Sửa Đổi, Bổ Sung Giấy Xác Nhận Làm Tổng Đại Lý Kinh Doanh Xăng Dầu

Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực hoặc việc sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo sẽ bị phạt tiền đến 120 triệu đồng vì vậy khi thương nhân có nhu cầu thay đổi, cập nhật Giấy xác nhận này cần phải thực hiện ngay và đảm bảo hiểu rõ, tuân thủ về điều kiện cần để thực hiện cũng như thủ tục, quy trình cụ thể để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được sửa đổi, bổ sung

Sau đây, ACC xin gửi tới quý khách hàng những trình tự, thủ tục và điều kiện xin Sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu:

Sửa Đổi, Bổ Sung Giấy Xác Nhận Làm Tổng Đại Lý Kinh Doanh Xăng Dầu
Sửa Đổi, Bổ Sung Giấy Xác Nhận Làm Tổng Đại Lý Kinh Doanh Xăng Dầu

1. Khái niệm:

 • Thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc hoặc thông qua các thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu để bán lẻ xăng dầu.
 • Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu là thương nhân làm đại lý kinh doanh xăng dầu, ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để bán xăng dầu cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối để hưởng thù lao.
 • Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu:

Thương nhân luôn đảm bảo đáp ứng các điều kiện dưới đây để đảm bảo duy trì tính hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp bởi Bộ Công thương/ Sở Công thương cấp phép:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
 • Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.
 • Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm của thương nhân là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu:

 • Đăng ký định kỳ hệ thống phân phối xăng dầu của tổng đại lý với bên giao đại lý, Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối và Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng 01 hàng năm theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của tổng đại lý, trong vòng mười (10) ngày làm việc từ khi có sự thay đổi, thương nhân là tổng đại lý phải gửi đăng ký điều chỉnh về bên giao đại lý, Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối và Bộ Công Thương.
 • Ký hợp đồng làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Tổng đại lý phải thanh lý hợp đồng đại lý với bên giao đại lý hiện tại trước khi ký hợp đồng làm tổng đại lý cho bên giao đại lý khác.
 • Ký hợp đồng đại lý để giao xăng dầu cho bên nhận đại lý thực hiện phân phối xăng dầu.
 • Trên cơ sở hợp đồng ký kết với bên giao đại lý, tổ chức cung ứng xăng dầu liên tục, ổn định cho toàn bộ hệ thống phân phối của tổng đại lý, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của thị trường.
 • Không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối quy định.
 • Từ chối tiếp nhận xăng dầu của bên giao đại lý trong trường hợp có cơ sở khẳng định xăng dầu không bảo đảm chất lượng.

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 • Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã bị tước, bị thu hồi;
 • Sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;
 • Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Những quy định trên cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu tuân tủ quy định của pháp luật vì vậy khi thương nhân là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có nhu cầu thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thì điều kiện cần là thương nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được đề cập tại mục 1.3 và trách nhiệm được liệt kê tại mục 1.4, sau đó thương nhân phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

2. Trình tự và thủ tục thực hiện sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Thẩm quyền cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu:

 • Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
 • Sở Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tự thực hiện:

 • Đối với hồ sơ nộp tại Bộ Công thương:

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), thương nhân lập (01) bộ hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;
 • Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 8 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Đối với hồ sơ nộp tại Sở Công thương:

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

Quy trình xử lý nội bộ tại Sở Công thương:

 • Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Việc hướng dẫn phải ghi vào văn bản, trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; công chức tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn giải quyết.
 • Phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở Công Thương xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công thương cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân.

Kết quả xử lý:

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Phòng chuyên môn trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho thương nhân.

Cuối cùng Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện

 • Đối với hồ sơ nộp tại Bộ Công thương: Thương nhân có thể nộp qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại văn thư Bộ Công Thương hoặc nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Bộ Công Thương thông báo trên trang thông tin điện tử.
 • Đối với hồ sơ nộp tại Sở Công thương: Thương nhân có thể nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu - Mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP;
 • Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp;
 • Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: một bộ hồ sơ bao gồm các thành phần hồ sơ kể trên.

Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Những giấy tờ cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cần cung cấp những hồ sơ như sau:

 • Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp;
 • Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu tại ACC

 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.

5. Tiện ích khi sử dụng dịch vụ Sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu tại ACC

 • ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ nhanh chóng nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Nhận giấy chứng nhận và bàn giao ngay cho khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (671 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo