Hướng dẫn các bước soạn thảo hợp đồng gửi giữ xe chung cư căn hộ (Cập nhật 2023)

Tốc độ dân số nước ta ngày càng tăng nhanh kéo theo đó là nhu cầu sử dụng nhà ở, hiện nay nhiều người chọn và sử dụng chung cư, căn hộ vì những tiện ích mà chung cư, căn hộ mang lại. Đồng thời, làm phát sinh đến nhu cầu gửi giữ xe bao gồm: xe máy, xe ô tô, …tại chung cư, căn hộ, việc gửi giữ xe cần được thực hiện theo quy định của pháp luật, ràng buộc trách nhiệm giữa các bên, theo đó các bên đã tiến hành ký kết bằng văn bản, cụ thể là hợp đồng gửi giữ xe tại chung cư căn hộ. Vậy hợp đồng gửi - giữ xe chung cư căn hộ được soạn thảo như thế nào? Cần lưu ý những gì khi soạn thảo hợp đồng này?

Soạn thảo hợp đồng gửi giữ xe chung cư căn hộ
Soạn thảo hợp đồng gửi giữ xe chung cư căn hộ

1. Hợp đồng gửi giữ xe chung cư căn hộ là gì?

 • Hợp đồng gửi giữ xe chung cư, căn hộ là văn bản pháp lý được ký kết giữa Bên gửi và bên giữ xe. Văn bản này ràng buộc trách nhiệm giữa các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm giữ xe, thanh toán phí dịch vụ giữ xe, trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra thiệt hại,…

2. Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng gửi giữ xe chung cư căn hộ:

 1. Nội dung hợp đồng phải phù hợp với nội quy mà bãi xe công bố.
 2. Thỏa thuận chi tiết về: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có mất mát, hư hại của xe gửi giữ; Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng.
 3. Hợp đồng trông giữ xe ô tô không bắt buộc phải công chứng nhưng phải đảm bảo ký kết theo đúng luật định tránh việc hợp đồng vô hiệu.

3. Các bước cơ bản để soạn thảo hợp đồng:

 • Bước 1: Tìm kiếm mẫu hợp đồng theo quy định (nếu có), tham khảo những quy định của pháp luật hiện hành về hình thức và nội dung của hợp đồng;
 • Bước 2: Sắp xếp Điều khoản của hợp đồng sao cho phù hợp;
 • Bước 3: Soạn thảo nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật;
 • Bước 4: Kiểm tra lại nội dung, chỉnh sửa và hoàn thiện hợp đồng.

4. Mẫu hợp đồng gửi giữ xe chung cư căn hộ và hướng dẫn soạn thảo:

Lưu ý: Hợp đồng dưới dây chỉ mang tính chất tham khảo, và nhằm mục đích hướng dẫn cơ bản về soạn thảo hợp đồng gửi giữ xe chung cư, căn hộ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o------

Tp. HCM, Ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

GỬI - GIỮ XE ÔTÔ/XE MÁY

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước Cộng Hoà xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm nay, ngày   …      tháng     …       năm  ….    20…, Tại địa chỉ: Chung cư, ………., chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên gửi xe)                       

Ông (bà)                                 : ……………………...…………………….…….........................

Địa chỉ                                   : …...…………………………………………...…………………

Điện thoại                              : …...…………………………………………...…………………

CMND số                               : …………………; Cấp ngày:  ………...........; Nơi cấp: ……….

BÊN B (Bên giữ xe):

Công ty                                  : …...…………………………………………...…………………

Địa chỉ trụ sở                        : …...…………………………………………...…………………

Mã số thuế                             :  …...…………………………………………...………………...

Đại diện                                 : Ông (bà) …………………    Sinh năm: …………………….....

Chức vụ                                :  ………………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng dịch vụ Gửi - Giữ xe Ôtô/Xe máy tại chung cư, căn hộ ………………………. với những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1:  ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG GỬI GIỮ XE

STT Loại Xe Biển Số Thời Gian Gửi – Giữ
1 …………………………… ……………………... 24/24h
2 …………………………… ……………………...
3 …………………………… ……………………...
Địa điểm giữ xe: Chung cư ……….. Đ/c: ……………………………………………

ĐIỀU 2:  GIÁ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Giá dịch vụ: …………………đồng /tháng. Bằng chữ: ………………………….……
 • (Phí trên chưa bao gồm VAT 10%)
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 • Bên A thanh toán phí dịch vụ 01 tháng cho bên B ngay khi ký Hợp đồng và từ tháng thứ hai trở đi Bên A sẽ thanh toán cho Bên B vào ngày … của tháng dương lịch.

ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

3.1 Quyền và Nghĩa vụ của Bên A:

 1. Nghĩa vụ của Bên A
 • Báo rõ cho bên B biết về hiện trạng xe khi gửi tại bãi giữ xe của chung cư;
 • Xuất trình thẻ giữ xe cho nhân viên giữ xe bên B khi ra vào bãi xe của chung cư;
 • Gữi xe đúng vị trí, không được để xe sai chỗ, sai quy định của bãi xe chung cư;
 • Giữ gìn thẻ giữ xe do bên B cung cấp không để mất hay hỏng, phải chịu mức bồi thường 40.000đ/thẻ nếu làm hỏng thẻ hoặc mất thẻ và phải báo ngay cho quản lý bãi xe để làm thẻ mới.
 • Ký tái tục Hợp đồng gửi xe trước 5 ngày khi hết hạn Hợp đồng. Nếu hết hạn Hợp đồng mà Khách hàng chưa ký tái tục, bên B sẽ áp dụng tính phí gửi xe với mức giá giữ theo ngày hiện tại hoặc từ chối giữ nếu như không còn chỗ.
 • Thanh toán cho bên B phí giữ xe đúng hạn theo (Điều 2)
 1. Quyền của Bên A:
 • Bên A có quyền lấy xe, ra vào Chung cư bất cứ giờ nào trong ngày;
 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay đổi người giữ xe, nếu phát hiện nhân viên gửi giữ xe lơ là, không trông coi xe cẩn thận;
 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại do nhân viên của Bên B gây ra, hoặc không trông coi xe cẩn thận, dẫn đến hư hỏng, mất xe.

3.2 Quyền và Nghĩa vụ của Bên B:

 1. Nghĩa vụ của Bên B:
 • Bảo quản cẩn thận xe gửi giữ của Bên A;
 • Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gửi giữ của Bên A tại chung cư;
 • Thay đổi nhân viên gửi giữ xe theo yêu cầu của Bên A, nếu sau khi kiểm tra và xác minh được nhân viên có ý thức kém trong việc giữ xe.
 1. Quyền của Bên B:
 • Yêu cầu Bên A thanh toán tiền phí dịch vụ gửi giữ xe đúng thời hạn và đầy đủ;
 • Phạt vi phạm nếu Bên A không đỗ xe đúng nơi quy định; yêu cầu Bên A bồi thường nếu làm mất thẻ gửi giữ xe;
 • Nhân viên của Bên B có quyền từ chối Bên A lấy xe ra hoặc vào mà không có thẻ, đồng thời báo với cơ quan cấp trên để xử lý.

ĐIỀU 4:  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản). Trường hợp các bên không tự giải quyết được việc tranh chấp sẽ do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5:  THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

5.1 Thời hạn Hợp đồng : ….. tháng

5.2 Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày   ………...…    đến hết ngày   …………………….

5.3 Chấm dứt Hợp đồng:

 1. Các bên có thể thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn bất cứ lúc nào với những điều kiện quy định như sau :
 2. Một bên muốn chấm dứt Hợp đồng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 07 ngày (bảy ngày). Nếu bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không tuân thủ đúng thời hạn báo trước thì bên B không phải hoàn trả lại phí dịch vụ mà bên A đã đóng.
 3. Các bên có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp một bên không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình do các điều kiện bất khả kháng như thiên tai, dịch hoạ ….thì không phải bồi thường khoản phí nào.

ĐIỀU 6:   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

6.1 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản trong Hợp đồng: mọi sửa đổi, bổ sung khác phải được hai bên đồng ý và thể hiện bằng văn bản.

6.2 Khi có những phát sinh tranh chấp, hai bên cùng thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, nếu không thống nhất được thì vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa án Dân sự và thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

6.3 Hết hạn Hợp đồng, nếu có nhu cầu, hai bên có thể ký Hợp đồng dịch vụ mới hoặc ký lại bằng Phụ lục bổ sung Hợp đồng.

6.4 Hợp đồng dịch vụ này được thành lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản có …. trang. Mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

 

5.  Các câu hỏi thường găp hợp đồng gửi giữ xe chung cư căn hộ

Xe gửi giữ ở chung cư có phải là hợp đồng gửi giữ tài sản không?

Tại Điều 554, Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thì

Căn cứ vào những quy định Tại Điều 554, Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015 thì có thể hiểu rằng khi mình gửi xe ở chung cư hay ở bất kỳ đâu mà có phiếu giữ xe hoặc một hình thức phiếu khác và có thu tiền từ dịch vụ đó thì có thể hiểu rằng giữa mình và bên gửi giữ đã tồn tại một hợp đồng gửi giữ tài sản (cụ thể ở đây là chiếc xe).

Và nếu như là gửi giữ tài sản thì nghĩa vụ của bên gửi giữ là phải bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi giữ theo đúng tính trạng như khi nhận giữ.

Nếu xe gửi giữ ở chung cư bị mất thì ai có trách nhiệm bồi thường?

Khi bên chung cư có phát vé xe, có người trông giữ xe cho khách hàng thì hai bên thực hiện theo hợp đồng gửi giữ tài sản nêu trên thì căn cứ khoản 2 Điều 556 Bộ luật Dân sự 2015, bên gửi tài sản là khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Bồi thường thiệt hại khi bị mất xe gửi giữ ở chung cư như thế nào?

Như đã nói ở trên, nếu hai bên có thỏa thuận gửi giữ tài sản thì căn cứ khoản 2 Điều 556 Bộ luật Dân sự 2015, bên gửi tài sản là khách hàng có quyền yêu cầu bên phía dịch vụ gửi xe của chung cư đó phải bồi thường cho mình.

Việc bồi thường thiệt hại sẽ thực hiện theo nguyên tắc tại Điều 419 Bộ luật Dân sự 2015

Định giá xe đã qua sử dụng bị mất khi gửi giữ ở chung cư để thực hiện trách nhiệm bồi thường như thế nào?

Về việc định giá xe, thông thường thì hai bên có thể thỏa thuận mức bồi thường. Vì tài sản để định giá không còn nên việc xác định giá là tương đối khó khăn.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo