Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích (Cập nhật 2023)

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì trước khi Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ sửa đổi các tài liệu đơn. Vậy hồ sơ, quy trình và thủ tục sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích được thực hiện như thế nào?

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích
Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Hồ sơ và trình tự, thủ tục sửa đổi dơn đăng ký giải pháp hữu ích

1. Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích và một số lưu ý

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích

 • Theo quy định tại điểm 17.1 khoản 17 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, thì tùy vào trường hợp mà hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích có thể khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản thì hồ sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích bao gồm:
 • Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01 – SĐĐ quy định tại phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT – BKHCN);
 • Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi. Riêng đối với yêu cầu sửa đổi nội dung đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi kèm theo bản chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp, cụ thể:
  • Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế tương ứng đã được sửa đổi;
  • Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp;
  • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích cho cá nhân hoặc giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích cho tổ chức (đối với trường hợp đơn được nộp thông qua người đại diện);

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục sửa đổi đơn

 • Việc sửa đổi đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế, trong bản mô tả và bộ ảnh chụp/bản vẽ đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu;
 • Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tên, quốc tịch của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp;
 • Mọi yêu cầu sửa đổi phải được làm thành văn bản theo Mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. Có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn theo số lượng đơn tương ứng;
 • Trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi tài liệu đơn sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ thì việc sửa đổi nói trên được thực hiện theo quy định tại các điểm 13.2, 13.3, 13.6 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. Nội dung sửa đổi đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm 14 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN và người nộp đơn phải nộp phí công bố đơn theo quy định;
 • Yêu cầu sửa đổi đơn được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ thuộc các trường hợp dưới đây thì đơn phải được thẩm định lại:
  • Sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất của đối tượng nêu trong đơn:

Bản mô tả sáng chế;

Bản mô tả, bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;

Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

Bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

  • Thay đổi chủ đơn nhãn hiệu.
 • Việc sửa đổi đơn, kể cả thay đổi về người được ủy quyền, do người nộp đơn chủ động thực hiện hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ nội dung sửa đổi và kèm theo chứng từ nộp phí theo quy định.

2. Phí và lệ phí phải đóng khi tiến hành sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích

 • Yêu cầu sửa đổi đơn được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí thuộc trường hợp sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất đối đượng nêu trong đơn (cụ thể, bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích) thì đơn phải được thẩm định lại và thu phí thẩm định nội dung tính theo yêu cầu bảo hộ độc lập.
 • Theo quy định, thì mức phí và lệ phí cụ thể như sau:
  • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn: 160.000 đồng;
  • Phí công bố thông tin sửa đổi: 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi là 60.000 đồng/hình; phí công bố bản mô tả từ trang thứ 7 trở đi là 10.000 đồng/ trang.

3. Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục sở hữu trí tuệ có trụ sở chính đặt tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Đà Nẵng sẽ tiến hành xem xét và xử lý.

4. Hình thức nộp đơn

Trên thực tế, người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

Trường hợp 1, nộp đơn giấy

 • Người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu sửa đổi trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:
  • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội.
  • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng
 • Trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi đơn qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Trường hợp 2, Nộp đơn trực tuyến

Điều kiện để nộp đơn trực tuyến:

 • Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số,
 • Đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.
 • Trình tự nộp đơn trực tuyến thực hiện như sau:
  • Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi  yêu cầu sửa đổi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ theo đường link Cục sở hữu trí tuệ: http://www.noip.gov.vn/ ;
  • Sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến;
  • Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để  xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định;
 • Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận;
 • Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (779 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo