Sửa Đổi, Bổ Sung Thông Tin Đánh Giá Tín Nhiệm Website Thương Mại Điện Tử

Sửa Đổi, Bổ Sung Thông Tin Đánh Giá Tín Nhiệm Website Thương Mại Điện Tử.
Sửa Đổi, Bổ Sung Thông Tin Đánh Giá Tín Nhiệm Website Thương Mại Điện Tử.

Hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử là một hoạt động khá mới trong thời gian gần đây. Nhằm cung cấp đến quý khách hàng những quy định của pháp luật, cũng như thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Công ty ACC xin được chia sẻ thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử qua bài viết dưới đây.

Thương mại điện tử đang trở thành một xu thế tất yếu nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy cơ. Người sử dụng đứng trước nhiều rủi ro như: mất tiền oan, hàng hoá chất lượng kém, dịch vụ không đúng như quảng cáo trên trang mạng, nguy cơ bị mất dữ liệu cá nhân… Thương mại điện tử Việt Nam hiện phát triển rất nhanh và đã bộc lộ các nguy cơ tiềm ẩn đáng lo ngại cho cộng đồng người tiêu dùng. Do đó, hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử là vô cùng cấp thiết.

1. Lý do thay đổi thông tin đăng ký đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.

Các trường hợp phải thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:

 • Thay đổi tên thương nhân, tổ chức.
 • Thay đổi người đại diện của thương nhân, tổ chức; thay đổi người chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ.
 • Thay đổi tiêu chí và quy trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử hoặc các nội dung khác của Đề án hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có một trong những thay đổi nêu trên, doanh nghiệp cần thực hiện thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử với Bộ Công thương.

2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.

 1. Mức độ: Mức độ 4.
 2. Cơ quan Công bố/Công khai: Bộ Công thương.
 3. Mã thủ tục: B-BCT-275008-TT.
 4. Cấp thực hiện: Cấp bộ.
 5. Lĩnh vực: Thương mại điện tử.
 6. Trình tự thực hiện:
 1. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.
 2. Để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

 • Tên thương nhân, tổ chức.
 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức.
 • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động.
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức.
 • Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3.
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 14 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;
 • Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

c. Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

d. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

e. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn, đồng thời nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (đối với bản giấy).

f. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 59/2015/TT-BCT). MẪU TT59.docx
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân).
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
 • Quy chế quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:
  • Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;
  • Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên ứng dụng đó.
 • Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên ứng dụng (nếu có).
 1. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện: thương nhân hoặc tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.
 3. Cơ quan thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.
 4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương.

3. Công ty ACC cung cấp Quý khách các dịch vụ sau:

 • Tư vấn toàn bộ các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, các thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để thực hiện thủ tục.
 • Cung cấp dịch vụ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trọn gói trong thời gian nhanh nhất.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận