Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Bò Cập Nhật Quy Định 2021

Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Bò
Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Bò

Nhằm tránh những rủi ro phát sinh, các tranh chấp không đáng có, các bên mua bán bò thường lựa chọn ký kết hợp đồng mua bán bằng văn bản, tuy nhiên, việc soạn thảo lại không hề đơn giản. Chúng tôi đã có giải pháp giúp quý khách hàng thông qua dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán bò, cam kết bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của các bên.

Trong bài viết này, ACC sẽ tư vấn cho quý khách những vấn đề liên quan đến Soạn thảo hợp đồng mua bán bò.

1. Hợp đồng mua bán bò

Là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu đối với tài sản là con bò cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán theo giá trị mà các bên đã thống nhất.

         Khi soạn thảo hợp đồng mua bán bò, các bên cần lưu ý với một số nội dung cơ bản cần phải có bao gồm:

 • Chủ thể (bên mua và bên bán; trong đó nêu rõ về giấy tờ chứng thực cá nhân, địa chỉ, số điện thoại đối với trường hợp bên mua và bên bán là cá nhân hoặc mã số thuế/mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, người đại diện,… đối với bên mua, bên bán là tổ chức);
 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Gía cả mà các bên thỏa thuận;
 • Phương thức thanh toán: thanh toán trực tiếp, thanh toán thông qua chuyển khoản hoặc tiền mặt;
 • Thời hạn thanh toán;
 • Địa điểm giao nhận bò;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Hiệu lực của hợp đồng mua bán bò.

2. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán bò

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc soạn thảo một hợp đồng đúng quy định, đồng thời tư vấn các vấn đề liên quan đến việc áp dụng hợp đồng trong thực tiễn;
 • Nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin liên quan nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng trong việc giao dịch dân sự và thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán bò. Tư vấn các lợi ích, rủi ro và biện pháp phòng ngừa rủi ro, tranh chấp đối với khách hàng.
 • Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng;
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán bởi luật sư giàu kinh nghiệm.

3. Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán bò

         Bước 1: Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng về vấn đề soạn thảo hợp đồng mua bán bò

       Bước 2: Đánh giá sơ bộ đối với yêu cầu, mong muốn của khách hàng nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng song vẫn đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật.

         Bước 3: Tư vấn sơ bộ các quy định của pháp luật về nội dung cơ bản của hợp đồng cũng như thực tiễn áp dụng sau khi ký kết hợp đồng.

         Bước 4: Báo phí dịch vụ

         Bước 5: Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán bò

         Bước 6: Thực hiện soạn thảo, rà soát hợp đồng

 • Sau khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, luật sư, chuyên viên pháp lý với nhiều năm kinh nghiệm trong soạn thảo hợp đồng của chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo bản dự thảo của hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Ngoài ra, xuyên suốt quá trình soạn thảo, rà soát luật sư sẽ tư vấn về quyền và nghĩa vụ thực tế của khách hàng nhằm đưa những điều khoản giúp bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

         Bước 7: Hoàn thành và gửi kết quả công việc: Hỗ trợ gửi kết quả tận nơi theo yêu cầu.

         Bước 8: Tư vấn trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng (nếu có)

 • Trong quá trình ký kết hoặc khi thực tiễn thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các vấn đề mới cần bổ sung hoặc sửa đổi, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trọ quý khách hàng.

 

4. Mẫu hợp đồng mua bán bò

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN BÒ

Số: ………………….

 

Căn Cứ

–          Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, hiệu lực ngày 01/01/2017;

–          Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

–          Nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày … tháng  …  năm …., tại …………………………….., chúng tôi gồm:

Bên Mua        : ……………………………………………

Địa chỉ             :

Điện thoại       :                                                Fax:

Mã số thuế      :

Đại diện          :

Chức vụ           :

Bên Bán          : …………………………………………….

Địa chỉ             :

Điện thoại       :                                                Fax:

Mã số thuế      :

Đại diện          :

Chức vụ           :

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán bò với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1.                    ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên Bán đồng ý bán, Bên Mua đồng ý mua hàng hóa có chi tiết, quy cách, theo chủng loại, số lượng như sau:

STT GIỐNG BÒ SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN GHI CHÚ

Bằng chữ: ……………………………………..

ĐIỀU 2.                    THANH TOÁN

2.1       Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo quy định sau:

Lần 1: ………………..

Lần 2: ………………..

2.2       Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hình thức khác tùy theo thoả thuận của hai bên. Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ)

ĐIỀU 3.                    GIAO NHẬN HÀNG HÓA

3.1       Địa điểm giao hàng do hai bên thoả thuận: …………….

3.2               Thời hạn giao hàng: …………………………………….

ĐIỀU 4.                    TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN

4.1       Quyền và trách nhiệm của Bên Mua:

 1. Nhận hàng đúng thời hạn, địa điểm, chủng loại và số lượng đã được quy định tại các điều khoản trong hợp đồng này.
 2. Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 3 nêu trên.
 3. Nếu Bên Mua đơn phương đình chỉ, chấm dứt Hợp Đồng này không có lý do chính đáng được Bên bán chấp thuận, Bên Mua sẽ bị phạt 08% (tám phần trăm) Giá Trị Hợp Đồng, đồng thời phải bồi thường cho Bên Bán toàn bộ thiệt hại mà Bên Bán phải gánh chịu do việc đình chỉ, chấm dứt Hợp đồng của Bên Mua.
 4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

4.2       Quyền và trách nhiệm của Bên Bán:

 1. Giao hàng đúng hạn, đúng địa điểm, đúng chủng loại và số lượng cho Bên Mua.
 2. Nhận tiền thanh toán từ Bên Mua theo thời hạn được quy định tại Điều 2 nêu trên.
 3. Có quyền yêu cầu Bên Mua hỗ trợ, thực hiện đúng và đầy đủ theo thể lệ và thông báo do Bên Bán cung cấp khi có chương trình khuyến mại.
 4. Có quyền ngừng bán, ngừng giao hàng hoặc ngừng giao dịch khi Bên Mua chưa thanh toán bất kỳ hóa đơn nào đã đến hạn thanh toán. Trong trường hợp này, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán theo thông báo của Bên Bán. Chỉ khi nào Bên Bán xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của Bên Mua thì hợp đồng này mới được tiếp tục thực hiện. Đối với bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng mà không có lý do chính đáng của Bên Mua theo Hợp đồng này, Bên Bán đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên Mua bồi thường thiệt hại.
 5. Bên Bán sẽ không chịu bất cứ phạt vi phạm hợp đồng nào nếu các vi phạm có nguyên nhân từ việc chậm thanh toán của Bên Mua.

 

ĐIỀU 5.                    LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

5.1       Hợp đồng này, quyền và nghĩa vụ của Các Bên được điều chỉnh, giải thích và thi hành theo pháp luật Việt Nam.

5.2       Các Bên sẽ giải quyết một cách thiện chí thông qua thương lượng hòa giải tất cả các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết theo cách này, tranh chấp sẽ được một trong Các Bên đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

ĐIỀU 6.                    CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

6.1      Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

6.2      Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

6.3      Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

6.4      Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 7.                    ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1       Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản được quy định trong hợp đồng này.

7.2       Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản để thực hiện.

BÊN MUA                                                                 BÊN BÁN

 

 


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận