanks.
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo