Soạn thảo mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai như thế nào?

Hoài Trinh

Soạn thảo mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai như thế nào?

Hoài Trinh

01/01/2022

Hiện nay, tranh chấp đất đai diễn ra ngày càng khá phổ biến. Để cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo yêu cầu thì người làm đơn cần phải soạn thảo và nộp đơn khởi kiện. Vậy cần trình bày mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai như thế nào? Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai cho những người có nhu cầu sử dụng.

1. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là gì?

Căn cứ Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:
Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là văn bản ghi nhận yêu cầu của đương sự với Tòa án đề nghị Tòa án bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình đang bị xâm phạm.

2. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai theo quy định

ACC xin cung cấp mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai như sau:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

                Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)…………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) …………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau  đây:

……………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) ……………………………………………………….

Người khởi kiện 

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định

ACC xin cung cấp mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………………

Họ và tên tôi là: …………………. ………………………………

Sinh năm: ………………………………………………………

CMT số (thẻ căn cước số): …………………………………………………

Ngày cấp:…………………………..nơi cấp:…………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Nơi ở:……………………………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của ông (bà): …………………….. 

Nơi ở: ……………………………………………………………………

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………. tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số…. ……Loại đất……..hạng đất…………………….. địa chỉ …………….

Yêu cầu cụ thể:

Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.

Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– ……………………………………
_…………………………………….
NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(ký và ghi họ tên)

4. Mẫu đơn kiến nghị về đất đai theo quy định

ACC xin cung cấp mẫu đơn kiến nghị về đất đai như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT ĐẤT ĐAI ĐÚNG HẠN

– Căn cứ Luật Đất đai 2013

– Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

– Căn cứ Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện …………………………..

Thẩm phán …………………………………..

Tên tôi là: ……….………………………………….  Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: ………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………….……………………………………………………………..

Là nguyên đơn/bị đơn/…. trong vụ án tranh chấp đất đai được Tòa án nhân dân ……..

…………………… thụ lý số: … /…. vào ngày … tháng … năm …

Tôi xin trình bày Quý Tòa/Thẩm phán nội dung sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết;

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

>>Tổng hợp các loại mẫu đơn về đất đai

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận