messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Tái bảo hiểm là gì? (Cập nhật 2022)

Tai bao hiem la gi Cap nhat 2022

Tái bảo hiểm là gì? (Cập nhật 2022)

Tái bảo hiểm là gì là một loại nghiệp vụ mà nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với người được bảo hiểm cho nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.

Vậy, các vấn đề pháp lý liên quan về tái bảo hiểm là gì? Hãy cùng ACC theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nha.

1. Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là gì là một loại nghiệp vụ mà nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với người được bảo hiểm cho nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.

Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

Thực tế tái bảo hiểm được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên nó luôn gắn liền với nghiệp vụ bảo hiểm gốc.

2. Đặc điểm của tái bảo hiểm là gì

Tái bảo hiểm là gì và có những đặc điểm cụ thể như sau:

+ Có thể giảm một cách tuyệt đối sự chênh lệch của kết quả kinh doanh trong lúc tỷ lệ phí và chi bồi thường vẫn giữ nguyên.

+ Có thể loại trừ được những tổn thất lớn.

+ Cũng có thể loại trừ được những tổn thất lớn và đồng thời cân bằng được chênh lệch do có nhiều tổn thất xảy ra.

Như vậy, đặc điểm của tái bảo hiểm là gì đã được nêu rõ như trên.

3. Các hình thức tái báo hiểm là gì?

3.1. Tái bảo hiểm tạm thời

Tái bảo hiểm tạm thời hay còn gọi là tái bảo hiểm tùy ý lựa chọn, là hình thức tái bảo hiểm mà công ty bảo hiểm gốc chuyển nhượng cho công ty tái bảo hiểm từng dịch vụ hay từng đơn bảo hiểm một cách riêng lẻ.

 • Ưu điểm

+ Cho phép các công ty bảo hiểm nhỏ, ít kinh nghiệm có thể cạnh tranh để nhận những dịch vụ lớn nằm ngoài khả năng của mình

+ Công ty bảo hiểm gốc nhận những dịch vụ nằm ngoài phạm vi khai thác thông thường của mình.

+ Các công ty bảo hiểm có thể trao đổi qua lại các rủi ro được đánh giá là tốt trên cơ sở tạm thời để tiến hành phân tán rủi ro và đảm bảo doanh thu ổn định.

 • Nhược điểm

+ Mỗi dịch vụ phải giải quyết riêng lẻ cho nên cần nhiều thời gia giải quyết.

+ Công ty bảo hiểm gốc phải thu xếp tái bảo hiểm tạm thời trước khi nhận một dịch vụ, cho nên việc giải quyết về nhận bảo hiểm sẽ bị chậm.

+ Đối với các công ty bảo hiểm gốc nhỏ và ít kinh nghiệm sẽ bị hạn chế trước sự cạnh tranh của những công ty lớn.

+ Trước mỗi thời kỳ tái bảo hiểm tiếp tục phải lặp lại toàn bộ quy trình đàm phán trước khi trao đổi với khách hàng của mình có thể dẫn đến việc rò rỉ tin tức cho các đối thủ cạnh tranh.

Như vậy, tái bảo hiểm là gì và hình thức tái bảo hiểm tạm thời cũng có mặt ưu và nhược điểm khi sử dụng.

3.2. Tái bảo hiểm cố định

Tái bảo hiểm cố định hay còn gọi là tái bảo hiểm bắt buộc, là hình thức tái bảo hiểm mà theo đó công ty nhượng phải nhượng cho nhà tái bảo hiểm tất cả các đơn vị rủi ro bảo hiểm gốc mà hai bên đã thỏa thuận và quy định trong hợp đồng.

 • Ưu điểm:

+ Giúp công ty nhượng chủ động chấp nhận, định phí bảo hiểm cho rủi ro bảo hiểm gốc, từ đó hợp đồng bảo hiểm sẽ nhanh chóng được ký kết .

+ Công ty nhượng được nhà tái bảo hiểm bảo vệ cho mọi rủi ro thuộc phạm vi hợp đồng.

+ Cho phép công ty tái bảo hiểm nhận được nhiều dịch vụ hơn so với việc nhận từng hợp đồng tạm thời đơn lẻ.

+ Nhà tái bảo hiểm có điều kiện thu được phí lớn giúp nhà tái bảo hiểm có điều kiện đẩy mạnh tiến bộ kỹ thuật của ngành bảo hiểm bằng việc chấp nhận rủi ro mới.

 • Nhược điểm:

+ Thiếu tính linh hoạt trước những thay đổi của công ty chuyển nhượng.

+ Mọi rủi ro phải đem tái đi cho nên đứng về phía công ty nhượng những đơn vị rủi ro có số tiền bảo hiểm nhỏ vẫn phải đem tái đi trong khi khả năng tài chính của họ vẫn có khả năng đảm đương được.

+ Nếu công ty nhượng thiếu kinh nghiệm thì hậu quả đối với các nhà tái bảo hiểm rất khó lường trước được.

Như vậy, bên cạnh hình thức tái bảo hiểm tạm thời thì tái bảo hiểm cũng là một trong những hình thức thanh toán tái bảo hiểm là gì.

3.3. Tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc

Là một hình thức bảo hiểm mà công ty nhượng không bắt buộc phải nhượng tất cả những dịch vụ mà mình nhận bảo hiểm, nhưng ngược lại nhà tái bảo hiểm bắt buộc phải chấp nhận các dịch vụ mà công ty nhượng đã đưa vào thỏa thuận này với điều kiện là những dịch vụ đó phải phù hợp với nội dung và điều khoản đã qui ước của hợp đồng tái bảo hiểm thỏa thuận.

 • Ưu điểm:

+ Công ty nhượng tái bảo hiểm không bắt buộc phải nhượng tất cả những dịch vụ mà mình nhận bảo hiểm

+ Nhà tái bảo hiểm phải nắm được ý đồ của công ty nhượng, xem xét kỹ các rủi ro mà công ty nhượng đem tái bảo hiểm và thường xuyên canh chừng diễn biến của thỏa ước mà mình đã ký kết.

+ Người nhận tái bảo hiểm có điều kiện thu được một nguồn phí tái bảo hiểm lớn hơn và có phần thăng bằng hơn so với các hình thức tái bảo hiểm tạm thời.

+ Công ty nhượng tái bảo hiểm có điều kiện đem chào tái bảo hiểm bảo hiểm từng phần trách nhiệm thặng dư từ dó có thêm lợi nhuận.

 • Nhược điểm:

+ Nhà tái bảo hiểm không có quyền từ chối nhưng rủi ro mà người tái bảo hiểm chuyển cho họ.

+ Chi phí hành chính cho hình thức tái bao hiểm với chi phí cao.

Như vây, tái bảo hiểm là gì cùng với ưu nhược điểm của mỗi hình thức thanh toán tái bảo hiểm là gì đã được nêu rõ như trên.

4. Chủ thể được phép tham gia hoạt động tái bảo hiểm

Căn cứ Điều 9 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định các chủ thể được phép tham gia tái bảo hiểm là gì cụ thể như sau:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài.

+ Trong trường hợp tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm phải tái bảo hiểm một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm trong nước theo quy định của Chính phủ

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp nước ngoài cần đáp ứng một số điều kiện sau đây

+ Đối với doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, doanh nghiệp đó phải được thành lập và hoạt động dưới loại hình công ty cổ phần bảo hiểm hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, được cấp phép thành lập và hoạt động bởi Bộ Tài chính.

+ Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ Tài chính quy định.

Như vậy, tái bảo hiểm là gì và đối tượng tham gia là rất rộng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm được thực hiện những hoạt động nào?

Điều 61 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định khi kinh doanh tái bảo hiểm là gì, doanh nghiệp bảo hiểm được tiến hành các hoạt động sau:

+ Chuyển một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho một hay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác;

+ Nhận bảo hiểm lại một phần hay toàn bộ trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm khác đã nhận bảo hiểm.

6. Cơ sở pháp lý

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn tái bảo hiểm là gì với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất. Đặc biệt, nêu rõ những nội dung pháp lý về tái bảo hiểm là gì một cách rõ ràng và cụ thể chi tiết.

7. Những câu hỏi thường gặp

7.1 Đồng bảo hiểm là gì?

Đồng bảo hiểm là một phương thức giúp doanh nghiệp bảo hiểm phân tán rủi ro theo chiều ngang. Tức là doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tập hợp nhiều doanh nghiệp tham gia bảo hiểm để cùng gánh chịu rủi ro theo như một tỷ lệ thỏa thuận, các doanh nghiệp đó đóng vai trò là đồng bảo hiểm. Mỗi đồng bảo hiểm sẽ nhận một tỷ lệ phí nhất định, và đồng thời cũng có trách nhiệm bồi thường tương ứng khi xảy ra rủi ro.

7.2 Đồng bảo hiểm khác tái bảo hiểm ở điểm nào?

Đồng bảo hiểm Là một phương thức giúp doanh nghiệp bảo hiểm phân tán rủi ro bằng cách tập hợp nhiều doanh nghiệp bảo hiểm để cùng bảo hiểm cho một đối tượng. Có 1 hợp đồng duy nhất ký kết giữ người được bảo hiểm và đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm. Người ký hợp đồng là người có trách nhiệm cao nhất.
Tái bảo hiểm Là phương thức phân tán rủi ro bằng cách chuyển nhượng một phần trách nhiệm bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác thông qua một hợp đồng bảo hiểm khác.Có 2 hợp đồng được ký kết:

7.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về tái bảo hiểm là gì không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về tái bảo hiểm là gì uy tín, trọn gói cho khách hàng.

7.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về tái bảo hiểm là gì của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về tái bảo hiểm là gì cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến tàng trữ bao nhiêu thuốc lắc thì bị bắt. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm về tái bảo hiểm là gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.