CÔNG TY LUẬT ACC

Thẩm định hồ sơ mời thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Thẩm định hồ sơ mời thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/02/2022

Hiện nay, khi tham gia vào hoạt động đấu thầu, mọi chủ thể đều phải tuân thủ nghiêm túc theo những quy trình đấu thầu do pháp luật quy định, một trong số đó chính là quy trình thẩm định hồ sơ mời thầu. Chính vì vậy, trong phạm vi bài  viết này, ACC Group sẽ gửi tới quý khách hàng một số thông tin cơ bản về thẩm định hồ sơ mời thầu.

tham dinh ho so moi thau

1. Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

2.  Thẩm định hồ sơ mời thầu?

Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) được hiểu là quá trình Tổ thẩm định tiến hành xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận đối với HSMT để làm cơ sở xem xét và phê duyệt HSMT. Thành viên tham gia tổ thẩm định cũng phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, và đáp ứng đủ các điều kiện khác như trong quy định tại Thông tư 19/2015/TT – BKHĐT quy định về thành viên tổ thẩm định.

3. Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu?

Bước 1: Cá nhân/ Tổ chức chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Cá nhân/ Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ).

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân/ Tổ chức nhận kết quả.

4. Thẩm quyền thẩm định hồ sơ mời thầu?

Theo Điều 57 Luật đấu thầu năm 2013, tổ chức thẩm định là đơn vị có nhiệm vụ lập báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền.

Các cơ quan, tổ chức thẩm định là Các cơ quan, tổ chức thẩm định cụ thể được quy định tại Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Việc xác định cơ quan nào là cơ quan thẩm định đối với một gói thầu thì không chỉ xét về mức độ quy mô của nó mà phụ thuộc vào gói thầu đó thuộc thẩm quyền của cơ quan nào.

5. Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu?

Điều 9, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chỉ ra rằng chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là:

– Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng;

– Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản về thẩm định hồ sơ mời thầu. Mong rằng quý khách hàng đã hiểu hơn về thủ tục này.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ