Thành lập công ty du lịch tại Khánh Hòa (Cập nhật 2022)

Hương Li

Thành lập công ty du lịch tại Khánh Hòa (Cập nhật 2022)

Hương Li

02/01/2022

Khánh Hòa đặt ra định hướng sẽ thực hiện nhiều những đổi mới để phát triển bền vững ngành du lịch của tỉnh. Khánh Hòa đã gặt hái được nhiều thành quả trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thành lập công ty du lịch tại Khánh Hòa được quan tâm ngày càng nhiều bởi đây là điều kiện cần có để một tổ chức có thể được nhà nước cho phép kinh doanh dịch vụ du lịch một cách hợp pháp. Trong đó có kinh doanh du lịch lữ hành. Thủ tục này được thực hiện như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Thành lập công ty du lịch tại Khánh Hòa
Thành lập công ty du lịch tại Khánh Hòa

1. Hồ sơ thành lập công ty du lịch tại Khánh Hòa kinh doanh lữ hành

Luật du lịch năm 2017 quy định hồ sơ xin cấp phép kinh doanh thành lập công ty du lịch tại Khánh Hòa du lịch lữ hành khi đáp ứng các điều kiện như sau:

Hồ sơ đề nghị kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Hồ sơ đề nghị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

– Đơn đề nghị theo mẫu 

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bản sao có chứng thực 

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh

– Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành: Bản sao có chứng thực 

– Văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành: Bản sao có chứng thực

– Đơn đề nghị theo mẫu

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Bản sao có chứng thực

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh 

– Tài liệu chứng minh trình độ học vấn phù hợp của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành: Bản sao có chứng thực 

– Tài liệu chứng minh mối quan hệ lao động với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành: Bản sao có chứng thực

2. Trình tự thành lập công ty du lịch kinh doanh lữ hành

– Bước 1: Nộp hồ sơ

+ Nếu đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, nơi tiếp nhận hồ sơ là Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

+ Nếu đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nơi tiếp nhận hồ sơ là Tổng cục Du lịch.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ

+ Thẩm định, kiểm tra điều kiện hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành

+ Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa/quốc tế cho người đăng ký

2. Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành khi thành lập công ty du lịch tại Khánh Hòa được sử dụng mẫu số 04, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.

TÊN DOANH NGHIỆP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

… … …, ngày … …tháng… …năm… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ……..(1)……….

Kính gửi: ……………………..(2)……………………

  1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): ………………………………………………………………………

Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………….- Fax:…………………………………………………

Website:………………………………………………- Email:…………………………………………

  1. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………………………..

…………………………………………………. Giới tính:………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……../…../…… Dân tộc:………….. Quốc tịch:………………………………………..

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:……………………………… cấp ngày: …../…./…… Nơi cấp: …………………………………………………………

Email:……………………………………… Điện thoại:………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

  1. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):……………………………………………………………………….
  2. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số…………………. cấp ngày…./…../…. Nơi cấp: ……………………………………………
  2. Tài khoản ký quỹ số ……………………..tại ngân hàng…………………………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị …………(2)………….. cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành …………(1)…………. cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là những nội dung về thành lập công ty du lịch tại Khánh Hòa kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định mới nhất hiện hành. Công ty luật ACC tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín và đạt hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện tốt nhất có thể. Qúy khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi sử dụng dịch vụ về thành lập công ty du lịch. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu còn có bất kỳ vướng mắc nào.Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận