Cách soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu trà sữa (Cập nhật 2023)

Xu hướng kinh doanh đồ uống nhượng quyền thương hiệu ngày càng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Vốn đầu tư thấp, ít rủi ro, tiềm năng phát triển lớn dựa trên thương hiệu danh tiếng, nguồn khách hàng trung thành có sẵn… là những lợi ích phương pháp kinh doanh này mang lại. Hơn nữa, tùy vào hình thức nhượng quyền, bên nhận quyền sẽ được hướng dẫn quy trình vận hành, chiếc lược kinh doanh, công nghệ sản xuất, bí quyết sản xuất sản phẩm, hỗ trợ đào tạo nhân viên… giúp kinh doanh hiệu quả. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho quý khách hàng nhưng vấn đề liên quan đến “Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu trà sữa” theo quy định của pháp luật hiện hành.

Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu trà sữa
Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu trà sữa

1. Khái niệm hợp đồng mua bán, chuyển nhượng thương hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu trong việc chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu của mình đối với thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa đó cho tổ chức, cá nhân khác.

Nhượng quyền thương hiệu không phải là một khái niệm xa lạ. Đã có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam phát triển mạnh mẽ thông qua áp dụng phương thức kinh doanh nhượng quyền thương hiệu. Trong đó, lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với thị trường phát triển sôi động đã thu hút nhiều doanh nghiệp nhượng quyền và mua quyền sử dụng thương hiệu.

Nhượng quyền thương hiệu (franchise) là phương thức doanh nghiệp/cá nhân/tập thể cho phép người khác kinh doanh sản phẩm hoặc mô hình dưới tên thương hiệu của mình có thu phí trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh nghiệp cấp phép sử dụng được gọi là doanh nghiệp nhượng quyền. Cá nhân/ doanh nghiệp mua quyền sử dụng thương hiệu được gọi là đối tác nhận quyền.

Ngày nay, nhượng quyền thương hiệu được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành như: ẩm thực, đồ uống, vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất… Bất kỳ ngành nghề có tài sản sở hữu trí tuệ, kinh doanh hiệu quả đều có thể tham gia vào hình thức nhượng quyền thương hiệu.

2. Phân loại nhượng quyền thương hiệu

Trong kinh doanh nhượng quyền thương hiệu, có 4 hình thức cơ bản và được áp dụng phổ biến như sau:

Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện (full business format franchise): bên nhượng quyền chuyển nhượng đầu đủ hệ thống (chiến lược, quy trình vận hàng, chính sách quản lý, hỗ trợ tiếp thị, quảng cáo…); bí quyết công nghệ sản xuất/kinh doanh; hệ thống thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ.

Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện (non-business format franchise): là mô hình bên nhượng quyền nhượng một phần sản phẩm, hình thức kinh doanh đến đối tác nhận quyền.

Nhượng quyền có tham gia quản lý (management franchise): bên cạnh chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu và mô hình/công thức kinh doanh, bên nhượng quyền hỗ trợ cung cấp người quản lý và điều hành.

Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn (equity franchise): bên nhượng quyền tham gia đầu tư vốn với tỷ lệ nhỏ và có thể tham gia vào hội đồng quản trị công ty của đối tác nhận quyền.

 

3. Những khó khăn thường gặp khi mua bán, chuyển nhượng thương hiệu

 • Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh loại hình không phù hợp. Khi một cửa hàng kinh doanh thành công và có lãi nhưng lại đang vận hành dưới hình thức là hộ kinh doanh hay doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh thì việc mở rộng địa điểm, góp vốn sẽ bị hạn chế
 • Không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ không thể thuyết phục đối tác rằng quy trình sản xuất đảm bảo và được cơ quan Nhà nước chứng nhận. Bên cạnh đó, việc đảm bảo điều kiện này không chỉ là bắt buộc mà còn có tác động không nhỏ tới uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Đăng ký thương hiệu là vấn đề quan trọng nhất khi nhượng quyền. Có rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị nhượng quyền gặp lỗi như:
  • Đăng ký thương hiệu không kịp thời: Việc đăng ký thương hiệu không kịp thời có thể dẫn đến hệ quả là thương hiệu bị đăng ký trước hoặc mới dừng lại ở việc nộp tờ khai cấp văn bằng bảo hộ.
  • Như vậy về bản chất khi chưa được cấp văn bằng (sau 18 - 24 tháng nộp hồ sơ) thì cá nhận chưa được Nhà nước công nhận quyền sở hữu với nhãn hiệu này. Nếu chưa có quyền sở hữu thì không thể định đoạt hay sử dụng.
  • Đăng ký thương hiệu chậm dẫn đến bị mất thương hiệu. Việt Nam theo hệ thống “First to file” (nộp trước được ưu tiên). Vì vậy thì việc nộp hồ sơ đăng ký sau sẽ dẫn đến hệ quả doanh nghiệp không sở hữu thương hiệu dự định nhượng quyền mà buộc phải mua lại hoặc xây dựng một thương hiệu mới.

4. Chuẩn bị hồ sơ nhượng quyền thương hiệu trà sữa

Sau khi các bên có thỏa thuận với nhau về việc chuyển nhượng, quý khách sẽ cần chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng như sau:

 1. 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 01-HĐCN
 2. 01 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;
 3. Bản gốc văn bằng bảo hộ;
 4. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;
 5. Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);
 6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)”.

.

5. Cơ quan có thẩm quyền

Cục sở hữu trí tuệ

 

6. Thời gian chuyển nhượng thương hiệu trà sữa

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Các thời hạn nêu trên không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

Thời gian 2 tháng/ thủ tục làm việc tại Cục sở hữu  trí tuệ.

7. Soạn hợp đồng mua bán, chuyển nhượng thương hiệu trà sữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG THƯƠNG HIỆU TRÀ SỮA

Số: ……………………/HĐCNTH

– Căn cứ vào Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam

– Căn cứ vào nhu cầu của bên B và khả năng đáp ứng của bên A.
Hôm nay, ngày..... tháng....... năm...…., tại ..........................................., chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (BênA): ……………………………………………………

- Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………….…………

- Trụ sở chính: …………………………………………………………………….

- Điện thoại: ………...…………………………………………………………….

- Mã số thuế: …………………………………………………...…………………

- Tài khoản số: ……………………....…………………………………………….

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………

- Đại diện là: ...…………………………………………………………………….

- Chức vụ: …...…………………………………………………………………….

- Theo giấy uỷ quyền số (nếu có): …...……………………………………………

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

- Họ và tên/Tên tổ chức: ………………………………………………………….

- Trụ sở chính: ………...…………………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………………………………………………………

- Mã số thuế: …………….………………………………………………………..

- Tài khoản số: …………………………………...………………………………..

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………….......………………….

- Đại diện là: ………………………………......…………………………………..

- Chức vụ: ……………………..…………………………………………………..

- Theo giấy uỷ quyền số (nếu có): ……………………......……………………….

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Bên A (bên chuyển nhượng) cho phép bên B (bên nhận chuyển nhượng) quyền phân phối hàng hóa và dịch vụ theo phương thức của hệ thống của Bên A. Hệ thống này được thiết kế bởi Bên A và chịu sự kiểm soát và trợ giúp định kỳ của Bên A.
Bên B có quyền được sử dụng một tập hợp các quyền độc quyền, gắn liền với thương hiệu.

Trong quá trình hoạt động, địa điểm kinh doanh trên sẽ được thiết kế theo sự hướng dẫn và tư vấn của Bên A. Đồng thời chịu sự kiểm soát và trợ giúp định kỳ của Bên A. Bên B có quyền được sử dụng một tập hợp các quyền độc quyền, gắn liền với thương hiệu như: quyền đối với các chỉ dẫn thương mại, quyền đối với bí mật thương mại, bí quyết kinh doanh, quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ …

Điều 2: Phạm vi chuyển nhượng

2.1. Bên chuyển nhượng cam kết mình là chủ hợp pháp các nhãn hiệu nêu trên và bằng Hợp đồng này chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu và các quyền khác liên quan đến các nhãn hiệu nêu trên cho Bên nhận chuyển nhượng.

2.2. Bên nhận chuyển nhượng cam kết đồng ý tiếp nhận toàn bộ các quyền trên từ Bên chuyển nhượng.

2.3. Bên B được sử dụng nhãn hiệu để xúc tiến hoạt động kinh doanh tại địa điểm 2 Bên thỏa thuận, trên nền tảng uy tín và giá trị của thương hiệu. Trong trường hợp có sự thay đổi về địa điểm kinh doanh trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, Bên B phải nhận được sự đồng ý chính thức bằng văn bản từ Bên A.

2.4. Khai thác những lợi ích hữu hình, vô hình trên nền tảng uy tín của thương hiệu để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức cho việc quảng bá cửa hàng.

Điều 3: Phí chuyển nhượng

Phí chuyển nhượng hàng năm được tính bằng : ………000.000,00 VNĐ/năm ( ……………). Phí này chỉ có hiệu lực trong thời hạn hợp đồng. Hết thời hạn hợp đồng, phí nhượng quyền có thể thay đổi tùy thuộc tình hình kinh doanh, thị trường và các yếu tố thương mại khác.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các Bên

4.1.  Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

- Cam kết mình là chủ hợp pháp các nhãn hiệu chuyển nhượng và các nhãn hiệu này vẫn đang trong thời hạn hiệu lực.

- Thực hiện các biện pháp và xét thấy là cần thiết để chống lại các hành vi xâm phậm của bên thứ ba gây thiệt hại cho Bên nhận chuyển nhượng khi thực hiện hợp đồng này.

- Nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) theo pháp luật.

- Có trách nhiệm duy trì và phát triển thương hiệu theo đúng tiêu chuẩn của cửa hàng: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, cốc tách, vật dụng pha chế, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, menu, giấy lau, hệ thống order và thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit và các vật dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh khác phải được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống,... cũng như tiêu chuẩn về con người và hàng hóa cung câp

- Thực hiện các cam kết bổ sung khác để đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

- Bên A chịu trách nhiệm kiểm soát và trợ giúp định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa và dịch vụ do bên chuyển nhượng cung cấp. Bố trí nhân sự (nhân viên Tư vấn hỗ trợ) có nhiều kinh nghiệm để tư vấn và giải quyết kịp thời những yêu cầu, khó khăn của Bên B.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

- Tiếp nhận các quyền nêu trên liên quan đến các nhãn hiệu chuyển giao để trở thành chủ hợp pháp của các nhãn hiệu chuyển giao.

- Đăng ký các giấy phép kinh doanh cần thiết để kinh doanh hợp lệ.

- Nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) theo pháp luật.

- Cam kết kinh doanh lành mạnh theo đúng quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý đối với hiệu quả kinh doanh mà không ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu

- Không cung cấp các thông tin liên quan đến thương hiệu cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoài mục đích cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng này hoặc do yêu cầu của pháp luật và cơ quan chức năng.

- Hưởng lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ các chương trình quảng bá thương hiệu do Bên A thực hiện.

 • Tài trợ các chương trình – hoạt động thu hút nhiều người tiêu dùng. Thực hiện các chương trình PR, quảng cáo, quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong và ngoài nước.

Điều 5: Phí chuyển nhượng và Phương thức thanh toán

5.1. Phí chuyển nhượng

Phí chuyển nhượng hàng năm được tính bằng : ………000.000,00 VNĐ/năm ( ……………). Phí này chỉ có hiệu lực trong thời hạn hợp đồng. Hết thời hạn hợp đồng, phí nhượng quyền có thể thay đổi tùy thuộc tình hình kinh doanh, thị trường và các yếu tố thương mại khác.

5.2. Phương thức thanh toán

Phần chi phí nhượng quyền hàng năm ……….000.000 VNĐ ( bằng chữ : Mười hai triệu đồng/ một năm) được thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng. Đối với các năm tiếp theo Bên B sẽ có trách nhiệm thanh toán vào ngày đầu tiên của năm tiếp theo.

Bên B thanh toán tiền cho Bên A bằng một trong các phương thức sau :

 • Bằng tiền mặt
 • Bằng chuyển khoản

Điều 6: Bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng là những trường hợp xảy ra mà sau khi ký kết hợp đồng, do những sự kiện có tính chất bất thường xảy ra mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được như : chiến tranh, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai.

 

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng và thanh lý hợp đồng

 • Hợp đồng này có thời hạn từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận.
 • Hợp đồng này có thể được chấm dứt và thanh lý theo các trường hợp sau :
  Hết hiệu lực mà hai bên không tiến hành gia hạn.
 • Bên B vi phạm một trong các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng này.
 • Bên B tự ý ngừng kinh doanh cửa hàng liên tục trong 02 (hai) tháng mà không thông báo lý do bằng văn bản chính thức
 • Có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, dân sự, kinh tế nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới khả năng kinh doanh hoặc uy tín của thương hiệu.

Điều 7: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Hợp đồng này được điều chỉnh, giải thích và áp dụng theo luật Việt Nam. Nếu có bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này thì được hai bên giải quyết thông qua hoà giải thương lượng. Nếu việc hoà giải nói trên không thực hiện được thì hai bên có thể yêu cầu Toà án các cấp xét xử. (hoặc trọng tài thương mại)

 

Điều 8: Thẩm quyền ký kết

Với sự chứng kiến của mình các bên cùng thống nhất các nội dung trên và đã ký kết hợp đồng này bởi người đại diện hợp pháp của mình.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản còn 02 bản được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Các bản hợp đồng có hiệu lực như nhau.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1181 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo