Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Âm Thanh Ánh Sáng Cập Nhật 2024

Khi xác lập giao dịch mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng, các bên tham gia giao dịch nên lựa chọn hình thức giao kết bằng hợp đồng (văn bản). Việc soạn thảo hợp đồng mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng cần lưu ý một số điểm như sau.

Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Âm Thanh Ánh Sáng
Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Âm Thanh Ánh Sáng

1. Hợp đồng mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng là gì?

         Hợp đồng mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu thiết bị âm thanh, ánh sáng cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

2. Nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng

1. Chủ thể của Hợp đồng

         Chủ thể của hợp đồng mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng bao gồm bên mua và bên bán.

 • Bên bán: Bên bán là bên có quyền sở hữu đối với tài sản là thiết bị âm thanh, ánh sáng
 • Bên mua: Bên mua là bên có nhu cầu mua tài sản là thiết bị âm thanh, ánh sáng và có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán theo thỏa thuận về giá giữa các bên.

2. Đối tượng của hợp đồng mua bán

         Đối tượng của hợp đồng mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng là thiết bị âm thanh, ánh sáng. Tài sản bán là thiết bị âm thanh, ánh sáng phải thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán.

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên

         Đây là điều khoản mà các bên đặc biệt lưu ý nhằm đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng, đồng thời phòng tránh những tranh chấp không mong muốn có thể xảy ra. Về cơ bản, quyền và nghĩa vụ của các bên bao gồm:

         Quyền và nghĩa vụ của bên bán:

 • Có quyền nhận tiền bán thiết bị âm thanh, ánh sáng từ bên mua theo thỏa thuận
 • Quyền yêu cầu bên mua thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu trong hợp đồng
 • Đảm bảo về quyền được bán hoặc quyền sở hữu đối với tài sản
 • Nghĩa vụ đảm bảo về chất lượng, số lượng của thiết bị âm thanh, ánh sáng theo thỏa thuận
 • Nghĩa vụ giao hàng theo thời gian thỏa thuận
 • Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định pháp luật

   Quyền và nghĩa vụ của bên bán:

 • Có quyền nhận đầy đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng từ bên mua theo thỏa thuận về số lượng, chất lượng của hàng hóa
 • Có quyền yêu cầu bên bán chứng minh về quyền sở hữu hoặc quyền được bán đói với tài sản bán
 • Có quyền sở hữu tài sản ngay sau khi thanh toán đầy đủ số tiền mua tài sản
 • Quyền yêu cầu bên bán thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu trong hợp đồng
 • Nghĩa vụ thanh toán tiền mua thiết bị âm thanh, ánh sáng theo đúng thỏa thuận
 • Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định pháp luật

4. Giá và phương thức thanh toán

 • Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.
 • Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

5. Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng

 • Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.
 • Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.
 • Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

6. Địa điểm giao tài sản

         Địa điểm giao tài sản do các bên thỏa thuận;

         Trường hợp không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xác định như sau:

 • Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản;
 • Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng của nghĩa vụ không phải là bất động sản.

         Khi bên có quyền thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở thì phải báo cho bên có nghĩa vụ và phải chịu chi phí tăng lên do việc thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

3. Một số điểm cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng

1. Bảo lưu quyền sở hữu

         Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.

         Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.

2. Chất lượng của tài sản mua bán là thiết bị âm thanh, ánh sáng

 • Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận.
 • Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khi các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng tài sản mua bán thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.

         Trường hợp không có tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiêu chuẩn ngành nghề thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng và theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Nghĩa vụ trả tiền

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.
 • Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.
 • Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (340 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo