Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Theo quy định Pháp luật hiện hành đã có nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh về hoạt động đấu thầu, đặc biệt là các quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có ý nghĩa hết sức quan trọng đảm bảo việc quản lý được nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, hạn chế việc thất thoát, lãng phí và tạo môi trường cạnh tranh một cách lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhờ đó công tác lựa chọn nhà thầu trong suốt thời gian qua đã được thực hiện một cách hiệu quả. Vậy, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu? Ai có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu? ACC thấu hiểu và xin đưa ra nội dung bài viết để giải đáp vấn đề thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giúp quý khách hàng tham khảo.

tham quyen phe duyet ket qua lua chon nha thau

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cập nhật 2022)

1. Phê duyệt lựa chọn nhà thầu là gì?

Để có thể xác định rõ Ai có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì trước hết cần hiểu rõ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể hiểu là việc kiểm tra, đánh giá bằng văn bản của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện.

 2. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định ở đâu?

Việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu được quy định trong các văn bản pháp luật:

– Luật Đấu thầu 2013

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

3. Ai có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Hiện nay để xác định Ai có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì theo quy định tại điều 37 Luật Đầu tư 2013 quy định như sau:

Người có thẩm quyền tiến hành phê duyệt đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải căn cứ vào báo cáo thẩm định để thực hiện việc phê duyệt. Ngoài ra căn cứ cụ thể theo căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo từng trường hợp cụ thể theo điều 76, điều 101, điều 102, điều 103 về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

3.1. Thẩm quyền trong mua thuốc:

– Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý;

– Người đại diện theo pháp luật của cơ sở y tế ngoài công lập chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của đơn vị mình trong trường hợp có ký hợp đồng tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội.

3.2. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương

Đối với dự án do mình quyết định đầu tư:

– Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu.

3.3. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, người đứng đầu doanh nghiệp

Đối với dự án do mình quyết định đầu tư:

– Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu.

3.4. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần và đại diện hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Đối với dự án do mình quyết định đầu tư:

– Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu.

Như vậy, tùy từng trường hợp khác nhau, dự án đầu tư khác nhau sẽ do cơ quan có thẩm quyền tương ứng phê duyệt như ACC đã phân tích. Quý khách có thể tham khảo và vận dụng vào trường hợp cụ thể của mình để xác định. Trên đây là những chia sẻ về nội dung “Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu” để quý khách hàng tham khảo. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ tới ACC để được giải đáp.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận