Soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công

Trang chủ / Blog / Soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công
Soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công
Soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công

Trong quá trình thi công một công trình xây dựng, các vấn đề yêu cầu về nhân công trong suốt thời gian thi công là một yếu tố đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng tương đối lớn tới chất lượng và tiến độ hoàn thiện công trình.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình phần nhân công, quý bạn đọc có thể tham khảo hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline … để được hỗ trợ tư vấn và soạn thảo chi tiết hợp đồng.

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(PHẦN NHÂN CÔNG)

Số: ………..

– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;

– Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ  Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

– Căn cứ Thông tư số 37/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

– Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình …………………………….……….. do …………………………. cung cấp;

– Căn cứ vào nhu cầu năng lực của hai bên;

Hôm nay, ngày …….. tháng …… năm ….., tại địa chỉ …………………………………………………….

……………………………………………… chúng tôi gồm các bên dưới đây:

 

 1. BÊN A: CHỦ ĐẦU TƯ: Ông/Bà:…………………………………
Ngày sinh : …………………………………………………………
Số CMND : …………………………………………………………
Ngày cấp : …………………………………………………………
Nơi cấp : …………………………………………………………
HKTT : …………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại : …………………………………………………………
Điện thoại : …………………………………………………………

 1. BÊN B: BÊN NHẬN THẦU: CÔNG TY ……………………………………………
Mã số thuế : …………………………………………………………
Địa chỉ : …………………………………………………………
Điện thoại: ………… Email: ……………………………………
Fax: ……………………..
Đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………
CMND: Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng thi công xây dựng công trình (phần nhân công) với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 1. Bằng hợp đồng này, Bên A giao cho Bên B và Bên B đồng ý thực hiện việc thi công xây dựng công trình phần nhân công theo đúng số lượng, chất lượng và tiến độ được duyệt. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………..
 2. Chi tiết nhân công, phạm vi công việc:
 3. Khối lượng công việc cần xử lý bao gồm: …………………………………………………

(Ví dụ: Thi công phần móng, cốt thép, mái, hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, …)

 1. Số lượng nhân công tối thiểu có mặt trên công trường … người đến … người, tùy tình hình yêu cầu công việc của Ban chỉ huy công trình, Bên B đáp ứng số lượng nhân công để bảo đảm tiến độ thực hiện công việc.

ĐIỀU 2: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

 1. Ngày Bắt đầu thi công:

Bên B có trách nhiệm bắt đầu thực hiện công việc trong vòng … ngày sau khi ký kết hợp đồng này.

 1. Thời hạn thi công:

Tổng thời hạn hoàn thành công việc: Trong vòng ………. ngày từ ngày ký hợp đồng

 1. Tiến độ thi công chi tiết:

Theo điều tiết, phân bổ công việc của Ban chỉ huy công trường.

 1. Thời gian làm việc:

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 12hh00 và từ 13h00 đến 17h00 hàng ngày.

Thời gian làm việc có thể thay đổi linh động theo yêu cầu của Bên A để thuận lợi và phù hợp với tiến độ nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình của Bên A.

 

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá hợp đồng:
 2. Tổng giá trị hợp đồng và chi tiết giá Hợp đồng cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………………

 1. Hợp đồng này là Hợp đồng theo đơn giá cố định (hoặc trọn gói).
 2. Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, điều kiện an toàn lao động và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.
 3. Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam (VNĐ).
 4. Tạm ứng
 5. Chủ đầu tư sẽ ứng trước cho Nhà thầu 10% giá trị Hợp đồng trước thuế để Nhà thầu huy động nguồn lực và thực hiện công việc.
 6. Số tiền tạm ứng này sẽ được Chủ đầu tư thu hồi ngay từ lần thanh toán đầu tiên và các lần thanh toán tiếp theo và thu hồi hết khi thanh toán đạt … % giá thực hiện công việc.
 7. Trường hợp Nhà thầu vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng, không thực hiện đúng, đầy đủ công việc theo quy định của Hợp đồng, Nhà thầu phải hoàn trả lại cho Chủ đầu tư số tiền tạm ứng kèm theo khoản phạt bằng khoản tiền tạm ứng.
 8. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 1. Điều kiện nghiệm thu:

– Tuân theo các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình;

– Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; từng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

 1. Điều kiện để bàn giao công trình đưa vào sử dụng:

– Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.

ĐIỀU 5: BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

– Bên thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng.

ĐIỀU 6: THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

 1. Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng và bên B đã có sự chuẩn bị về nhân sự, dụng cụ, thiết bị thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng …% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền là …………………… đồng.
 2. Đợt 2: Sau khi …………………………….. thì Bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng … % giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền là ………………. đồng.
 3. Đợt 3: Sau khi …………………………….. thì Bên A sẽ thanh toán phần còn lại của hợp đồng, tương ứng số tiền là ……………………….. đồng.

 

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

– Bàn giao mặt bằng, cung cấp vật tư, điện, nước để Bên B hoàn thành công việc;

– Giám sát và nghiệm thu chất lượng dịch vụ được cung cấp;

– Không chịu bất cứ trách nhiệm bảo quản và các trách nhiệm khác liên quan đến sản phẩm đã được Bên B hoàn thành lắp đặt nhưng chưa được hai bên nghiệm thu, bàn giao.

– Thanh toán cho Bên B đúng theo quy định của hợp đồng.

– Yêu cầu Bên B thay thế (đình chỉ thi công) cán bộ phụ trách, cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp thi công do bên B thuê để thực hiện hợp đồng này, và thiết bị, máy móc khi có bằng chứng cho thấy Bên B tổ chức thi công có nguy cơ mất an toàn lao động, không đảm bảo vệ sinh môi trường, hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng, tiến độ công trình.

– Tạo mọi điều kiện cho Bên B trong quá trình thi công được diễn ra thuận lợi.

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

– Thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công việc quy định tại Hợp đồng này.

– Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho con người và bảo vệ tài sản công trường. Nếu để xảy ra thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Trong quá trình thi công, nếu Bên B làm ảnh hưởng đến các nhà lân cận thì phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Những sự cố công trình lân cận mà không phải do Bên B mà do khách quan thì Bên A và Bên B cùng chia sẻ chi phí (nếu có).

– Bên B phải lo nơi ăn ở, ăn uống hằng ngày cho công nhân lao động trong suốt thời gian thi công công trình.

– Cử người có trách nhiệm trông coi, bảo vệ vật tư, máy móc của Bên B cung cấp tại công trường. Cử cán bộ đến địa điểm thi công khảo sát, giám sát công trình.

– Bàn giao công trình đúng thời hạn theo hợp đồng

– Báo cáo nhân công thi công trong ngày cho bên A (có quyền thay đổi nhân công).

– Trả lại mặt bằng về đúng như hiện trạng ban đầu sau khi thi công xong.

– Đảm bảo trật tự và vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công.

ĐIỀU 9: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Trường hợp Bên B vi phạm tiến độ và bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo quy định của Hợp đồng, Bên B phải chịu mức phạt tương đương …% Giá trị hợp đồng/ngày chậm trễ và không vượt quá ….% giá trị Hợp đồng. Trường hợp bên B thi công chậm quá …. ngày theo tiến độ đã được duyệt, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng với Bên B mà không phải chịu bất kỳ khoản bồi hoàn nào.
 2. Trường hợp Bên B vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào quy định tại Hợp đồng này gây thiệt hại cho Bên A, Chủ đầu tư dự án và/hoặc bên thứ 3, Bên B có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện gặp phải khó khăn, thay đổi gì thì hai bên phải gặp nhau để bàn bạc, thảo luận để tìm biện pháp giải quyết. Mọi sửa đổi, bổ sung phải có sự thống nhất bằng văn bản của đại diện hai bên.
 2. Mọi tranh chấp liên quan đến việc giải thích và thực hiện Hợp đồng này trước hết được giải quyết bằng thượng lượng. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, trong vòng 30 ngày kể từ khi một bên thông báo cho bên kia bằng văn bản, tranh chấp sẽ được đưa ra toà án có thẩm quyền để giải quyết. Bên thua kiện chịu mọi chi phí kiện tụng phát sinh của bên thắng kiện (kể cả chi phí Luật sư).
 3. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »