Soạn thảo hợp đồng sửa chữa chung cư căn hộ 2023

Hầu hết các chủ nhà chung cư căn hộ sau một quá trình sử dụng, hoặc mua lại từ người khác đều có nhu cầu sửa chữa. Trên thực tế, trong quá trình sửa chữa có thể xảy ra những trường hợp không thể lường trước được như: chất lượng công trình sửa chữa không đạt quy định, dẫn đến nứt tường, tróc sơn, thậm chí là sập nhà làm chết người, … Do đó, việc ký kết hợp đồng sửa chữa chung cư căn hộ là rất cần thiết. Vậy làm sao để soạn thảo hợp đồng sửa chữa chung cư căn hộ?

Soạn thảo hợp đồng sửa chữa chung cư căn hộ
Soạn thảo hợp đồng sửa chữa chung cư căn hộ

1. Hợp đồng sửa chữa chung cư căn hộ là gì?

 • Hợp đồng sửa chữa chung cư căn hồ là văn bản pháp lý được ký kết giữa bên sửa chữa (nhà thầu, thường là nhà thầu nhỏ và được gọi là Bên nhận khoán) và chủ nhà. Việc ký kết này đảm bảo trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn các bước cơ bản để soạn thảo hợp dồng sửa chữa chung cư căn hộ 2020:

 • Bước 1: Tìm kiếm mẫu hợp đồng theo quy định (nếu có), tham khảo những quy định của pháp luật hiện hành về hình thức và nội dung của hợp đồng;
 • Bước 2: Sắp xếp Điều khoản của hợp đồng sao cho phù hợp;
 • Bước 3: Soạn thảo nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật;
 • Bước 4: Kiểm tra lại nội dung, chỉnh sửa và hoàn thiện hợp đồng.

3. Mẫu hợp đồng sửa chữa chung cư căn hộ 2020 và hướng dẫn soạn thảo hợp đồng:

Lưu ý: Hợp đồng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hướng dẫn cơ bản cách thức soạn thảo hợp đồng sửa chữa chung cư căn hộ. Tùy theo nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên mà có thể thêm hoặc thay thế bằng những điều khoản khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o------

Tp.HCM, Ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

 

- Căn cứ vào Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay ngày …. tháng … năm …, tại địa chỉ: ………………………………………………; Chúng tôi gồm có:

Bên chủ nhà (Sau đây gọi tắt là Bên A):

Ông (bà)                                 : ……………………...…………………….…….........................

Địa chỉ                                   : …...…………………………………………...…………………

Điện thoại                              : …...…………………………………………...…………………

CMND số                               : …………………; Cấp ngày:  ………...........; Nơi cấp: ……….

Bên nhận khoán (Sau đây gọi tắt là Bên B):

Ông (bà)                                 : ……………………...…………………….…….........................

Địa chỉ                                   : …...…………………………………………...…………………

Điện thoại                              : …...…………………………………………...…………………

CMND số                               : …………………; Cấp ngày:  ………...........; Nơi cấp: ……….

Hai bên lập thỏa thuận lập hợp đồng sửa chữa chung cư căn hộ với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1Nội dung công việc đặt khoán

1.1 Đối tượng của Hợp đồng:

Bên chủ nhà đặt khoán cho bên thợ những công việc sửa chữa chung cư căn hộ tại địa chỉ: Căn nhà số: … tầng … của tòa nhà Chung cư ……… tại địa chỉ số …………………………………..

1.2 Các công việc cần thực hiện để sửa chữa chung cư căn hộ bao gồm:

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện sửa chữa chung cư căn hộ quy định tại khoản 1.1 Điều này trong thời gian 03 tháng tính từ ngày ký kết hợp đồng phải thực hiện xong những công việc dưới đây:

 1. Mở rộng phòng ngủ từ 4 m2 thành 8m2 (giai đoạn 1);
 2. Sửa chữa khu vực Bếp, ốp đá hoa cương lên mặt bếp, lắp các thiết bị như bồn rửa chén bác, bếp ga, … (giai đoạn 2.1)
 3. Ốp gạch men cho sàn nhà, tất cả các vách tường bao gồm cả nhà tắm, nhà vệ sinh (giai đoạn 2.2);
 4. Phào chỉ trần nhà đồng thời quét vôi và sơn lại trần nhà, lắp đèn trang trí (giai đoạn 3);
 5. Tháo gỡ cửa nhôm và thay thế bằng cửa gỗ có không ngoại (giai đoạn 4);

Điều 2. Giá trị hợp đồng:

Hai bên thỏa thuận giá sửa chữa chung cư căn hộ được nêu tại Điều 1 là: 200.000.000 đồng. Giá này chưa bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình sửa chữa nếu Bên B yêu cầu thực hiện thêm một số công việc không được quy định trong Hợp đồng thì tùy vào tính chất công việc mà Bên B sẽ tính thêm chi phí.

Giá này là giá cố định không thay đổi trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

Điều 3. Nguyên vật liệu và công cụ thực hiện sửa chữa chung cư, căn hộ:

3.1 Phần nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu bao gồm: Xi măng, cát vàng, đá xanh, vôi, sơn, gạch men, cửa gỗ, đèn trang trí sẽ do chủ nhà cung cấp theo tiến độ của Hợp đồng. Trường hợp cần sự hỗ trợ, Bên nhận khoán sẽ hỗ trợ Chủ nhà về nguồn vật liệu như giới thiệu, vận chuyển vật liệu, … (Lưu ý: Tùy vào tính chất hỗ trợ, Bên B sẽ yêu cầu Bên A thanh toán thêm chi phí)

 1. 2 Công cụ thực hiện sửa chữa chung cư căn hộ:

Công cụ thực hiện bao gồm: Thước nhôm (dụng cụ để gạt xi măng khi tô lên tường), bay bê các loại, máy tia la de dóng độ thẳng của tường, …. Sẽ do Bên nhận khoán chuẩn bị.

 1. 3.  Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệi mình cung ứng.

Điều 4. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán:

4.1 Phương thức thanh toán:

 1. Bên A thanh toán chi phí thực hiện cho Bên B theo từng đợt bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng
 2. Thông tin tài khoản ngân hàng

Số tài khoản: 123456789

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Sài gòn.

4.2 Thời hạn thanh toán:

 • Bên A thanh toán cho Bên B theo từng đợt, cụ thể như sau:
 • Đợt 01: Bên A thanh toán 50.000.000 Cho Bên B sau khi Bên B thực hiện xong giai đoạn 1 của hợp đồng.
 • Đợt 02: Bên A thanh toán 50.000.000 Cho Bên B sau khi Bên B thực hiện xong giai đoạn 2.1 và 2.2 của hợp đồng.
 • Đợt 03: Bên A thanh toán 50.000.000 Cho Bên B sau khi Bên B thực hiện xong giai đoạn 3 của hợp đồng.
 • Đợt 04: Bên A thanh toán 50.000.000 Cho Bên B sau khi Bên B thực hiện xong giai đoạn 4 của hợp đồng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

5.1 Quyền của Bên B:

 1. Yêu cầu Bên A cung cấp nguyên vật liệu đúng tiến độ và đầy đủ;
 2. Yêu cầu Bên A thanh toán tiền khi thực hiện xong các công việc theo giai đoạn được quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.
 3. ….

5.2 Nghĩa vụ của Bên B:

 1. Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của chủ nhà.
 2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên nhận khoán phải chịu trách nhiệm (nếu chủ nhà ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).
 3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho chủ nhà thì bên thợ phải chịu mọi rủi ro tự nhiên xảy ra (trừ trường hợp do các sự biến khách quan như mưa, bão, lụt …)
 4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi chủ nhà phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

Điều 6.1 Quyền của Bên A:

 1. Yêu cầu Bên B thực hiện theo đúng công việc, thời hạn của Hợp đồng đúng tiến độ;
 2. Có quyền không thanh toán nếu Bên B không hoàn thành công việc, sửa chữa chung cư căn hộ của mình.

Điều 6.2 Nghĩa vụ của Bên A:

 1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. Cho bên nhận khoán đúng với thỏa thuận.
 2. Thanh toán tiền đầy đủ cho Bên B đúng thời hạn.

ĐIỀU 7:   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

7.1 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản trong Hợp đồng: mọi sửa đổi, bổ sung khác phải được hai bên đồng ý và thể hiện bằng văn bản.

7.2 Khi có những phát sinh tranh chấp, hai bên cùng thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, nếu không thống nhất được thì vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa án Dân sự và thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

7.3 Hết hạn Hợp đồng, nếu có nhu cầu, hai bên có thể ký Hợp đồng dịch vụ mới hoặc ký lại bằng Phụ lục bổ sung Hợp đồng.

7.4 Hợp đồng dịch vụ này được thành lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản có 02 trang. Mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (708 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo