Điều kiện, thủ tục thành lập công ty bảo hiểm cần những gì?

Trong bài viết dưới đây, Luật ACC đề cập tới việc thành lập các công ty bảo hiểm được phép trên lãnh thổ Việt Nam, gồm cả công ty bảo hiểm nhân thọ mới thành lập; thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ và những quy định đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, cụ thể. Cùng theo dõi bài viết Điều kiện, thủ tục thành lập công ty bảo hiểm cần những gì? dưới đây của ACC nhé.

Quy Trình Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm [thủ Tục 2023]

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp năm 2020

- Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi năm 2010

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

- Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

1. Thành lập công ty bảo hiểm

Thủ tục thành lập công ty bảo hiểm bao gồm: đăng ký tên công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh, hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm giấy đề nghị thành lập công ty, quy chế hoạt động và báo cáo tài chính dự kiến, nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động bảo hiểm tại cơ quan quản lý bảo hiểm và đăng ký mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế phí.

2. Thủ tục, các bước thành lập công ty bảo hiểm

Thành lập công ty bảo hiểm

Thành lập công ty bảo hiểm

Đăng ký tên công ty

Bạn cần đăng ký tên công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh như Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh. Điều này đảm bảo rằng tên công ty của bạn không trùng với các công ty khác và tuân thủ quy định về đặt tên công ty.

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh

Bạn cần hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh. Hồ sơ này bao gồm giấy đề nghị thành lập công ty, quy chế hoạt động và báo cáo tài chính dự kiến. Giấy đề nghị thành lập công ty cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức, nguồn vốn và mục tiêu hoạt động của công ty. Quy chế hoạt động mô tả các quy định về quản lý, hoạt động và phân chia lợi nhuận trong công ty. Báo cáo tài chính dự kiến dùng để dự báo về tài chính và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động bảo hiểm

Bạn cần nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động bảo hiểm tại cơ quan quản lý bảo hiểm, như Sở Bảo hiểm hoặc Bộ Tài chính. Đơn xin này cần bao gồm thông tin chi tiết về loại hình bảo hiểm mà công ty muốn hoạt động, quy trình quản lý rủi ro, chính sách và điều khoản bảo hiểm. Cơ quan quản lý bảo hiểm sẽ xem xét hồ sơ và tiến hành các quy trình kiểm tra, đánh giá trước khi cấp giấy phép hoạt động bảo hiểm.

Đăng ký mã số thuế

Cuối cùng, bạn cần đăng ký mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế phí. Thủ tục này thường được thực hiện tại cục thuế địa phương hoặc Chi cục Thuế. Sau khi hoàn tất đăng ký, công ty sẽ có mã số thuế và phải tuân thủ quy định về kê khai, nộp thuế và các yêu cầu liên quan.

Tóm lại, thủ tục thành lập công ty bảo hiểm yêu cầu bạn thực hiện các bước trên và tuân thủ các quy định và thủ tục của cơ quan quản lý địa phương, cơ quan quản lý bảo hiểm và cục thuế. Điều này đảm bảo rằng công ty của bạn được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực bảo hiểm.

3. Đăng ký kinh doanh thành lập công ty bảo hiểm

Đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về chủ thể kinh doanh bảo hiểm: Phải là chủ thể được phép thành lập doanh nghiệp và không thuộc trường hợp cấm thành lập quy định tại Khoản 2, Điều 17, Luật doanh nghiệp năm 2020

- Điều kiện về loại hình doanh nghiệp, phải là: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Là những mô hình kinh doanh quảng cáo phổ biến

- Điều kiện về đặt doanh nghiệp: Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp; Tên riêng. Loại hình doanh nghiệp là: công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

- Điều kiện về trụ sở doanh nghiệp: Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Nếu các bạn muốn hiểu thêm về THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ DOANH NGHIỆP hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp (Quy định mới 2023)

- Điều kiện về lựa chọn đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện về vốn điều lệ của doanh nghiệp: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

- Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Hồ sơ đăng ký phải có những ngành nghề sau:

6511 - 65110: Bảo hiểm nhân thọ

Nhóm này gồm: Nhận tiền đóng và chi trả bảo hiểm hàng năm và các chính sách của bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp (có hoặc không có yếu tố tiết kiệm).

6512-65120: Bảo hiểm phi nhân thọ

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm khác trừ bảo hiểm nhân thọ như: bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; bảo hiểm nông nghiệp...

6513: Bảo hiểm sức khỏe

65131: Bảo hiểm y tế

Nhóm này gồm: Nhận tiền đóng bảo hiểm của khách hàng về khám chữa bệnh, chi trả các dịch vụ y tế và thuốc men cho người đóng bảo hiểm y tế được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh quy định cho những người đóng bảo hiểm y tế đến khám và chữa bệnh.

65139: Bảo hiểm sức khỏe khác

Nhóm này gồm: Nhận tiền đóng bảo hiểm của khách hàng về tai nạn con người, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, chi trả cho khách hàng những thiệt hại về sức khỏe trong phạm vi quy định.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập dưới hình thức nào?

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể được thành lập dưới 2 hình thức:

- Công ty cổ phần (Công ty CP): Công ty cổ phần có vốn điều lệ được chia thành cổ phần và có thể niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH): Công ty TNHH có vốn điều lệ được chia thành phần và không thể niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Cả hai hình thức này đều phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Bảo hiểm. 

Các loại hình kinh doanh công ty bảo hiểm: Công ty bảo hiểm có thể lựa chọn một trong những loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần (Công ty CP), công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH) hoặc công ty hợp danh. Công ty cổ phần có vốn điều lệ được chia thành cổ phần và có thể niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Công ty tư nhân thuộc sở hữu của một cá nhân. Công ty TNHH có vốn điều lệ được chia thành phần và không thể niêm yết. Công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên và hoạt động dưới tên gọi chung. Sự lựa chọn loại hình doanh nghiệp phụ thuộc vào các yêu cầu và mục tiêu kinh doanh của công ty bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm là hệ thống quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Nó bao gồm các quy tắc về thành lập, hoạt động và quản lý công ty bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, quy định về bồi thường và giám định rủi ro, và các quyền và lợi ích của người được bảo hiểm.

>>>>Tìm hiểu thêm về Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 - Cập nhật mới nhất

5. Hồ sơ thành lập công ty bảo hiểm

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp
 • Danh sách Cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần, Danh sách thành viên đối với Công ty TNHH có hai thành viên trở lên;
 • Dự thảo về điều lệ của công ty: phải có đủ chữ ký của tất cả các thành viên; người đại diện theo pháp luật và các cổ đông sáng lập, hoặc người đại diện theo ủy quyền cổ đông sáng lập với CTCP; người đại diện pháp luật và các thành viên, hoặc người đại diện theo ủy quyền với Cty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Giấy chứng thực cá nhân photo công chứng (CMND, CCCD)

Nơi nộp hồ sơ đăng ký công ty bảo hiểm:

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chờ kết quả là hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm

6. Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh bảo hiểm

Hiện nay, các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm gồm: Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sức khỏe. Để được phép hoạt động, điều kiện thành lập công ty bảo hiểm bao gồm:

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;

- Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;

- Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp;

- Nếu chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành.

- Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định 73/2016/NĐ-CP

7. Điều kiện, Thủ tục thành lập công ty bảo hiểm

Dựa vào luật thành lập công ty bảo hiểm, quy trình thành lập công ty bảo hiểm gồm xin giấy phép kinh doanh được nói đến ở trên và sau đó xin giấy phép thành lập công ty bảo hiểm với các điều kiện cần đáp ứng sau:

7.1. Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 6 Nghị định này, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phải là tổ chức và đáp ứng các điều kiện sau đây:

-  Đối với tổ chức nước ngoài:

Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam;

Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;

Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

- Đối với tổ chức Việt Nam:

Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

7.2. Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm

Ngoài các điều kiện chung, công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tối thiểu 02 cổ đông là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định như tổ chức tại điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm và 02 cổ đông này phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần của công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến được thành lập.

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh bảo hiểm là quá trình nộp hồ sơ, đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ, kế hoạch kinh doanh, cơ sở vật chất và hệ thống quản lý. Nó bao gồm việc điền đơn, nộp giấy tờ, kiểm tra và xem xét hồ sơ, và sau đó nhận được giấy phép hoạt động từ cơ quan quản lý.

>>>>Hãy theo dõi Thủ tục điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh Bảo Hiểm 2023 để hiểu rõ hơn quá trình thành lạp công ty bảo hiểm.

7.3 Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

- Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

Các điều kiện quy định với tổ chức nước ngoài tại mục trên

Có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam;

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh nước ngoài;

Có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam;

Nguồn vốn thành lập chi nhánh nước ngoài phải là nguồn hợp pháp và không được sử dụng tiền vay hoặc nguồn ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào;

Có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

7.4 Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Bộ Tài chính là cơ quan cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm. Hồ sơ xin cấp phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

- Dự thảo điều lệ hoạt động doanh nghiệp.

- Phương án hoạt động 5 năm đầu của doanh nghiệp.

- Danh sách, sơ yếu lý lịch, bản sao công chứng các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các chức danh quản trị điều hành doanh nghiệp.

- Các tài liệu liên quan đến cổ đông (hoặc thành viên) sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên.

- Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai. (thành phần này không áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm).

- Bằng chứng chứng minh việc xây dựng và thiết lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm

- Biên bản họp của các chủ đầu tư về việc: Nhất trí góp vốn thành lập công ty cổ phần bảo hiểm, kèm theo danh sách các cổ đông sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên; Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bảo hiểm.

- Biên bản về việc uỷ quyền cho một người đại diện của các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty cổ phần bảo hiểm.

- Văn bản cam kết của các chủ đầu tư tham gia góp vốn về việc đáp ứng các quy định về cơ cấu vốn điều lệ theo quy định.

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu, có đủ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm về ngành bảo hiểm. Đồng thời, công ty cần tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hiểm và có khả năng hoạt động ổn định, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

>>>>> Khách hàng có thể tìm hiểu các điều kiện chi tiết hơn qua bài viết: Điều kiện, Thủ tục thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

8. Dịch vụ đăng ký thành lập công ty bảo hiểm của Luật ACC

Muốn thành lập công ty bảo hiểm, chủ thể cần phải tuân thủ các quy định mà pháp luật đã đề ra. Đảm bảo các điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nói chung cũng như điều kiện thành lập công ty tnhh bảo hiểm; điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm; điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ nói riêng.

Bởi vốn để thành lập công ty bảo hiểm phải đáp ứng tổng tài sản tối thiểu nói trên cho nên vốn điều lệ thành lập công ty bảo hiểm cũng dựa vào tiêu chí đó. Ngoài ra, pháp luật còn chỉ ra doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không được phép hoạt động khi không đáp ứng đủ điều kiện và được phép hoạt động khi đảm bảo đầy đủ tiêu chí trên.

Thành lập công ty TNHH (Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên) yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu không có quy định cụ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động kinh doanh và đáp ứng yêu cầu phát triển, thông thường vốn điều lệ của công ty TNHH được định rõ và phải đáp ứng đủ mục tiêu kinh doanh.

Để giải đáp các thắc mắc về chi phí cần có để mở công ty TNHH, ACC cung cấp các bạn bài viết: Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn? [Cập nhật 2023]

9. Mọi người cũng hỏi

Khái niệm thành lập công ty bảo hiểm là gì?

Thành lập công ty bảo hiểm là quá trình tạo ra một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng. Nó bao gồm đăng ký, hoàn thiện thủ tục pháp lý, xây dựng cơ sở vật chất và hệ thống quản lý. Công ty bảo hiểm thu tiền bảo hiểm và chi trả bồi thường khi xảy ra rủi ro.

Mức vốn điều lệ cần đáp ứng khi thành lập công ty bảo hiểm là bao nhiêu?

Để được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm thì cần đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải có số vốn điều lệ đã góp không được thấp hơn mức vốn pháp định, cụ thể là không được thấp hơn mức vốn pháp định là 300 tỉ đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và 600 tỉ đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Những loại thuế cần đóng sau khi thành lập công ty bảo hiểm?

Sau khi thành lập công ty bảo hiểm thì doanh nghiệp cần lưu ý đóng các loại thuế cho cơ quan thuế gồm: Thuế Môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất ( Nếu doanh nghiệp thuế đất của nhà nước).

Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về thành lập công ty bảo hiểm không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về thành lập công ty bảo hiểm  uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Như vậy, khi có nhu cầu xin giấy phép kinh doanh bảo hiểm, hãy chọn lựa Luật ACC để mang lại những kiến thức tốt nhất về thành lập công ty tư vấn bảo hiểm cho Quý khách hàng!

✅ tư vấn: ⭕ thành lập công ty bảo hiểm
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (323 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo