Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Bàn Ghế Cập Nhật Quy Định 2024

Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Bàn Ghế
Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Bàn Ghế

Một hợp đồng mua bán bàn ghế hoàn chỉnh cần được xác lập bằng hình thức nào, cần có những nội dung chủ yếu ra sao? Trong bài viết này, ACC sẽ tư vấn cho quý khách những vấn đề liên quan đến Soạn thảo hợp đồng mua bán bàn ghế.

1. Thế nào là hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán bàn ghế?

         Mua bán bàn ghế là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu bàn ghế cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu bàn ghế theo thỏa thuận.

         Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Như vậy có thể hiểu hợp đồng mua bán bàn ghế là hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận của các bên về việc chuyển giao quyền sở hữu bàn ghế của bên bán cho bên mua và bên mua có nghĩa vụ trả cho bên bán một khoản tiền hợp lý theo thỏa thuận.

         Hợp đồng mua bán bàn ghế có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

2. Tại sao nên ký kết hợp đồng mua bán bàn ghế?

         Pháp luật hiện hành không bắt buộc các bên khi tham gia mua bán bàn ghế phải lập và ký kết hợp đồng mua bán bằng văn bản, các bên hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức xác lập giao dịch bằng miệng. Tuy nhiên, đối với việc giao dịch bằng miệng, tính pháp lý là không cao, không đảm bảo hết quyền, nghĩa vụ của bên bán và bên mua hoặc bên thứ ba (nếu có). Do vậy, các bên khi mua bán bàn ghế, nên lập thành văn bản: hợp đồng mua bán trong đó có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) nhằm xác nhận về việc giao kết hợp đồng.

         Việc lập thành hợp đồng ngoài ra cũng sẽ giúp các bên có căn cứ chứng minh rõ ràng về việc mua và bán tài sản là bàn ghế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt khi xảy ra tranh chấp.

         Nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán bàn ghế

         Theo quy định, nội dung cơ bản của một hợp đồng bao gồm:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

         Đối với hợp đồng mua bán bàn ghế, các bên có quyền tự thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng, tuy nhiên, thông thường vẫn bao gồm các điều khoản cơ bản như nêu trên. Trong đó, lưu ý một số nội dung quan trọng như:

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa – mua bán bàn ghế

1. Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

 • Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng.

2. Địa điểm giao hàng

 • Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận.
 • Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như sau:
 • Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hóa thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên;
 • Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hóa, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hóa thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó;
 • Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán.

3. Thời hạn giao hàng

 • Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.
 • Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.

4. Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng

         Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:

 • Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;
 • Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

5. Giao chứng từ liên quan đến hàng hóa

 • Trường hợp có thỏa thuận về việc giao chứng từ thì bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn, tại địa điểm và bằng phương thức đã thỏa thuận.
 • Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, địa điểm giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua thì bên bán phải giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn và tại địa điểm hợp lý để bên mua có thể nhận hàng.
 • Trường hợp bên bán đã giao chứng từ liên quan đến hàng hóa trước thời hạn thỏa thuận thì bên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng từ này trong thời hạn còn lại.
 • Khi bên bán thực hiện việc khắc phục những thiếu sót quy định tại khoản 3 Điều này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó.

6. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa

         Bên bán phải bảo đảm:

 • Quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi bên thứ ba;
 • Hàng hóa đó phải hợp pháp;
 • Việc chuyển giao hàng hóa là hợp pháp.

7. Thanh toán

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.
 • Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.
 • Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hóa mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

8. Thời hạn thanh toán

         Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:

 • Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa;
 • Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hóa trong trường hợp có thỏa thuận khác.

9. Nhận hàng

         Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thỏa thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng.

 

        

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (826 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo