Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là một vấn đề vô cùng được các doanh nghiệp, nhà thầu, nhà đầu tư quan tâm và chú ý đến. Vì lẽ đó, trong bài viết dưới đây, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng thông tin về Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Kính mong quý khách hàng đón đọc và tiếp nhận.

tham quyen phe duyet ke hoach lua chon nha thau

Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

         1. Kết quả lựa chọn nhà đầu tư là gì?

Kết quả lựa chọn nhà thầu là bản kế hoạch được thực hiện theo quy định Điều 34 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 dựa trên sự phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là, đây là căn cứ để lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự án.

        2.  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm những nội dung gì?

Trong phạm vi Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị có Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bằng quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong đó, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ bao gồm những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu;

– Giá trúng thầu;

– Loại hợp đồng;

– Thời gian thực hiện hợp đồng;

– Các nội dung cần lưu ý (nếu có).

          3. Thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu?

Trong phạm vi Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của mình, cơ quan phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ tiến hành thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo thủ tục sau:

– Bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật dựa trên báo cáo kết quả đánh giá HS đề xuất kỹ thuật của tổ chuyên gia. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phải được thẩm định trước khi chủ đầu tư phê duyệt.

– Bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu dựa trên báo cáo kết quả đánh giá HS đề xuất về tài chính của tổ chuyên gia.

– Trên cơ sở kết quả xếp hạng nhà thầu và thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt

         4. Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu?

Căn cứ theo Điều 73 Luật Đấu thầu và Điều 100 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc về các chủ thể sau:

– Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án do mình là chủ đầu tư.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương đối với dự án do mình là chủ đầu tư.

– Hội đồng quản trị, người đứng đầu doanh nghiệp đối với dự án do mình là chủ đầu tư.

– Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần và đại diện hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với dự án do mình thực hiện chức năng chủ đầu tư.

         5. Thời gian đăng tải mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư?

Kết quả lựa chọn nhà thầu là bản kế hoạch được thực hiện theo quy định Điều 34 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 dựa trên sự phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là, đây là căn cứ để lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự án.

– Các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

– Thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản và thiết thực nhất về Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Mong rằng quý khách hàng đã hiểu rõ và nắm bắt được những thông tin về Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, nếu quý khách hàng có thêm thắc mắc gì về Thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hãy liên hệ trực tiếp với ACC Group để được giải đáp.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận