Thâm hụt thương mại là gì? (cập nhật 2024)

Vậy thì định nghĩa cụ thể về thâm hụt thương mại là gì? Đặc điểm và những mặt lợi, mặt hại của thâm hụt thương mại ra sao? Trong nội dung bài viết dưới đây ACC sẽ gửi tới quý bạn đọc nội dung liên quan đến thâm hụt thương mại như sau:
Đối với thương mại của một quốc gia thì việc quốc gia đó thực hiện việc nhập xẩu nhiều hơn lương hàng hóa mà quốc gia đó xuất khẩu ra ngoài thị trường thế giới thì việc này được xem là dòng tiền tệ của quốc gia đó đang bị chảy ra thì trường thương mại thế giới và gọi chung là thâm hụt thương mại.

dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Gia Lâm

1. Thâm hụt thương mại là gì?

Trong tiếng anh thâm hụt thương mại được gọi là trade deficit.

Thâm hụt thương mại xảy ra khi nhập khẩu của một quốc gia vượt quá xuất khẩu của quốc gia đó trong một khoảng thời gian nhất định. Nó còn được gọi là cán cân thương mại âm (BOT). Thâm hụt thương mại là số tiền mà chi phí nhập khẩu của một quốc gia vượt quá xuất khẩu của quốc gia đó. Đó là một cách để đo lường thương mại quốc tế, và nó còn được gọi là cán cân thương mại âm. Bạn có thể tính thâm hụt thương mại bằng cách trừ tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của một quốc gia với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu của quốc gia đó.

Số dư có thể được tính trên các loại giao dịch khác nhau: hàng hóa (còn gọi là “hàng hóa”), dịch vụ, hàng hóa và dịch vụ. Số dư cũng được tính cho các giao dịch quốc tế — tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản tài chính.

Thâm hụt thương mại xảy ra khi nhập khẩu của một quốc gia vượt quá xuất khẩu của quốc gia đó trong một thời kỳ nhất định. Số dư được tính cho một số loại giao dịch quốc tế. Thâm hụt thương mại có thể ngắn hơn hoặc dài hạn hơn. Các tác động của thâm hụt thương mại phụ thuộc vào tác động đến sản xuất, việc làm, an ninh quốc gia và cách thức tài trợ thâm hụt.

Ví dụ về thế giới thực

Hoa Kỳ nổi bật là nước có thâm hụt thương mại lớn nhất thế giới kể từ năm 1975. Hoa Kỳ nhập khẩu và tiêu thụ nhiều thiết bị điện tử, nguyên liệu thô, dầu và các mặt hàng khác hơn so với bán cho nước ngoài.

Thâm hụt thương mại xảy ra khi một quốc gia không sản xuất được mọi thứ mình cần và phải đi vay từ nước ngoài để trả cho hàng nhập khẩu. Đó được gọi là thâm hụt tài khoản vãng lai.

Thâm hụt thương mại cũng xảy ra khi các công ty sản xuất hàng hóa ở các nước khác. Nguyên liệu thô để sản xuất được vận chuyển ra nước ngoài để sản xuất tại nhà máy được coi là hàng xuất khẩu. Hàng hóa sản xuất hoàn chỉnh được tính là hàng nhập khẩu khi chúng được vận chuyển về nước. Nhập khẩu được trừ vào tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia mặc dù thu nhập có thể có lợi cho giá cổ phiếu của công ty và thuế có thể làm tăng nguồn thu của quốc gia.

2. Đặc điểm và những mặt lợi, mặt hại

2.1. Đặc điểm của thâm hụt thương mại

Thâm hụt thương mại xảy ra khi có số tiền ròng âm hoặc số dư âm trong tài khoản giao dịch quốc tế. Cán cân thanh toán (tài khoản giao dịch quốc tế) ghi lại tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú khi có sự thay đổi về quyền sở hữu.

Thâm hụt thương mại hoặc số tiền ròng có thể được tính theo các hạng mục khác nhau trong tài khoản giao dịch quốc tế. Chúng bao gồm hàng hóa, dịch vụ, hàng hóa và dịch vụ, tài khoản vãng lai và tổng số dư trên tài khoản vãng lai và tài khoản vốn. Tổng số dư trên tài khoản vãng lai và tài khoản vốn bằng cho vay / đi vay ròng.

Điều này cũng tương đương với số dư trên tài khoản tài chính cộng với sự khác biệt thống kê. Tài khoản tài chính đo lường tài sản và nợ phải trả tài chính, ngược lại với các giao dịch mua và thanh toán trong tài khoản vãng lai và tài khoản vốn.

Số dư phù hợp nhất phụ thuộc vào câu hỏi được hỏi và quốc gia mà câu hỏi được hỏi. Các Tài khoản Giao dịch Quốc tế được xuất bản bởi Văn phòng Phân tích Kinh tế.

Tài khoản vãng lai bao gồm hàng hóa và dịch vụ, cộng với các khoản thanh toán thu nhập chính và phụ. Thu nhập chính bao gồm các khoản thanh toán (lợi tức đầu tư tài chính) từ đầu tư trực tiếp (trên 10% quyền sở hữu của một doanh nghiệp), đầu tư danh mục đầu tư (thị trường tài chính) và các khoản khác.

Các khoản chi trả thu nhập phụ bao gồm các khoản trợ cấp của chính phủ (viện trợ nước ngoài) và các khoản chi trả lương hưu, và các khoản chuyển từ cá nhân cho các hộ gia đình ở các quốc gia khác (ví dụ: gửi tiền cho bạn bè và người thân).

Tài khoản vốn bao gồm việc trao đổi các tài sản như tổn thất liên quan đến thiên tai được bảo hiểm, hủy bỏ nợ và các giao dịch liên quan đến quyền, như khoáng sản, nhãn hiệu hoặc nhượng quyền thương mại.

Số dư của tài khoản vãng lai và tài khoản vốn xác định mức độ tiếp xúc của một nền kinh tế với phần còn lại của thế giới, trong khi tài khoản tài chính (theo dõi tài sản tài chính, thay vì sản phẩm hoặc dòng thu nhập) giải thích cách nó được tài trợ. Về nguyên tắc, tổng số dư của ba tài khoản phải bằng 0, nhưng có sự khác biệt về mặt thống kê do dữ liệu nguồn được sử dụng cho tài khoản vãng lai và tài khoản vốn khác với dữ liệu nguồn được sử dụng cho tài khoản tài chính.

Thâm hụt thương mại xảy ra khi một quốc gia thiếu năng lực hiệu quả để sản xuất các sản phẩm của chính mình – cho dù do thiếu kỹ năng và nguồn lực để tạo ra năng lực đó hoặc do sở thích mua lại từ một quốc gia khác (chẳng hạn như chuyên môn hóa hàng hóa của chính mình, với chi phí thấp hơn hoặc để có được những thứ xa xỉ).

2.2. Những mặt lợi và mặt hai của thâm hụt thương mại

Mặt lợi của thâm hụt thương mại

Lợi ích rõ ràng nhất của thâm hụt thương mại là nó cho phép một quốc gia tiêu dùng nhiều hơn mức sản xuất của nó. Trong ngắn hạn, thâm hụt thương mại có thể giúp các quốc gia tránh được tình trạng thiếu hàng hóa và các vấn đề kinh tế khác. Ở một số quốc gia, thâm hụt thương mại tự điều chỉnh theo thời gian.

Thâm hụt thương mại tạo ra áp lực giảm giá đối với đồng tiền của một quốc gia theo chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi. Với đồng nội tệ rẻ hơn, hàng nhập khẩu trở nên đắt hơn ở quốc gia có thâm hụt thương mại. Người tiêu dùng phản ứng bằng cách giảm tiêu thụ hàng nhập khẩu và chuyển sang các sản phẩm thay thế được sản xuất trong nước. Đồng nội tệ giảm giá cũng làm cho hàng hóa xuất khẩu của nước này trở nên ít tốn kém hơn và cạnh tranh hơn trên thị trường nước ngoài.

Thâm hụt thương mại cũng có thể xảy ra bởi vì một quốc gia là điểm đến rất được mong muốn của đầu tư nước ngoài. Ví dụ: tình trạng đồng đô la Mỹ là tiền tệ dự trữ của thế giới tạo ra nhu cầu mạnh mẽ đối với đô la Mỹ. Người nước ngoài phải bán hàng hóa cho người Mỹ để thu được đô la.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ hơn bốn nghìn tỷ đô la trong Kho bạc tính đến tháng 10 năm 2019. Các quốc gia khác phải chạy thặng dư thương mại tích lũy với Hoa Kỳ tổng cộng hơn bốn nghìn tỷ đô la để mua những Kho bạc đó. Sự ổn định của các nước phát triển nói chung thu hút vốn, trong khi các nước kém phát triển hơn phải lo lắng về việc tháo chạy vốn.

Mặt hại của thâm hụt thương mại

Thâm hụt thương mại có thể tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về lâu dài. Vấn đề tồi tệ nhất và rõ ràng nhất là thâm hụt thương mại có thể tạo điều kiện cho một kiểu thực dân hóa kinh tế. Nếu một quốc gia liên tục thâm hụt thương mại, công dân của các quốc gia khác sẽ có quỹ để mua lại vốn tại quốc gia đó. Điều đó có thể có nghĩa là đầu tư mới để tăng năng suất và tạo việc làm. Tuy nhiên, nó cũng có thể chỉ liên quan đến việc mua lại các doanh nghiệp hiện có, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản khác. Nếu hoạt động mua này tiếp tục, các nhà đầu tư nước ngoài cuối cùng sẽ sở hữu gần như tất cả mọi thứ trong nước.

Thâm hụt thương mại nói chung nguy hiểm hơn nhiều với tỷ giá hối đoái cố định. Theo một chế độ tỷ giá hối đoái cố định, việc phá giá tiền tệ là không thể xảy ra, thâm hụt thương mại có nhiều khả năng tiếp tục, và tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên đáng kể. Theo giả thuyết thâm hụt song sinh, cũng có mối liên hệ giữa thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách. Một số nhà kinh tế cho rằng cuộc khủng hoảng nợ châu Âu một phần là do một số thành viên EU thâm hụt thương mại dai dẳng với Đức. Tỷ giá hối đoái không còn có thể điều chỉnh giữa các quốc gia trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu, khiến thâm hụt thương mại trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Trên đây là bài phân tích mới nhất của ACC về thâm hụt thương mại là gì? Đặc điểm và những mặt lợi, mặt hại theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật về nội dung liên quan đến thâm hụt thương mại khác, vui lòng liên hệ: 1900.3330 để được tư vấn – hỗ trợ!

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo