Sửa Đổi, Bổ Sung Thông Tin Đăng Ký Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử

Sửa Đổi, Bổ Sung Thông Tin Đăng Ký Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử
Sửa Đổi, Bổ Sung Thông Tin Đăng Ký Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử

Công nghệ hiện nay đang ngày càng phát triển, người tiêu dung sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm, so sánh và mua hàng trên các trang web điện tử thay vì đi theo mô hình thương mại truyền thông. Đối với các doanh nghiệp, khi có xu hướng xây dựng và phát triển mảng thương mại điện tử, chủ doanh nghiệp cần nắm bắt và tận dụng các lợi ích hàng đầu của thương mại điện tử. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng thương mại điện tử”

1. Cơ sở pháp lý

 • Thông tư 21/2018/TT-BCT
 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 59/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử
 • Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử

2. Khái niệm ứng dụng thương mại dịch vụ là gì?

Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính

Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu. Thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng mạng World Wide Web là một điểm ít nhất phải có trong chu trình giao dịch, mặc dù nó có thể bao gồm một phạm vi lớn hơn về mặt công nghệ như email, các thiết bị di động như là điện thoại.

Thương mại điện tử thông thường được xem ở các khía cạnh của kinh doanh điện tử (e-business). Nó cũng bao gồm việc trao đổi dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho các nguồn tài chính và các khía cạnh thanh toán của việc giao dịch kinh doanh.

Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động như sau:

Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng đấu giá trực tuyến và ứng dụng khuyến mại trực tuyến.

3. Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng thương mại điện tử.

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng thương mại điện tử trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày xảy ra một trong số những thay đổi sau đây:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật, người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ;
 • Thay đổi tên miền;
 • Thay đổi quy chế và điều kiện giao dịch trên website cung cấp dịch vụ;
 • Thay đổi các điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ;
 • Thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ cung cấp trên website;
 • Các thay đổi khác do Bộ Công thương quy định.

4. Cách thức thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng thương mại điện tử.

Nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn, đồng thời nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (đối với bản giấy).

5. Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng thương mại điện tử.

Trường hợp có sự thay đổi một trong các thông tin liên quan tới ứng dụng đã được đăng ký tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BCT, thương nhân, tổ chức phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Giấy tờ, tài liệu chứng minh có sự thay đổi thông tin (nếu có)

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp thực hiện việc thông báo trực tuyến thông qua tài khoản đã được cấp tại Cổng thông tin quản lý hoạt động website thương mại điện tử.

Đồng thời, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bằng cách nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công thương kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có).

Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ.

 • Bước 3: Xử lý hồ sơ

Hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác.

Bộ Công Thương sẽ tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho doanh nghiệp qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận sẽ nêu rõ lý do.

6. Thời hạn giải quyết thủ tục

Thời hạn giải quyết thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng thương mại điện tử trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục

 • Cơ quan thực hiện: Cục Thương mại và Kinh tế số
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận