Sửa Đổi, Bổ Sung GP Kinh Doanh Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Xăng Dầu

Sửa Đổi, Bổ Sung GP Kinh Doanh Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Xăng Dầu
Sửa Đổi, Bổ Sung GP Kinh Doanh Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Xăng Dầu

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu là sự ghi nhận của cơ quan nhà nước cho phép thương nhân quyền xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Vậy phải làm thế nào khi có sự thay đổi nội dung của Giấy phép? ACC sẽ hướng dẫn Quý khách hàng cách Sửa đổi, bổ sung GP kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

1. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu là gì?

Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được pháp luật quản lý vô cùng chặt chẽ. Theo đó, thương nhân kinh doanh lĩnh vực trên cần đáp ứng những điều kiện luật định để có thể tiến hành kinh doanh. Một trong những điều kiện quan trọng nhất chính là Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu là văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước cấp cho thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Đây chính là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

2. Điều kiện đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, thương nhân phải đáp ứng các điều kiện với lĩnh vực này.

Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được quy định tại Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, cụ thể:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ 05 năm trở lên.
 • Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.
 • Có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.
 • Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối, nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.

3. Sửa đổi, bổ sung GP kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi nào?

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bao gồm những nội dung:

 • Tên thương nhân được phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;
 • Địa chỉ trụ sở chính;
 • Phương thức liên hệ;
 • Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Mã số thuế;
 • Thời hạn của giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy phép.

4. Sửa đổi, bổ sung GP kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép

Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

 • Thành phần hồ sơ:
  • Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
  • Bản gốc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã được cấp;
  • Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.
 • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Bộ Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

 • Trình tự thực hiện thủ tục

Trình tự cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo mẫu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Khoản 5 Điều 16 Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với thương nhân vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu như sau:

Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 • Xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi không có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã bị tước, bị thu hồi;
 • Sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;
 • Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Ngoài ra, thương nhân còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như:

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
 • Đình chỉ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi:
 • Xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi không có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã bị tước, bị thu hồi;
 • Sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;
 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm;
 • Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa là xăng dầu đối với hành vi.

Như vậy, để có thể an tâm kinh doanh và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính, thương nhân cần đảm bảo thực hiện Sửa đổi, bổ sung GP kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận