Điều kiện và thủ tục thành lập công ty game online mới nhất 2023

Doanh nghiệp muốn kinh doanh game online thì cần phải có những điều kiện và thủ tục nhất định. Bài viết cung cấp điều kiện, thủ tục để thành lập công ty game online 2019 đúng quy định

Hiện nay hình thức kinh doanh game online đã trở nên rất phổ biến, vậy làm thế nào để có thể thành lập công ty game online một cách nhanh chóng, đúng quy định? Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ điều kiện, thủ tục để thành lập công ty game online 2019.

thành lập công ty game

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập công ty game online. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Game online là gì?

Game online, hay còn được gọi là dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là dịch vụ trò chơi điện tử) là việc cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.

>>>>>>>>> Nếu các bạn muốn hiểu thêm về THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ DOANH NGHIỆP hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp (Quy định mới 2023)

2. Doanh nghiệp kinh doanh game online

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử) là doanh nghiệp thành lập theo pháp Luật Việt Nam cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị và sử dụng hợp pháp phần mềm trò chơi điện tử.

Điều kiện thủ tục thành lập công ty game online

3. Phân loại trò chơi điện tử theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ

Theo đó được phân thành trò chơi G1, trò chơi G2, trò chơi G3 và trò chơi G4.

 • Trò chơi G1: có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.
 • Trò chơi G2: chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.
 • Trò chơi G3: có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.
 • Trò chơi G4: được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi G1

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp.
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ.
 • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định của pháp luật.
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

5. Thời hạn của giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Thời hạn theo đề nghị của doanh nghiệp, nhưng tối đa không quá 10 năm.

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chính sau đây:
  • a) Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
  • b) Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;
  • c) Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và Phần dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;
  • d) Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);
  • đ) Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);
  • e) Kế hoạch sử dụng tài nguyên Internet;
  • g) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;
  • h) Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;
  • i) Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

7. Quy trình, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:
  • a) Nộp trực tiếp;
  • b) Nộp qua đường bưu chính;
  • c) Qua mạng Internet.
 • Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.

8. Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.
 • Điều kiện về nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:
  • a) Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;
  • b) Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp quy mô hoạt động và loại hình cung cấp dịch vụ.
 • Có đủ khả năng tài chính để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động.
 • Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:
  • a) Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;
  • b) Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;
  • c) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, bao gồm các nội dung sau đây:
  • a) Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;
  • b) Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;
  • c) Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;
  • d) Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);
  • đ) Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);
  • e) Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

10. Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:
  • a) Nộp trực tiếp;
  • b) Nộp qua đường bưu chính;
  • c) Qua mạng Internet.
 • Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

11. Cơ quan cấp giấy phép Game Online G1, G2, G3, G4

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép game online là Bộ thông tin truyền thông. Ngoài ra, Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử sẽ là cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ game online.

12. Những câu hỏi thường gặp liên quan đến thành lập công ty game online

Những hành vi bị cấm khi thành lập công ty game online?

Các hành vi sau đây bị cấm khi thành lập công ty gamem online:

 • Nhập khẩu, sản xuất, cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến có các nội dung kích động chống lại Nhà nước, bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây hận thù giữa các dân tộc Việt Nam và nhân dân các nước, kích động tội ác, dâm ô, đồi truỵ; tiết lộ bí mật Nhà nước, an ninh, bí mật quân sự, kinh tế, đối ngoại; thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân/ uy tín của tổ chức.
 • Giới thiệu, quảng cáo các trò chơi trực tuyến khi chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
 • Cung cấp dịch vụ game online hoặc làm đại lý cung cấp dịch vụ game online tại Việt Nam khi chưa được cấp phép.

Mã ngành kinh doanh game online là gì?

Để có thể mở công ty kinh doanh game online thì doanh nghiệp có thể đăng ký một số ngành nghề gồm:

2640: Sản xuất sản phẩm điện từ dân dụng

3240: Sản xuất đồ chơi, trò chơi

5820: Xuất bản phần mềm

Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về thành lập công ty game online không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về thành lập công ty game online uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Khách hàng làm thế nào để liên hệ với công ty Luật ACC để sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty game online?

Hiện nay, khách hàng muốn nhận được sự hỗ trợ, tư vấn pháp lý từ công ty Luật ACC thì có thể liên hệ với chúng tôi qua những kênh liên lạc sau:

– Tư vấn pháp lý: 1900.3330

– Zalo: 084.696.7979

– Văn phòng: (028) 777.00.888

– Mail: [email protected]

✅ thủ tục: ⭕ thành lập công ty game online
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (719 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo